Sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 13. rujna 2012., održana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

 Aktualni sat

Vijećnik Josip Ceilinger odgovorio je na postavljeno pitanje vijećnice Dijane Posavec na prošloj sjednici o njegovom mišljenju vezano uz izjavu predsjednika Uprave Hrvatske elektroprivrede da će se na rijeci Muri graditi hidroelektrane. Rekao je kako takvo što onemogućava više odluka na lokalnoj i državnoj razini o zaštiti rijeke Mure, dodavši da je čak Unesco proglasio rijeke Muru, Dravu i Dunav Međunarodnim rezervatom biosfere. Istaknuo je kako se on, kao i drugi koji rade na očuvanju i zaštiti okoliša, zbog toga previše ne uznemiravaju takvim istupima te da će međimurska i hrvatska javnost znati zaustaviti eventualne pokušaje da se na Muri grade hidrocentrale.

Rekavši kako nije zadovoljna primljenim odgovorom vezanim uz projekcije troškova održavanja i režijskih troškova SRC Trate Nedelišće, vijećnica Dijana Posavec predložila je i zatražila da Općina Nedelišće angažira ovlaštenu tvrtku koja može takvo što procijeniti. Upitala je tko i po kojim kriterijima odlučuje o raspodjeli sredstava općinskim sportskim udrugama i društvima te je predložila da se o tome izradi pravilnik čija bi podloga mogao biti prijedlog koji je dostavio Atletski klub Nedelišće.

Pozivajući se na informaciju da je varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak bio u Pušćinama i u posjetu uredu Općine Nedelišće, vijećnika Josipa Debeleca zanimalo je je li bilo razgovora o ustupanju zemljišta za potrebe građenja nove zgrade OŠ Nedelišće, te koliki su troškovi izgradnje mosta u Črečanu preko potoka Dragoslavec i kada će most biti pušten u promet.

Vijećnik Radovan Marčec je, konstatirajući kako je šljunčani put između Črečana i Pretetinca sve prometniji, pitao može li se on urediti s obzirom na nastala oštećenja.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš pitao je može li uvjetovanje visinom otkupne cijene zemljišta stopirati radove na izgradnji južne obilaznice Nedelišća i hoće li se urediti biciklistička staza između Nedelišća i Gornjeg Hrašćana s obzirom da se sve više građana vozi biciklom.

Odgovarajući na pitanja, načelnik Mladen Horvat kazao je kako je u odgovoru vezanom uz troškove održavanja i režijskih troškova SRC Trate rečeno kako će se zbog instalirane opreme i funkcioniranja stadiona zaposliti jedna stručna osoba jer se radi o značajnoj građevini za općinu i šire. Projekcija ostalih troškova nije obračunata, ali će se svi parametri vezani uz njihovo plaćanje utvrditi ugovorom s korisnicima, prije svega s NK Nedelišće i AK Nedelišće. Moguće je da se ti troškovi izravno plaćaju od sredstava potpore koja dobivaju ova dva kluba ili na neki drugi način s obzirom na to tko će se sve i koliko koristiti sportskim terenima, a to će biti utvrđeno prije nego što se tereni daju na upravljanje i korištenje, zaključio je načelnik Horvat.

Vezano uz raspodjelu sredstava sportskim udrugama i društvima, načelnik Mladen Horvat rekao je kako je prijedlog Atletskog kluba Nedelišće zaprimljen te će se isti razmatrati na stručnoj razini, dodavši da postoji i model raspodjele sredstava koji se primjenjuje na županijskoj razini. Rekao je kako ovi modeli imaju određene nedostatke, ali su dobra osnova za raspravu i donošenje pravila koja će svi koji računaju na pomoć iz općinskog proračuna morati prihvatiti.

Što se tiče posjeta varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka uredu Općine Nedelišće, načelnik je izvijestio kako je biskup bio u vizitaciji Župe Presvetog Trojstva Nedelišće te se tom prigodom želio susresti i s predstavnicima civilne vlasti. Rekao je kako je biskup bio zadovoljan predočenom suradnjom Općine Nedelišće s dvjema župama na njezinom području te ulaganjima u obnovu i održavanje sakralnih objekata, a da o ustupanju zemljišta za moguću gradnju nove zgrade škole o čemu odluku donose Međimurska županija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao osnivači, nije bilo riječi. Vezano uz izgradnju mosta u Črečanu rekao je kako će ukupna vrijednost zajedno s asfaltom biti 335.000 kuna. Općina Nedelišće platila je troškove materijala u iznosu od 180.000 kuna, dok se razlika odnosi na radove od strane Hrvatskih cesta. Most će se nakon asfaltiranja i pregleda pustiti u promet kroz dvadesetak dana.

Šljunčani put između Črečana i Pretetinca će se s obzirom na dosadašnju uređenost asfaltirati u proljeće 2013. godine kako je dogovoreno s ravnateljicom Županijske uprave za ceste, rekao je općinski načelnik.

Načelnik Horvat odgovorio je kako sukladno zakonskim propisima nitko tko neće biti zadovoljan ponuđenom otkupnom cijenom zemljišta, koju će utvrditi ovlašteni sudski vještak, neće moći stopirati radove na izgradnji južne obilaznice Nedelišća koja je u izgradnji prometne infrastrukture na prvom mjestu po prioritetima u Međimurskoj županiji. Vlasnici nezadovoljni otkupnom cijenom morat će se za viši iznos izboriti sudskim putem. Načelnik je rekao kako je zemljište trase južne obilaznice Nedelišća bilo obuhvaćeno katastarskom izmjerom te je vlasništvo u potpunosti uređeno. Za obilaznicu su gotove studije zaštite okoliša i izvedivosti i Hrvatske ceste rade na idejnom rješenju. Što se tiče izgradnje biciklističke staze od Nedelišća do Gornjeg Hrašćana, to je bilo planirano za izvedbu od strane Hrvatskih cesta ali se stalo zbog toga jer će se uz ceste postaviti glavni kolektori sustava kanalizacije. Naime, odlučeno je da se najprije postave kanalizacijske cijevi, a onda urede biciklističke staze duž državnu cestu D-208 od Nedelišća do Trnovca kako se ne bi dva puta kopalo i tako samo poskupljivali radovi.

Poslovanje Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće

Vijećnici su prihvatili Odluku o ostvarenju plana prihoda i rashoda javne ustanove Dječji vrtić «Zvončić» Nedelišće za prvih šest mjeseci ove godine. Vrtić je u tom razdoblju ostvario sveukupne prihode i rashode u iznosu od 1.295.806,83 kn te ukupne rashode i izdatke u iznosu od 1.154.648,58 kn, što je polovica ukupno planiranih godišnjih sredstava. Načelnik Mladen Horvat, koji je ujedno i predsjednik Upravnog vijeća vrtića, složio se prijedlogom vijećnice Dijane Posavec da se u vrtić pozove državna revizija na uvid u poslovanje s obzirom da je posljednja bila 1999. godine.

Polugodišnji rad općinskog načelnika

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine. U izvješću načelnik pojašnjava što je sve učinjeno na području općine u pojedinim područjima djelovanja iz njegovog djelokruga rada. Načelnik je dao prikaz važnijih podataka o izvršenju općinskog proračuna te planiranih poslova i projekata do kraja godine. Unatoč produbljenoj krizi načelnik je istaknuo pozitivne pomake u izvornim prihodima u porezu na dohodak, iako se proračun i dalje teško ostvaruje, te se posebno osvrnuo na suradnju i usuglašavanje s Međimurskom županijom i jedinicama lokalne samouprave gdje su različiti interesi i treba se dosta toga usklađivati. U izvještajnom razdoblju opisuje se provedba planiranih strateških projekata u komunalnoj infrastrukturi, objektima sporta i kulture, na području društvenih djelatnosti i ostaloga što je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Izvršenje proračuna u prvom polugodištu

Vijećnici su prihvatili Odluku o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće u prvom polugodištu 2012. godine. U tom su razdoblju ostvareni sveukupni prihodi i primici u iznosu od 9.219.393,82 kn te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 8.814.144,76 kn od ukupno godišnjih planiranih proračunskih sredstava u iznosu od 22.741.000,00 kn.

Naknada za ogrjev

Na sjednici je prihvaćena Odluka o visini naknade za podmirenje troškova ogrjeva koja će za korisnike stalne socijalne pomoći iznositi 950,00 kuna.

Općini Nedelišće 17 hektara državnog zemljišta

Načelnik Mladen Horvat izvijestio je na kraju sjednice vijećnike kako je nadležna državna agencija donijela odluku o dodjeli 17 hektara državnog zemljišta Općini Nedelišće. Radi se o dijelu od ukupno 40 hektara državnog zemljišta, koje se nalazi u Gorčici uz cestu Nedelišće-Pušćine nakon voćnjaka. Zemljište je procijenjeno na vrijednost od 8 milijuna kuna i Općina Nedelišće će, nakon što na ovu odluku suglasnost daju četiri ministarstva, uputiti javni poziv zainteresiranima za ulaganja kako bi se izgradili proizvodni objekti i otvorila nova radna mjesta.

Dani zahvalnosti za plodove zemlje

Predsjednik Vijeća Željko Kacun uputio je na kraju svima poziv na tradicionalnu manifestaciju Dani kruha - Dani zahvalnosti za plodove zemlje koja će se u organizaciji Turističke zajednice Općine Nedelišće održati u subotu, 22. rujna 2012., od 9 do 12 sati na prostoru Mesapa u Nedelišću.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće