Sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 31. svibnja 2012., održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Vijećnik Josip Ceilinger očitovao se kako je razočaran primljenim odgovorom na pitanje postavljeno na prošloj sjednici Vijeća o tome koliko su u 2011. godini komunalni djelatnik, nadzornik prirode ili građani podnijeli prijava protiv osoba koje ostavljaju smeće u prirodi često uz mogućnost identifikacije počinitelja, koliko je pokrenuto prekršajnih postupaka i koliko je naplaćenih kazni s te osnove. Naime, u odgovoru Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo stoji kako unatoč velikom broju uviđaja i podnesenih  prijava s prekršajnim nalozima opisane kazne nisu naplaćene. Upitao je kakva se time poruka šalje građanima koji postupaju savjesno i paze gdje se i kako može skupljati i odvoziti otpad u odnosu na prekršitelje koji ostaju nekažnjeni? Potaknut podacima o mogućnosti dobivanja sredstava iz predpristupnih fondova upitao je razmišlja li se o tome da se u Općini Nedelišće zaposli osoba koje će pratiti takve mogućnosti, pripremati i provoditi projekte s obzirom da prema njegovom mišljenju one agencije s kojima Općina surađuje nisu ostvarile moguće rezultate.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš je, konstatiravši kako Općina Nedelišće ima značajan suvlasnički udjel u Međimurskim vodama d.o.o. i Međimurje-plinu d.o.o., pitao mogu li vijećnici dobiti završni račun ovih tvrtki na uvid i hoće li s obzirom na posjete i boravke ministara u Međimurju i Nedelišću Općina morati i dalje sama sanirati troškove zbrinjavanja otpada u naselju Parag ili će se u to uključiti i ministarstva?

Načelnik Mladen Horvat je, komentirajući nezadovoljstvo vijećnika Josipa Ceilingera primljenim odgovorom, rekao kako je ipak vidljivo da je značajni broj građana postupio po opomeni, a da je najveći problem u nemogućnosti naplate kazni i drugih sankcija u nefunkcioniranju inspekcijskih službi. Rekao je kako to nije slučaj samo na području općine Nedelišće, no ovdje više izražen jer se velik dio tih prekršaja odnosi na romsku populaciju, pa su zatražene promjene zakonskih odredbi kako bi se iz sredstava pomoći koje primaju mogle naplatiti određene kazne za neodgovorne osobe. Što se tiče zapošljavanja osobe za praćenje i dobivanje sredstava iz fondova, rekao je kako se o tome već duže razmišlja i da je trenutačno najveći problem prostora gdje bi te osobe radile zbog čega se ide u nadogradnju objekta. Podsjetio je kako Općina Nedelišće surađuje s Berconom d.o.o. i Redeom i da je Općina aplicirala i dobila sredstva zajedno sa susjednim slovenskim općinama za programe Pijemo istu vodu, uređenja biciklističkih staza, te turističko-informativnog centra u Nedelišću, a da se na neke programe ne može javiti zbog ograničenosti koje uvjetuje broj stanovnika. Rekao je kako će Općina imati spreman projekt kanalizacije za osam naselja koji će se moći odmah kandidirati za strukturne fondove i da će biti još programa i projekata iz fondova pojedinih ministarstava, kao i onih od strane Europske unije.

Što se tiče završnih računa tvrtki u kojima Općina ima veći suvlasnički udio, načelnik Mladen Horvat rekao je kako je praksa da vijećnici dobiju te dokumente na uvid kao informaciju s obzirom da poslovanje tvrtki nadziru skupštine društava, i to će biti na idućoj radnoj sjednici Vijeća. Vezano uz odvoz i zbrinjavanje otpada iz naselja Parag rekao je kako je novoj ministrici zaštite okoliša predao čitav elaborat sa zahtjevom da u tome Fond za zaštitu okoliša sudjeluje s osamdeset posto i da je iz Fonda bila osoba koja je procijenila količinu otpada ali da se u sanaciju neće ići dok se ne stvore preduvjeti da stanovnici Paraga plaćaju redovni odvoz i zbrinjavanje otpada kao i drugi građani općine koji su s obzirom na ovu situaciju u neravnopravnom položaju. Naime, ukoliko se to ne postigne, slična bi se situacija mogla ponoviti.

Povećanje općinskog proračuna

Vijećnici su usvojili prve izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2012. godinu. Tako se ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci s prvotno planiranih 20.384.000 kuna povećavaju za 2.357.000 kuna na 22.741.000 kuna. Načelnik Mladen Horvat rekao je kako postoje naznake da bi se iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva kulture mogle ostvariti nove potpore za pojedine programe te je zbog toga potrebno planirati ih proračunom kako bi se mogle i potraživati. Napomenuo je da se u realizaciju projekata, za koje se očekuju potpore, neće ići dok sredstva ne budu osigurana, potpisani ugovori i donesene konačne odluke kako bi se pazilo na dobro gospodarenje raspoloživim sredstvima za ostale planirane programe i aktivnosti. 

Dodjela Plaketa Općine Nedelišće

Vijećnici su prihvatili Odluku o dodjeli javnih priznanja – Plakete Općine Nedelišće za 2011. godinu u prigodi Dana Općine Nedelišće. Sukladno Odluci, Plaketa će se dodijeliti Bačvariji Srnec Nedelišće za očuvanje i razvoj tradicijskog obrta te Matiji Grabroviću za očuvanje, njegovanje i podučavanje folklorne baštine. Plakete će nagrađenima biti uručene na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja će se održati 14. lipnja 2012. u 17 sati u dvorani Mesap-a u Nedelišću.

Provedba natječaja izrade idejnog rješenja Doma za starije i nemoćne osobe

Vijećnici su prihvatili Odluku o provedbi natječaja za izradu idejnog rješenja i tehničke dokumentacije Doma za starije i nemoćne Općine Nedelišće. Već ranije Vijeće je ovlastilo načelnika za provođenje postupka prijenosa prava gradnje doma za starije i nemoćne osobe u sjevernom dijelu naselja Nedelišća, ali je izostao interes mogućih investitora. S obzirom da je na području općine 2.500 umirovljenika, sada je odlučeno da Općina Nedelišće provede natječaj za izradu idejnog rješenja i tehničke dokumentacije doma radi moguće gradnje doma po principu javno-privatnog partnerstva te će se čitav projekt kandidirati prema nadležnom ministarstvu.

Povjeravanje komunalnih poslova

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova skupljanja, dovoza i odlaganja komunalnog otpada. Spomenuti poslovi povjeravaju se u idućih pet godina Gradu Čakovcu, odnosno Gradskom komunalnom poduzeću «Čakom» d.o.o. koje i sada obavlja ovu komunalnu uslugu te su korisnici usluga zadovoljni načinom i cijenom usluge.

Izmjene Odluke o komunalnom doprinosu

Na sjednici je prihvaćena Odluka o trećim izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području općine Nedelišće. Postojeća Odluka dopunjena je utvrđivanjem nove VIII. zone koja obuhvaća područje sjevernog dijela naselja Nedelišće «Mesap» i SRC «Sjever», odnosno u tom dijelu novouređene ulične koridore. Vlasnicima stambenih i poslovnih građevina u novoj će se zoni komunalni doprinos obračunavati po 40 kuna za prostorni metar površine, a ta se sredstva koriste za uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. 

Prodaja nekretnina u Paragu

Vijećnici su prihvatili Odluku o prodaju nekretnina u Paragu. Radi se o 11 nekretnina na kojima su već bespravno sagrađeni stambeni objekti za koje su pokrenuti postupci legalizacije. Radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu usklađenja zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja investitori moraju kupiti čestice na kojima su bespravno izgradili stambene objekte. Nekretnine će se prodavati putem javnog nadmetanja po početnoj cijeni od 4 eura po metru četvornom u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

Kupnja nekretnine u Nedelišću

Na sjednici je prihvaćena Odluka o kupnji nekretnina unutar obuhvata DPU-a dijela naselja Nedelišće-Podzavrtje, površine 1.196 metara četvornih. Nekretnina se kupuje radi uređenja uličnog koridora, i to prema procijenjenoj vrijednosti od 12 eura za četvorni metar u kunskoj protuvrijednosti.

S obzirom da će ostalim dijelom nekretnine istih vlasnika prolaziti južni kolektor odvodnje otpadnih voda naselja Nedelišće, isplatit će im se naknade štete i umanjene tržne vrijednosti u iznosu od 9.688 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Izbor članova Savjeta mladih Općine Nedelišće

Prema prihvaćenoj Odluci o izboru članova Savjeta mladih Općine Nedelišće u ovo tijelo imenovani su Jurica Rajter, Deni Kovač, Leona Jakovljev, Damir Herman i Alen Novak iz Gornjeg Hrašćana, Nikola Novak i Hrvoje Horvat iz Nedelišća te Ivana Špicar i Ivana Hajdinjak iz Nedelišća.

Novi član Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja

Nakon podnošenja ostavke na mjesto člana Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće Mirka Mačeka, umjesto njega na sjednici Vijeća imenovan je vijećnik Radovan Marčec iz Nedelišća.

Financiranje političkih stranaka

Na sjednici su vijećnici prihvatili Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Nedelišće. Za svakog vijećnika utvrđen je iznos od 1.000,00 kuna plus dodatnih 100,00 kuna za vijećnicu.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće