Izvod iz zapisnika s 12. sjednice OV

KLASA:021-05/14-01/11
URBROJ: 2109/12-02-14-2
Nedelišće, 15. 09. 2014.

 

 IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine, u 19,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Čakovec“,
 2. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Čakovec“,
 3. Godišnje Izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće, za pedagošku godinu 2013./14. godinu,
 4. Izviješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 2013. godinu,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.2014. do 30.06.2014. godine,
 6. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2014. godine,
 7. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 8. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 9. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Nedelišće za 2014. godinu
 10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Općinske uprave Općine Nedelišće
 11. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 12. Odluka o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Nedelišće
 13. Odluka o isplati naknade štete

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Matija Žugec, Igor Camplin, Darinka Pergar, Dragan Feher .

ODSUTNI: Hrvoje Kolman,Dijana Posavec, Marjan Novak, - opravdali se

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Dragutin Bratko, pročelnica Upravnog odjela za upravne i opće poslove Hlebec-Geček Dušanka, pročelnica upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, viši referent uprave Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marijan Marciuš, Danica Korunek, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvončić“.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Aleksandra Ličanin, Siniša Obadić

ZAPISNIČAR: Dušanka Hlebec- Geček.

 

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.  

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 10. i 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je Izvod iz zapisnika sa 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen jednoglasno.

 

„AKTUALNI SAT“

Informacije

 • Na početku aktualnog sata načelnik Darko Dania izvijestio je vijećnike o poplavi koja je zadesila Općinu Nedelišće u ranim jutarnjim satima, prethodnog dana.

U noći, s 13. na 14. rujna 2014., u 4 sati ujutro zaprimio je dojavu od strane Javne vatrogasne postrojbe Čakovec kako je poplavljeno naselje Macinec. Odmah je sazvan Stožer zaštite i spašavanja Općine Nedelišće te je dana vatrogasna uzbuna i obavještene su ostale nadležne službe. Ekipe su odmah izašle na teren, a osim Macinca voda je već poplavila Trnovec, zatim Črečan i dio Pretetinca i Dunjkovca, gdje je dodatni problem predstavljalo izlijevanje fekalnih voda iz kanalizacije. Uslijedilo je i prelijevanje vode iz potoka Trnave kod tri lokacije u Nedelišću te je kritično bilo kod Industrijske zone Nedelišće i u Sajmišnoj ulici. U naselju Parag bile su visoke podzemne vode, a u večernjim satima prijetila je opasnost za Gornji Hrašćan. Uz oko 300 vatrogasaca u obranu od poplava uključili su se i mnogi građani pojedinih naselja. Tako je u 24 sata napunjeno i na kritična mjesta postavljeno 5.000 vreća s pijeskom. Uključeno je i 15 raspoloživih pumpi za ispumpavanje vode od kojih se nakon dužeg neprestanog rada njih 5 pokvarilo. U Macincu su se otvorila tri klizišta od kojih je jedno opasno za postojeću prometnicu pa su zbog toga aktivirane potrebne službe za hitnu sanaciju. U ponedjeljak, 15. rujna, vode je bilo još u Dunjkovcu i Pretetincu, te u naselju Parag gdje je ispumpavaju pripadnici JVP Čakovec. Količina vode u Pušćinama, odnosno kod dravskog nasipa u blizini Gornjeg Hrašćana, također se velikom brzinom povećavala, ali srećom nije došlo do prelijevanja.Prognoze su da će se tijekom utorka i srijede voda povući iz preostalih dijelova i da će se situacija normalizirati. Načelnik je rekao kako se štete još ne mogu procijeniti. Načelnik Dania zahvalio je Stožeru civilne zaštite Općine Nedelišće, svim sugrađanima koji su se uključili u aktivnosti obrane od poplave, Hrvatskim vodama, JVP Čakovec, a posebno članovima vatrogasnih društava s područja općine Nedelišće i DVD-a susjednih općina koji su dali nemjerljiv doprinos u obrani od poplava i sprječavanju većih šteta.

 

Pitanja i prijedlozi vijećnika

 

 • Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar predložila je da se u naseljima Slakovec i Pretetinec, u ulicama koje nisu posebno označene nazivima, na početku ulice postave table s popisom kućnih brojeva koji se nalaze u toj ulici. Naime, brojevi s jedne strane ulice ne odgovaraju onima s druge strane pa je teško pronaći određena domaćinstva, posebno onima koji pojedine djelove naselja ne poznaju. 

  • Načelnik Darko Dania podržao je prijedlog i obećao da će se u kratkom roku u Pretetincu i Slakovcu postaviti table s kućnim brojevima, na početku svake ulice.

 • Vijećnica Nataša Vrček pročitala je pismo DVD-a Nedelišće u kojem obrazlažu da su zbog sve većeg broja intervencija prisiljeni nabaviti dodatnu opremu i organizirati dodatnu obuku vatrogasaca, za što je potrebno izgraditi novo spremište s garažama i nadograditi postojeće prostorije. Dali su izraditi projekte i ishodili su potrebne dozvole te će aktivirati gradilište, kako se dozvole ne bi ponovno morale obnavljati. Procijenjena vrijednost radova je oko 2,5 milijuna kuna te su se obratili Općinskom vijeću da se u Proračunu osiguraju sredstva za sufinanciranje ovog projekta, a sami će preuzeti obvezu financiranja sukladno svojim mogućnostima.

  • Načelnik Darko Dania odgovorio je da je upoznati s problematikom i namjerom izgradnje spremišta i dogradnje postojećeg objekta Vatrogasnog doma te da je osobno sa zapovjednikom obilazio poslovne banke kako bi se Društvu osigurali povoljniji uvjeti financiranja. Napomenuo je kako je DVD Nedelišće svojim radom zadužilo ovo i druga naselja te da će rukovodstvo Općine učiniti sve da mu pomogne u ostvarenju tog projekta. Zbog obeza koje Općina ima, kao što su financiranje SRC Trate i 8 milijuna kuna za kanalizaciju u preostalim naseljima, a potom i za sanaciju prometnica, u općinskom Proračunu nije moguće osigurati tako velika sredstva, no ipak Općina će pomoći i zajedno s Društvom taj projekat kandidirati na natječaje fondova, kako bi se tamo osigurala potrebna sredstva.

 • Vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanje vezano uz poslovanje Međimurskih voda i Međimurje plina, društva koja su u djelomičnom vlasništvu Općine Nedelišće. Zašto je unatoč pozitivnom poslovanju i ostvarenoj dobiti Međimurje plin poslao u travnju velike račune potrošačima, a kojima su naročito bili pogođeni umirovljenici? O problemu je bilo riječi i na Savjetu potrošaća Općine Nedelišće.

  Interesiralo ga je nadalje što je s dogradnjom Dječjeg vrtića u Nedelišću? U prošlom mandatu puno se o tome pričalo, da li se još uvijek planira isto ili postoje neka druga rješenja.?

  • Odgovorio mu je načelnik Darko Dania s napomenom da će na slijedeću sjednicu pozvati direktora Međimurje plina, kada će vijećnici imati mogućnost postaviti pitanja vezano uz poslovanje Društva i cijene plina.

   Što se tiče izgradnje dječjeg vrtića napomenuo je da se obzirom na situaciju odustalo od dogradnje vrtića. Međimurska županija dala je suglasnost za izgradnju nove škole, tako da bi se prostor stare škole upotrebio, između ostalog za smještaj starijih grupa djece. Postoje također najave Ministarstva da će se uvesti devet razreda osnovne škole, odnosno nulti razred što bi značilo 50 do 60 djece starije dobi manje za upis u vrtić, a ima također informaciju da se u Nedelišću planira otvoriti privatni vrtić, koji bi preuzeo dio kapaciteta.

 • Vjećnik Silvije Bacinger predložio je dva prometna rješenja. Kod semafora u Nedelišću, nakon što se upali crveno svijetlo, nesavjesni vozači projure sporednom uličicom uz trgovinu i opasnost su za djecu i prolaznike. Predlaže da se na tom mjestu postave usporivači prometa („ležeći policajci“). Isto tako predlaže da se uputi dopis Hrvatskim cestama sa prijedlogom da se u Pušćinama, ispred pješačkog prijelaza za Školsku ulicu, na sjevernom ulazu u Pušćinama postavi treptajuće svjetlo, odnosno upozorenje za smanjenje brzine.

  • Načelnik Darko Dania u svojem je odgovoru prihvatio prijedlog i obećao da će stručne službe u kratkom roku poduzeti mjere za dobivanje dozvole za usporivače brzine u dijelu ulice kod semafora, a također će se uputiti dopis Hrvatskim cestama za treptajuće upozorenje u Pušćinama.

 • Vjećnik Dragutin Feher predložio je da se na prometnici između Dunjkovca i Slakovca, ispred područne škole postave „ležeći policajci“, zbog sigurnosti djece i pješaka.

  • Načelnik Darko Dania prihvatio je prijedlog i obećao da će se kroz kratko vrijeme pokrenuti postupak potreban za realizaciju prijedloga 
 • U „aktualnom satu“ nije bilo drugih pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćeni 

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Čakovec“

U uvodnom obrazloženju predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec napomenuo je da se Ugovorom o partnerstvu utvrđuje da je ukupni cilj projekta poboljšanje kvalitete okoliša i zaštite zdravlja ljudi kroz poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Čakovec u kojem su uz Grad Čakovec još i općine Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec.

Predsjednica Odbora za finacije i proračun Dragica Posavec u ime Odbora predložila je vijećnicima da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova ( 14 za, 1 suzdržani) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec.
 2. Ovlašćuje se načelnik Općine Nedelišće za potpisivanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Čakovec“.
 3. Odluka o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Ad. 2.

Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Čakovec“

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec kratko je obrazložio prijedlog Odluke o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“. Ugovorom o sufinanciranju projekta uz navedene jedinice lokalne samouprave uključuju se i Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode. Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova u visini od 273.338.268,00 kuna sufinancirat će se do najviše 199.392.711,00 kuna (bez PDV-a) iz sredstava Europske unije, a preostali iznos od 73.945.557,00 financirat će potpisnice Ugovora. U razdoblju od ove do 2017. godine iz Proračuna Općine Nedelišće za ovaj projekt izdvojit će se ukupno 7.278.366,00 kuna (bez PDV-a), te 218.350,98 kuna Međimurskim vodama d.o.o. na ime 3% troškova za vođenje investicije.  

Predsjednica Odbora za financije i proračun Dragica Posavec u ime Odbora predložila je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke.

Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“.
 2. Ovlašćuje se načelnik Općine Nedelišće za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Čakovec“.
 3. Odluka o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio 

Ad. 3.

Godišnje Izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće, za pedagošku godinu 2013./14. godinu

U materijalima za današnju sjednicu vijećnici su primili Godišnje izviješće Dječjeg vrtića „Zvončić“, koje je billo prihvaćeno na upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK  

 1. Prihvaća se Godišnje Izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ za pedagošku 2013./14. godinu.

 2. Godišnje Izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ za 2013./14. godinu prilog je ovom Zaključku i njegov je sastavni dio.

 3. Ovaj Zaključak objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

Ad. 4.

Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 2013. godinu

Vijećnicima je u materijalima za današnju sjednicu Općinskog vijeća dostavljeno također i Izvješće o poslovanju Društva MESAP d.o.o. za 2013. godinu.

U raspravi su sudjelovali vijećnik Vitomir Kirić koji je ujedno i v.d. direktor MESAP-a d.o.o. te vijećnik Ivan Marciuš.

Svojim Zaključkom od 05.06. 2014. godine Skupština Međimurske županije Izvješće je prihvatila. Vijećnici Općinskog vijeća Općine Nedelišće upoznali su se s Izvješćem, te ga primili kao informaciju o poslovanju Društva MESAP d.o.o.čiji je Općina Nedelišće djelomični vlasnik. Osnivači Međimurska županija i Općina Nedelišće sa REDEA-om d.o.o u pripremi su izrade strategije daljnjeg djelovanja tvrtke MESAP d.o.o., kako bi se povećanim aktivnostima, unatoč lošem gospodarskom okruženju, održala i dalje razvijala kao promotor gospodarskih aktivnosti ovog dijela Hrvatske.

Prilog ovom zapisniku je Izvješće o poslovanju Društva MESAP d.o.o. za 2013. godinu. 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.2014. do 30.06.2014. godine

Izvješćem Načelnika za prvo polugodište 2014. godine obuhvaćene su aktivnosti vezane uz izvršenje Proračuna Općine Nedelišće, izgradnju komunalne infrastrukture, radovi na održavanju komunalne infrastrukture, izrada prostorno-planske dokumentacije, realiziranje investicija od strane javnih poduzeća te aktivnosti na području društvenih djelatnosti, a pobrojani su i akti načelnika upućeni Općinskom vijeću.

Bez rasprave, vijećnici Općinskog vijeća Općine Nedelišće jednoglasno su donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.2014. – 30.06.2014. godine.

 2. Polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 3. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2014. godine

Izvršenjem Proračuna za razdoblje 01.01. do 30.06.2014. godine od planiranih ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 27.007.500,00 kuna, ostvareni su ukupni godišnji prihodi i primici u iznosu od 10.171.281,98 kuna. Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 9.093.314,49 kuna, te je ostvareni višak prihoda od 1.077.967,49 kuna.

U raspravi je sudjelovala predsjednica Odbora za financije i proračun Dragica Posavec koja je u ime Odbora vijećnicima predložila da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Nedelišće, većinom glasova ( 13 za, 2 suzdržana) donijeli su

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.- 30. 06. 2014. godine.
 2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće od 01. 01. -30.06.2014. godine, prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio

Ad.7.

Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće sveukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci za ovu godinu zajedno s viškom prihoda iz prethodnih godina smanjuju se s prvotno planiranih 27.007.500,00 kuna za 803.500,00 kuna, na iznos od 26.204.000,00 kuna. Osnovni razlog smanjenja proračuna su neostvareni prihodi od kapitalnih pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova evropske unije te Fonda za energetsku učinkovitost, a na izmjene i dopune utjecalo je i uvrštenje novih programa, konkretno sufinanciranje nabave udžbenika u iznosu od 180.000,00 kuna.

U raspravi je predsjednica Odbora za financije i proračun Dragica Posavec predložila, u ime Odbora da vijećnici odluku prihvate u predloženom obliku.

Vijećnici su bez daljnje rasprave, jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu.
 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Ad. 8.

Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu

Izmijenjenim i dopunjenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2014. godini umjesto ranijih 5.368.500,00 kuna sada planirana ukupna sredstva iznose 4.205.000,00 kuna. Od toga je za javne površine planirano 1.436.000,00 kuna, nerazvrstane ceste 1.157.000,00 kuna, groblja 1.455.000,00 kuna, javnu rasvjetu 127.000,00 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 30.000,00 kuna.

Predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu.
 2. 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Ad. 9.

Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Nedelišće za 2014. godinu

Vijećnici su se upoznali sa Izmijenjenim i dopunjenim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini za sva naselja. Umjesto predviđenih 2.282.000,00 kuna, sada su planirana ukupna sredstva u iznosu od 3.178.600,00 kuna. Od toga je planirano za odvodnju oborinskih voda 249.300,00 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 1.629.000,00 kuna, održavanje javnih površina 598.000,00 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 311.300,00 kuna te javne rasvjete 391.000,00 kuna.

Predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač prisutnima je predložio da prema predloženom prihvate Odluku.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 2. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu.
 2. 2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Ad. 10.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Općinske uprave Općine Nedelišće

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladena Posavca, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Općinske uprave Općine Nedelišće .
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Općinske uprave Općine Nedelišće, prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec kratko je obrazložio prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. Predsjednica Odbora za financije i proračun Dragica Posavec predložila je vijećnicima da prijedlog Odluke prihvate u predloženom obliku.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.
 2. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijetima za obračun plaće službenika i namještenika prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Ad. 12.

Odluka o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Nedelišće

Svrha donošenja ove Odluke je utvrđivanje mjesta, odnosno javno prometnih površina na kojima se može obavljati prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska i automata te prigodna prodaja kako bi se poboljšala kvaliteta i općenito uredila, regulirala i olakšala prodaja na malo na javno prometnim površinama.

Predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač u ime Odbora predložio je vijećnicima da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Nedelišće.
 2. Odluka o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Nedelišće prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Ad. 13.

Odluka o isplati naknade štete

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec u uvodnom obrazloženju prisutne je upoznao o potrebi donošenja Odluke o isplati naknade štete. Općina Nedelišće je s Mirkom i Dušanom Mačekom sklopila 2007. godine Ugovor o zamjeni nekretnina temeljem kojeg su Mirko i Dušan Maček predali Općini nekretninu, potrebnu za izgradnju SRC Trate. Općina Nedelišće obvezala se predati u zamjenu nekretninu koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, a obzirom da Općina Nedelišće nije uredila vlasništvo zamjenskih nekretnina, ugovorna obveza nije ispunjena.

Mirko i Dušan Maček kao tužitelji pokrenuli su sudski spor protiv Općine Nedelišće kao tuženika, a radi raskida ugovora o zamjeni nekretnine.

U cilju mirnog okončanja spora i izbjegavanja daljnjih sudskih troškova, dana 07. 07. 2014. godine, na raspravi kod Općinskog suda u Čakovcu, stranke spora sklopile su sudsku nagodbu. Opisanom nagodbom, Općina Nedelišće se obvezala na prostoru prijašnje nekretnine tužitelja izvršiti parcelaciju i formirati česticu u površini od 4.631 m2 ( koju površinu je u obvezi predati tužiteljima), a nakon što bude formirana predati je tužiteljima, najkasnije do 01. 07. 2015. godine.

Obzirom da tužitelji Mirko i Dušan Maček nisu uživali svoju nekretninu koja je bila predmet zamjene (moguća proizvodnja 3 000 biljaka obične smreke za prodaju kao božićna drvca), od lipnja 2007. do lipnja 2014. godine, prema sudskoj nagodbi također im pripada i naknada štete u iznosu od 176.448,00 kn, koja naknada je utvrđena vještačkim nalazom u sudskom postupku.

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Marciuš i Silvije Bacinger.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Utvrđuje se da su Mirko Maček i Dušan Maček kao tužitelji i Općina Nedelišće kao tuženik, u pravnoj stvari radi raskida ugovora o zamjeni nekretnina, koji se kod Općinskog suda u Čakovcu vodio pod brojem P-122/12, dana 07. srpnja 2014. godine sklopili Sudsku nagodbu.
 2. Sukladno točki 3. Sudske nagodbe opisane u prethodnom članku, Općina Nedelišće se obvezuje na ime naknade štete isplatiti Mirku Maček i Dušanu Maček ukupni iznos od 176.448,00 kuna, u jednakim dijelovima, uplatom na tekuće račune.
 3. Općina Nedelišće će naknadu štete opisanu u prethodnom članku, isplatiti Mirku Maček i Dušanu Maček do 30. rujna 2014. godine.
 4. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Dovršeno u 20,30 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće