Izvod iz zapisnika s 17. sjednice OV

 

KLASA: 021-05/15-01/06
URBROJ: 2109/12-02-15-2
Nedelišće, 02.07.2015.

 

 IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 02. srpnja 2015. godine, u 19,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

 

Zbog izuzetno hitnog slučaja i osobito opravdanog razloga, sjednicu je putem telefona sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela Gospodarske zone Nedelišće - istočno od Macinca kao I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ - istočno od Macinca,  
  2. Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Općine Nedelišće - istočno od Macinca II. faza

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Marjan Novak, Matija Žugec, Igor Camplin, Darinka Pergar, Dragan Feher

 

ODSUTNI: Silvije Bacinger i Vitomir Kirić (oba vijećnika opravdala su svoj izostanak),

 

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj

 

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave te ostale prisutne.  

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je Dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen.

 

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela Gospodarske zone Nedelišće - istočno od Macinca kao I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ - istočno od Macinca

 

Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania uvodno je obrazložio kako je održan sastanak sa predstavnicima tvrtke Centrometal d.o.o. iz Macinca te da su iskazali interes i potrebu za gradnjom još jedne proizvodne zgrade površine cca 5.000 m2 i pripadajuće nadstrešnice od cca 2.500 m2. Centrometal d.o.o. već je pristupio izradi projektne dokumentacije za navedenu zgradu. Za realizaciju navedenog potrebno je izmijeniti i prilagoditi trenutno važeći Detaljni plan uređenja te mu, u skladu s zakonskim odredbama, promijeniti naziv u Urbanistički plan uređenja. Općina Nedelišće želi im, sa svoje strane, omogućiti što bržu realizaciju projekta te je zbog toga sjednica Općinskog vijeća sazvana u tako kratkom roku jer se radi o značajnoj investiciji koja će otvoriti nova radna mjesta za građane.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dodao je kako tvrtka Centrometal d.o.o. sama otkupljuje zemljišta od privatnih osoba, a na tijelima i službama Općine Nedelišće je da im administrativno omoguće realizaciju projekta.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

  • Donosi se Odluka o izradi izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela Gospodarske zone Nedelišće - istočno od Macinca kao I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ - istočno od Macinca
  • Odluka o izradi izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela Gospodarske zone Nedelišće - istočno od Macinca kao I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ - istočno od Macinca prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

 

Ad. 2.

Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Općine Nedelišće - istočno od Macinca II. faza

 

Načelnik Darko Dania uvodno je, u sklopu 1. točke Dnevnog reda, obrazložio kako je i ova točka vezana uz interes i potrebu tvrtke Centrometal d.o.o. za gradnju proizvodnih građevina, te da je, sukladno izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ - istočno od Macinca, potrebno provesti drugu fazu osnivanja Gospodarske zone Općine Nedelišće - istočno od Macinca kojom će se proširiti njezino područje.

 

Bez rasprave, vijećnicu su jednoglasno donijeli

ODLUKU

  • Donosi se Odluka o osnivanju Gospodarske zone Općine Nedelišće - istočno od Macinca II. faza,
  • Odluka osnivanju Gospodarske zone Općine Nedelišće - istočno od Macinca II. faza prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

 

 

Na kraju sjednice Općinskog vijeća načelnik Općine Nedelišće ukratko je prisutne obavijestio o projektima koji su realizirani od posljednje sjednice Općinskog vijeća te je pod važnije naveo:

- putem javnog nadmetanja prodano je građevinsko zemljište u Privrednoj zoni Nedelišće po cijeni od 50 kn/m2. Izvršene su sve radnje te je potrebno samo potpisati ugovore sa kupcom. Kupac navedenog zemljišta će u kratkom roku pristupiti izgradnji proizvodnih pogona te smatra kako bi proizvodnja mogla početi u proljeće 2016. godine,

- uspješno je naplaćeno zadnje dugovanje tvrtke NMP Produkt d.o.o.,

- gospodin Mirko Maček uspješno je uveden u posjed zemljišta te je time okončan dugogodišnji spor,

- u utorak, 07.07.2015. godine, započinju radovi na izgradnji kanalizacije u Slakovcu po projektu Aglomeracije Čakovec. Krenuti će se iz smjera Dunjkovca prema Slakovcu,

- u ponedjeljak, 06.07.2015. godine, započinju radovi na promjeni krovišta na Domu kulture u Trnovcu, a nakon njega slijede radovi na Vatrogasnom domu u Slakovcu,

- Općina Nedelišće blizu je dogovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vezi sanacije nelegalnih odlagališta otpada u naselju Parag, i to na način da fond sufinancira zbrinjavanje u iznosu od 60%. Postignut je dogovor sa tvrtkom GKP ČAKOM d.o.o. za troškove zbrinjavanja otpada u iznosu od 421.443,75 kn s PDV-om te je ta ponuda prihvatljiva Fondu. Na pitanje potpredsjednice Općinskog vijeća Dijane Posavec koje je glasilo kako će se regulirati odvoz otpada nakon što se odlagališta saniraju odgovorio je da će se pristupiti odvozu putem kanti za otpad te će tvrtka GKP ČAKOM d.o.o. uslugu naplaćivati izravno od korisnika,

- na pitanje vijećnika Ivana Marciuša da li svi djelatnici Općine Nedelišće imaju položene državne stručne ispite odgovorio je kako su ih, već u trenutku njegovog stupanja na dužnost, svi službenici imali položene.

 

Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je vijećnicima što su se odazvali u ovako kratkom roku te što su prepoznali razloge i potrebu brzog donošenja odluka. Poželio im je da se odmore i sretno se vrate sa odmora kako bi u rujnu mogli nastaviti sa radom.

 

Dovršeno u 19,20 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Mladen Posavec

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće