Dnevni red 3. sjednice OV

Klasa: 021-05/13-01/17
Ur. broj: 2109/12-02-13-1
Nedelišće, 03.07.2013.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 3/13) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 15/09, 15/09), te na osnovu primljenog materijala

 

 SAZIVAM

3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 11. srpnja 2013. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“) 
 • DNEVNI RED:
 • Za sjednicu predlažem slijedeći:
 1. Donošenje Odluke o donošenju DPU-a Gospodarske zone Goričica u Nedelišću
 2. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Nedelišće
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće
 4. Donošenje Odluka o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća:
  1. Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
  2. Odluke o izboru Odbora za proračun i financije,
  3. Odluke o izboru Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  4. Odluke o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja,
  5. Odluke o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda,
  6. Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
  7. Odluke o izboru Socijalnog vijeća,
  8. Odluke o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam,
  9. Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće,
  10. Odluke o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
 5. Donošenje Zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće,
 6. Donošenje Odluke o opozivu i kandidiranju člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
 7. Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće