Dnevni red 5. sjednice OV

Klasa: 021-05/13-01/21
Ur. broj: 2109/12-02-13-1
Nedelišće,  15.10.2013.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 3/13) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 15/09, 3/13), te na osnovu primljenog materijala

 

SAZIVAM

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 24. listopada 2013. godine, u 18,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Nedelišće
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata
 4. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Udruge za autizam Pogled iz Nedelišća
 5. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Privredne zone u Nedelišću
 6. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću
 7. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja područja „Brezinka“ u Slakovcu
 8. Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva izgrađene infrastrukture-vodovodne mreže u naselju Parag
 9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće