Dnevni red 4. sjednice OV

Klasa: 021-05/13-01/20
Ur. broj: 2109/12-02-13-1
Nedelišće, 06.09.2013.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 3/13) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 15/09, 3/13), te na osnovu primljenog materijala

  

SAZIVAM

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 12. rujna 2013. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Izvještaj o ostvarenju plana prihoda i rashoda od 01.01 do 30.06.2013. godine i Godišnje Izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće, za pedagošku 2012.-2013.godinu,
  2. Donošenje Odluke o prihvaćanju I. izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara      te okoliša od opasnosti i posljedica velikih nesreća i katastrofa,
  3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Općine Nedelišće i Plana civilne zaštite,
  4. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.2013. do 30.06.2013. godine,
  5. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2013. godine,
  6. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja centra za autizam u Črečanu,
  7. Donošenje Odluke o davanju na korištenje „Stare kovačnice“ u Gornjem Hrašćanu
  8. Donošenje Odluke o 7. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Nedelišće.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće