Sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U srijedu, 11. srpnja 2012., održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš je, podsjetivši na vodocrpilište koje se nalazi u Nedelišću i povećanje potrošnje vode uslijed klimatskih promjena, pitao razmišlja li se o uređenju punionice vode u boce čime bi se omogućili novi prihodi od ovog značajnog prirodnog resursa.

Vijećnica Dijana Posavec zatražila je da joj se u pisanom obliku odgovori postoje li projekcije troškova održavanja i režijskih troškova SRC Trate u Nedelišću te je upitala je li donesena odluka o tome hoće li Osnovna škola Nedelišće ići u rekonstrukciju i dogradnju ili će se graditi nova školska zgrada.

Vijećnica Štefanija Kovač pitala je zbog čega se javna rasvjeta u Gornjem Kuršancu gasi u 23,00 sata te je, podsjetivši kako su noć ranije ukradena tri metalna poklopca, pitala ima li ophodnje po naseljima i kakvi su rezultati rada rendžera kojeg sufinancira Općina Nedelišće.

Odgovarajući na pitanja, načelnik Mladen Horvat rekao je kako se o punionici vode na vodocrpilištu u Nedelišću razmišlja i razgovara, ali je podsjetio kako Općina Nedelišće nije vlasnik vodocrpilišta nego su to Međimurske vode d.o.o., čiji su osnivači sve međimurske jedinice lokalne samouprave, i da u tvrtki Općina ima suvlasnički udio od petnaestak posto. Rekao je kako prema tome Općina može ozbiljnije pokrenuti razgovore na tu temu ali je prije svega potrebna studija isplativosti kroz ispitivanje tržišta dodavši da u konačnici takvu odluku moraju donijeti svi osnivači tvrtke, odnosno njihovi predstavnici u Skupštini tvrtke po prijedlogu Uprave.

Vezano uz školu u Nedelišću, odgovorio je kako odluku o tome, hoće li se ići u rekonstrukciju i dogradnju postojeće školske zgrade ili u izgradnju nove, moraju donijeti osnivači, odnosno Međimurska županija i nadležno ministarstvo. Rekao je kako za rekonstrukciju i dogradnju postojeće školske zgrade postoji sva dokumentacija zaključno s građevinskom dozvolom. Što se tiče mogućnosti izgradnje nove školske zgrade, Općina je za to pripremila zemljište te je spremna ući u sufinanciranje gradnje sa 10 posto vrijednosti investicije, dok bi Međimurska županija trebala osigurati 35 posto, a nadležno ministarstvo 55 posto sredstava. Rekao je kako se Općina izjasnila da je spremna za obje solucije, ali se čeka odluka osnivača škole. Dodao je kako bi Općini Nedelišće bilo bolje da se ide u izgradnju nove školske zgrade jer bi se tada otvorila mogućnost preuzimanja postojeće zgrade čime bi se dobio prijeko potreban prostor za rad Općine, kao i drugih zainteresiranih.

Što se tiče gašenja javne rasvjete u 23,00 sata u Gornjem Kuršancu, načelnik Mladen Horvat rekao je kako se u vrijeme recesije išlo u smanjenje troškova pa je tako odlučeno da se i u Gornjem Kuršancu, kao i u ostalih deset općinskih naselja, javna rasvjeta gasi u navedeno vrijeme i pali u isto vrijeme kao u svim naseljima. Što se tiče krađa i ophodnje rekao je kako i kontakt policajac i rendžer obavljaju ophodnje i prijavljuju nadležnim institucijama sve što se događa ali je u sustavu sada najveći problem u sporom sudstvu na što nitko ne može utjecati. Rekao je kako je poznato iz kojeg miljea uglavnom dolaze kradljivci, policija odrađuje svoj posao, a sve je ostalo na pravnoj državi, odnosno sudstvu koje sada funkcionira kako funkcionira.

Drugo povećanje općinskog proračuna

Vijećnici su jednoglasno usvojili druge izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2012. godinu. Tako se ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci s planiranih 22.741.000 kuna povećavaju za 285.500 kuna na 23.026.500 kuna. Načelnik Mladen Horvat rekao je kako do novog povećanja dolazi jer su u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planirana sredstva za projekat energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Općine Nedelišće te Općina u proračunu mora osigurati 785.500 kuna sredstava za sufinanciranje. Kako je nedavnim izmjenama proračuna osigurano pola milijuna kuna, potrebno je planirati dodatnih 285.500 kuna zbog čega se išlo u drugo povećanje u nepuna dva mjeseca. Načelnik je ponovno napomenuo da se u realizaciju projekata, za koje se očekuju potpore, neće ići dok sredstva ne budu osigurana, potpisani ugovori i donesene konačne odluke, a ako to izostane onda će se ići u smanjenje proračuna jer se i dalje želi racionalno gospodariti samo sa stvarno raspoloživim sredstvima. 

Olakšice za gospodarska ulaganja

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o IV. izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području općine Nedelišće. Kako bi se fizičkim i pravnim osobama koje grade na području općine Nedelišće olakšala gradnja i smanjili troškovi, odluka je promijenjena u dijelu koji se odnosi na obročno plaćanje komunalnog doprinosa u 12 rata tako da se više neće obračunavati kamata u visini eskontne stope. Obračun kamata u visini eskontne stope nadalje će se primjenjivati na obročnu otplatu dužu od 12 mjeseci, i to na način da se kamate obračunavaju samo na rate otplate koje slijede nakon dvanaest mjeseci.

Nerazvrstane ceste

Vijećnici su prihvatili Odluku o nerazvrstanim cestama na području općine Nedelišće. Odlukom se uređuju korištenje, održavanje, izgradnja, rekonstrukcija, zaštita, uređenje prometa, financiranje, upravljanje nerazvrstanim cestama, kao i gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste te nadzor nad cestama na području općine Nedelišće. Nerazvrstane ceste su javno dobro u općoj upotrebi koje se kao površina koristi za promet po bilo kojoj osnovi te je dostupna većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu. Na području općine Nedelišće mrežu nerazvrstanih cesta čine one ceste koje služe za promet motoriziranih i nemotoriziranih vozila te su podijeljene u četiri skupine i upisane su u Registar nerazvrstanih cesta općine Nedelišće.

Osnivanje Lokalne akcijske grupe

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o osnivanju i udruživanju u Lokalnu akcijsku grupu. Osnovni cilj osnivanja je poticanje ruralnog razvoja grupom obuhvaćenog područja gdje se primjenom Leader pristupa izrada lokalne strategije temelji na osobnostima i zajedničkim interesima i inicijativama. Zainteresiranost za osnivanje i udruživanje u Lokalnu akcijsku grupu sjeverozapadnog dijela Međimurja uz Nedelišće iskazale su i općine Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Strahoninec, Selnica i Sveti Martin na Muri. 

Kandidiranje člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.

Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Nedelišće ima udjele, odnosno dionice.

Kako više ne postoji zakonska obveza raspisivanja javnog natječaja, na sjednici je također jednoglasno prihvaćena Odluka o kandidiranju načelnika Općine Nedelišće Mladena Horvata za člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. za prvu grupu članova društva koju čine općine Nedelišće i Strahoninec. Odluku o izboru sedmeročlanog Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. mora usvojiti Skupština društva.

Ispraćaj Filipa Udea na Olimpijske igre

U srijedu, 18. srpnja 2012, organizira se ispraćaj Filipa Udea i njegovog trenera Igora Kriažimskog na predstojeće Olimpijske igre u London.

Ispraćaj će biti ispred nacionalnog gimnastičkog centra «Aton» u Nedelišću, a započinje u 11,40 sati.

Uz nastup Puhačkog orkestra Općine Nedelišće, Mažoretkinja Nedelišće, Zrinske garde Čakovec te sudjelovanje djece koja sudjeluju na sportskom ljetu, kao i mnogobrojnih podupiratelja i navijača, prigodne riječi našem olimpijcu uputit će Marko Kereta, predsjednik Gimnastičkog kluba Marijan Zadravec-Macan, načelnik Općine Nedelišće Mladen Horvat te međimurski župan Ivica Perhoč.

Nakon toga Filip Ude i njegov trener Igor odlaze za London, a na svima ostaje da ga bodrimo kako bi se kao i s Olimpijskih igara u Pekingu vratio s još jednim olimpijskim odličjem vječnoga sjaja.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće