Dnevni red konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

1.  Izbor Mandatne komisije

2.  Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

- svečana prisega članova Općinskog vijeća

3.  Izbor Odbora za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće