Izvod iz zapisnika s 29. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/17

URBROJ:2109/12-02-16-2

Nedelišće, 15.12.2016.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 15. prosinca 2016. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 3. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 6. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu,
 7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 8. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
 10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Nedelišću,
 11. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu,
 12. Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u Pretetincu,
 13. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2017. godinu,      
 14. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 15. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 16. Donošenje Odluke o 1. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće,
 17. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2017. godinu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Hrvoje Kolman, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Stjepan Novak, Vitomir Kirić, Dragica Posavec, Radovan Balog, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Nada Žerjav, Igor Camplin, Marjan Novak, Darinka Pergar, Dragan Feher. 

ODSUTNI: Dijana Posavec.

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania (pridružio se nakon zadnje točke dnevnog reda), zamjenik načelnika Željko Kacun, zamjenica načelnika Ivanka Novak, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš, zapovjednik CZ Općine Nedelišće Franjo Logožar (tijekom 14. i 15. točke Dnevnog reda), stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Siniša Obadić, Izak Vrtarić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja. Opravdao je izostanak načelnika Darka Danije iz razloga sudjelovanja u protokolu povodom posjeta predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović Općini Nedelišće.

Prisutnima je skrenuo pažnju da su im na klupama pripremljena dva amandmana Hrvatske demokratske zajednice, o kojima će se raspravljati u sklopu točke donošenja Proračuna za 2017. godinu, odgovor Međimurskih voda d.o.o. na pitanje vijećnika Marjana Novaka sa 28. sjednice Općinskog vijeća te pozivnica na Božićni koncert, rokovnik i promotivni materijal Općine Nedelišće i Turističke zajednice Općine Nedelišće.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnik Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te se osvrnuo na informacije o stanju stadiona SRP Trate u Nedelišću koje su vijećnici dobili na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća. Izjavio je da se, kada čita o situaciji sa stadionom u novinama, osjeća poniženo. Pročitao je da stadion stoji 11.800.000,00 kn. Postavio je pitanje kako načelnik može potpisati četiri aneksa ugovora kojima se povećala cijena izgradnje, a da o tome ne obavijesti Općinsko vijeće. Ukoliko mu se traženi podaci ne mogu dati na sjednici zamolio je pisani odgovor.
 • Predsjednik Općinskog vijeća, u konzultaciji sa stručnim službama Općine, smatra da je odgovor najbolje dati u pisanoj formi kako bi se taženi podaci mogli točno provjeriti.
 •  

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je Dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je objasnio kako se u brojčanim iznosima potkrala greška te je potrebno smanjiti iznos na str. 46, konto 3811, koji se odnosi na tekuće donacije u novcu tvrtki Nekretnine Nedelišće d.o.o., sa 95.000,00 kn na 22.000,00 kn te da je konačni iznos 272.000,00 kn, umjesto 345.000,00 kn. Također je potrebno povećati iznos na str. 49, konto 38119, koji se odnosi na ostale tekuće donacije, sa -70.000,00 kn na 3.000,00 kn te da je konačni iznos 138.000,00 kn, umjesto 65.000,00 kn. Na naveden način ne mijenja se iznos cjelokupnog Proračuna Općine Nedelišće samo su se navedene stavke preraspodijelile jer treba smanjiti one koje se nisu realizirale. 

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu te je objasnio kako je u tabeli u zadnjem redu stupca koji se odnosi na povećanje/smanjenje računska greška te umjesto 25.000,00 treba stajati 20.000,00 kn. Ostale stavke ne mijenjaju se.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih  potreba u sportu za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu te je naveo kako se iznos predviđen za sport povećava za 76.000,00 kn.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
 2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu već sadržane u 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu te su definirane prema vrstama aktivnosti.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su podaci koji su u prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu također već sadržani u 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici uz prijedlog Odluke o Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekciju za 2018. i 2019. godinu dobili i prijedlog Plana razvojnih programa te, kao pomoćni materijal, Proračun za 2017. godinu koji je razrađen na 6. razini.

Dodao je kako je vijećnik Igor Camplin, u ime Hrvatske demokratske zajednice, podnio dva amandmana. Amandmani su podneseni u roku, ali nisu u skladu sa Zakonom o proračunu kojim je definirano da u njima mora stajati izvor sredstava iz kojih će se osigurati. U dogovoru s načelnikom Općine, kao predlagateljem Odluke, ipak su uvršteni u raspravu i, ukoliko će predlagatelj amandmana inzistirati, glasati će se o njima. Obrazložio je kako se 1. amandman odnosi na osiguranje sredstava za izradu prometne studije održivog oblika prometovanja cestama na području Općine Nedelišće s posebnim naglaskom na povećanje sigurnosti i cestovnog prometa kroz samo mjesto Nedelišće. U Proračunu Općine Nedelišće za 2016. godinu trebalo bi osigurati sredstva u iznosu od cca 50.000,00 kn, a trošak izrade cijele studije iznosio bi cca do 200.000,00 kn.

Pozvao je zamjenika predlagatelja Odluke, zamjenika načelnika Željka Kacuna da se izjasni o 1. amandmanu.

Zamjenik načelnika Željko Kacun uvodno je pozdravio sve prisutne te je ukazao da Općina Nedelišće svoje planove izrađuje u suradnji i u skladu sa projektima Hrvatskih cesta i Županijskom upravom za ceste Međimurske županije te da dupliciranje projekata ne bi bilo svrsishodno. Realizacija Južne i Sjeverne obilaznice u planu je do 2020. godine. Dana 14.11. Hrvatske ceste sklopile su ugovor o dodjeli sredstava za 10. projekata, a 12.12. održana je prezentacija na MESAP-u na temu projekta Južne obilaznice. Zahvalio je Hrvatskim cestama i Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije na do sad realiziranim projektima. U ime predlagatelja ne prihvaća 1. amandman te je predložio prisutnim vijećnicima da ga također ne podrže.

Predlagatelj amandmana vijećnik Igor Camplin zahvalio mu je na odgovoru te je obrazložio da predloženi amandman ima širi aspekt, a ne odnosi se samo na obilaznicu Nedelišća već je to studija cijele prometne infrastrukture koja će biti podloga za daljnje radove.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uključio se u raspravu te je izjavio kako je inicijativa dobrodošla, ali potrebno je pričekati realizaciju Južne obilaznice kako bi se vidio njezin utjecaj na sigurnost u prometu i točnije sagledati situacija. Dodao je da je, kad se govori o državnoj cesti, već velik dio problema riješen. Prije uz prometnicu na državnoj cesti D3 Nedelišće-Varaždin nije bilo ni biciklističkih staza, a rekonstrukcijom ceste one su izvedene sa obje strane. Već ranije izvedenim pješačkim stazama uz ograde okućnica znatno se poboljšala sigurnost u prometu.

Pročelnica UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković dodala je da za sve prometnice u Općini Nedelišće postoje projekti prometa po uvjetima Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste Međimurske županije te je sva signalizacija, i vertikalna i horizontalna, izvedena u skladu s tim projektima.

Vijećnik Silvije Bacinger pozdravlja inicijativu za povećanje sigurnosti u prometu predloženu amandmanom no žao mu je što je amandman podnesen tako kasno i što su ga tako kasno vidjeli. Slaže se s vijećnikom Igorom Camplinom da smo svjedoci nesigurnosti u prometu. Rokovi se pomiču, dugo se čekalo da se naprave postojeće studije. Svaki dan može spasiti nečiji život pa makar to bilo na način da se rade paralelne studije. Iz tog razloga poziva vijećnike da glasaju za amandman.

Vijećnik Josip Debelec smatra da je dobro da se podnio amandman koji je upozorio na prometnu problematiku te će možda doprinijeti što bržem rješenju. Iako pozdravlja podnošenje amandmana, smatra kako je navedena problematika prvenstveno u nadležnosti Hrvatskih cesta te da neće biti svrsishodno da se Općina Nedelišće izdvaja sa svojim načinom rješavanja već je potrebno vršiti pritisak da nadležne službe izvrše što im je dužnost. Iz navedenog razloga je protiv izmjena Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu predloženih amandmanom.

Kako predlagatelj Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu nije prihvatio 1. amandman pristupilo se glasovanju.

Za 1. amandman izjasnilo se 5 vijećnika sa ZA te je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec konstatirao da 1. amandman nije dobio potreban broj glasova i nije prihvaćen.

 

 1. amandman, također podnesen od strane vijećnika Igora Camplina u ime Hrvatske demokratske zajednice, odnosi se na osiguranje inicijalnih sredstava za start poduzetničkog centra Općine Nedelišće.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pozvao je predlagatelja amandmana da ga, ukoliko to smatra potrebnim, još dodatno obrazloži.

Vijećnik Igor Camplin dodatno je obrazložio kako ga je na podnošenje amandmana potaknula trenutna situacija. Raspisani natječaji za poduzetnike komplicirani su i predstavljaju preveliko opterećenje za poduzetnike. Potrebno im je osigurati podršku čime bi se dokazalo da Općina Nedelišće razumije potrebe poduzetnika. Naveo je primjer poduzetnika koji je imao trošak od cca 35.000,00 kn samo da se razmatra njegov projekt.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pozvao je zamjenika predlagatelja Odluke, zamjenika načelnika Željka Kacuna da se izjasni o 2. amandmanu.

Zamjenik načelnika Željko Kacun izjavio je kako na tržištu već postoje pružatelji usluga podrške poduzetnicima, a na području Općine Nedelišće djeluje Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi koja pruža stalnu i kvalitetnu podršku poduzetnicima te ih sve poziva da se u vezi bilo kakve potrebe za pomoći obrate njima. U ime predlagatelja ne prihvaća 2. amandman te je predložio prisutnim vijećnicima da ga također ne podrže.

Kako predlagatelj Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu nije prihvatio 2. amandman pristupilo se glasovanju.

Za 2. amandman izjasnilo se 5 vijećnika sa ZA te je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec konstatirao da 2. amandman nije dobio potreban broj glasova i nije prihvaćen.

Nakon glasovanja o amandmanima predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec otvorio je raspravu o prijedlogu Odluke o o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu te je vijećnike pozvao na raspravu.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (14 za i 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Proračun Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu,
 2. Proračun Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se odluka o izvršavanju proračuna donosi uz sam proračun. Radi se o odluci tehničke naravi kojom se regulira način raspolaganja proračunskim sredstvima.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 8.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da su podaci iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu već sadržani u Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu, ali su u samom Programu detaljnije definirani i pojašnjeni.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 9.

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da su podaci iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu sadržani u Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu, ali su, kao i kod prethodne točke, detaljnije definirani i pojašnjeni.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 10.

Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Nedelišću

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se radi o Odluci kojom se sa nekretnine u vlasništvu Općine Nedelišće, koja se nalazi u Nedelišću u ulici Matije Gupca, skida status javnog dobra zbog trajnog prestanka potrebe korištenja nekretnine kao ceste. 

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Nedelišću.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Nedelišću,
 2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 11.

Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se navedenom Odlukom skida status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu u svrhu izgradnje zapadnog obodnog kanala naselja Pretetinec. Nekretnine su u vlasništvu Općine Nedelišće, a u naravi su dijelovi puteva, cesta i livada preko kojih će prolaziti kanal.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu,
 2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 12.

Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u Pretetincu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se Odluka o darovanju nekretnina u Pretetincu nastavlja na prethodnu odluku kojom se skinuo status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu. Obje odluke potrebno je donijeti u svrhu izgradnje zapadnog obodnog kanala u Pretetincu. Kako je Općina Nedelišće, kao vlasnik pojedinih nekretnina preko kojih prolazi planirani kanal, dužna participirati u izgradnji, a i zbog velikog interesa da se izgradnja što prije realizira potrebno je donijeti predloženu Odluku.

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju i kupnju Josip Debelec, u ime Komisije, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o darovanju nekretnina u Pretetincu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o darovanju nekretnina u Pretetincu,
 2. Odluka o darovanju nekretnina u Pretetincu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.

Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Socijalni program Općine Nedelišće za 2017. godinu u okvirima Socijalnog programa za 2016. godinu.

Predsjednik Socijalnog vijeća Stjepan Novak, u ime Vijeća, predložio je vijećnicima da prihvate Socijalni program Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Socijalni program Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Socijalni program Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 14.

Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je uvodnu riječ zapovjedniku Civilne zaštite Općine Nedelišće Franji Logožaru koji je prisutne obavijestio da u 2016. godini nije bilo većih nesreća i katastrofa. Novi Zakon o sustavu civilne zaštite stupio je na snagu u vrlo lošim uvjetima te je njegova primjena otežana. Kao važnije odredbe novog zakona naveo je primjenu volontiranja prilikom popunjavanja postrojbi te smatra kako će to izazvati velike probleme.

Općina Nedelišće ima važeću Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja, ali će u narednim mjesecima, po donošenju novih podzakonskih propisa, trebati pristupiti izradi novih.

Od važnijih aktivnosti tijekom 2016. godine istaknuo je donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nedelišće, donošenje nove Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Nedelišće te održavanje koordinativnog sastanka sa pravnim osobama od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 15.

Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je uvodnu riječ zapovjedniku Civilne zaštite Općine Nedelišće Franji Logožaru koji je nastavno na prethodnu točku Dnevnog reda dalje obrazložio kako je u 2017. godini predviđen niz aktivnosti. Kao važnije istaknuo je ustrojavanje nove postrojbe civilne zaštite koja će biti sastavljena od volontera s kojima će se trebati potpisati ugovori. Općina Nedelišće pokušati će izbjeći osnivanje postrojbe iz razloga što DVD-i dobro pokrivaju potrebe i odlično su ustrojeni. Održati će se sastanak sa novoimenovanim Stožerom civilne zaštite Općine Nedelišće. Na svakih 300 građana trebati će se imenovati jedan povjerenik i njegov zamjenik. Kod imenovanja će biti potrebna suradnja Vijeća mjesnih odbora koji će predlagati kompetentne osobe, a pozvao je i vijećnike da i sami predlože odgovarajuće osobe, ukoliko ih znaju.

Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio mu je na dolasku i na tome što je podijelio iskustvo sa vijećnicima.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 16.

Donošenje Odluke o 1. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako Općina Nedelišće ima važeći Plan zaštite od požara koji je potrebno najmanje jednom godišnje uskladiti s novonastalim uvjetima. U ovom slučaju radi se o promjeni upravljačke strukture u Vatrogasnoj zajednici Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 1. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće,
 2. Odluka o 1. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 17.

Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su jedinice lokalne samouprave, temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke ekspolozije, u obvezi donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje.

Provedbeni plan sadrži organizacijske, tehničke, urbanističke, organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima na dobrom odazivu i suradnji u ovoj godini. Kako je ovo bila zadnja sjednica ove godine i zadnje donošenje proračuna od strane ovog saziva smatra kako je tijekom cijelog mandata postojalo zajedništvo, radilo se korektno i u korist javnog interesa. Poželio je da tako i ostane. Prisutnima je poželio čestit Božić i sretnu novu godinu.

 

Vijećnik Marjan Novak, u ime Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Nedelišće također je prisutnima zahvalio na dobroj suradnju i zaželio je da tako traje sve do kraja mandata. Prisutnima je zaželio čestit Božić i Sretnu novu godinu.

 

Vijećnik Hrvoje Kolman, u ime Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Nedelišće, prisutnima je poželio čestit Božić i mirnu i uspješnu novu godinu.

 

Vijećnik Vitomir Kirić, u ime Podružnice Hrvatske narodne stranke Nedelišće, svima je poželio sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu novu godinu. Smatra kako je Općina Nedelišće tolerantna sredina. Nesuglasice dolaze, ali se i rješavaju. Nada se da će tako ostati i dalje.

 

Marjan Marciuš, u ime Općinskog odbora Hrvatske stranke umirovljenika Nedelišće, svima je poželio sretan Božić i uspješnu novu godinu.

 

Vijećnica Nataša Vrček, u ime Nezavisne liste Dijane Posavec, pridružila se čestitikama i svima je poželjela čestit Božić i sretnu novu godinu.

 

Načelnik Darko Dania obavijestio je prisutne da ima prenosi pozdrave predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović sa kojom se susreo u NGC ATON u Nedelišću. Ispričao se što nije bio prisutan na sjednici Općinskog vijeća te se zahvalio na suradnji. Svima je poželio čestit i miran Božić i sretnu novu godinu.

 

Zamjenica načelnika Ivanka Novak, u ime Turističke zajednice Općine Nedelišće i Pjevačkog zbora Josip Vrhovski Nedelišće, svima je poželjela sretan i blagoslovljen Božić i sretnu novu godinu. Sve prisutne je pozvala na Božićni koncert u Nedelišću koji će se održati 18.12. te na priču o Božiću koja se tradicionalno održava kod bivšeg NM kluba 21., 22. i 23.12.

 

Dovršeno u 19,25 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće