Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 13. listopada 2011., održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Potpredsjednik Vijeća Zvonko Kerman pohvalio je organizaciju nedavno održane manifestacije «Dani zahvalnosti za plodove zemlje» i «Dani starih zanata i obrta» te je predložio da se na općinskim internetskim stranicama objedine informacije, obavijesti i najave Općine Nedelišće, njezine turističke zajednice te Udruge obrtnika i poduzetnika. Prenio je zabrinutost mještana Nedelišća stanjem sigurnosti na najprometnijem dijelu Ulice maršala Tita u središtu naselja te je pitao što se tu može učiniti? Osobno je kao poduzetnik i kao predsjednik Odbora za gospodarstvo izrazio nezadovoljstvo djelovanjem općinske Udruge obrtnika i poduzetnika te je predložio da se kod planiranja proračuna za iduću godinu osigura više sredstava za njezin rad, a da se tijekom zimskih mjeseci organizira okrugli stol ili forum gdje bi njezini članovi mogli iznijeti svoje ideje, primjedbe i planove.

Vijećnik Josip Debelec upozorio je na zastoje u prometu na raskrižju ulica Maršala Tita, Varaždinske i Martina Viljevca, posebno kada se u promet uključuju teretna vozila koja prometuju prema graničnom prijelazu Trnovec, te je upitao postoji li mogućnost rješavanja ove problematike.

Vijećnica Gordana Vucković pitala je što se događa s prijevozom učenika jer su još uvijek prisutne određene poteškoće koje najviše pogađaju upravo učenike te izazivaju zabrinutost njihovih roditelja.

Načelnik Mladen Horvat također je pohvalio organizaciju nedavne turističke manifestacije koja iz godine u godinu prerasta općinske okvire. Što se tiče sigurnosti pješaka i biciklista u središnjem dijelu Nedelišća, rekao je kako i nakon njegovog uređenja ima nesavjesnih i neodgovornih vozača te da će se s prometnom policijom pokušati utjecati na povećanje sigurnosti, ali da će tu onda vjerojatno prekršitelji biti kažnjeni što kod nekih izaziva negodovanje. Vezano uz rad općinske Udruge obrtnika i poduzetnika, rekao je kako je u posljednjih godinu dana proveo puno vremena u razgovorima s njezinim članovima i rukovodstvom kako bi se Udruga više aktivirala. Rekao je kako je Udruzi bilo ponuđeno da na upravljanje preuzme Mesap ali je stigao odgovor da ona to nije u mogućnosti. Složio se s time da se organizira forum da se čuju njihova razmišljanja.

Što se tiče prometne problematike u Nedelišću na raskrižju za Trnovec, načelnik je odgovorio kako središtem Nedelišća dnevno prometuje oko 15.000 vozila zbog čega dolazi do ovog problema. Već se ranije pokušalo urediti promet kružnim tokom za što je potrebno otkupiti i maknuti staru kuću na samom raskrižju, no vlasnik je ne želi prodati. Dok se ne uspije u takvom uređenju prometa, do rasterećenja će vjerojatno doći tek izgradnjom sjeverne i južne obilaznice Nedelišća.

Vezano uz prijevoz školske djece, načelnik je podsjetio kako su jedinice lokalne samouprave preuzele sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, te da se nakon što se iz prijevoza učenika i linijskog prijevoza povukla tvrtka «Presečki», preko udruge roditelja sklopio ugovor s tzv. međimurskim malim prijevoznicima. Međutim, za trajanja žalbenog roka od 15 dana bivši prijevoznik još ima pravo vršiti uslugu prijevoza zbog čega dolazi do nesuglasica. Nakon što Međimurska županija raspiše natječaj za prijevoz i nakon što prođe 45 dana koliko traje čitav postupak od raskida ugovora s bivšim koncesionarom do izbora novog, čitava će se problematika razriješiti i normalizirati. Rekao je kako razumije učenike i njihove roditelje koji mu se i osobno javljaju za pomoć ali jednostavno treba poštivati zakonski utvrđen postupak.

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kacun nadovezao se na odgovor vezano uz Internet stranice Općine Nedelišće rekavši kako je sadašnje tehničko rješenje iz 2008. godine kada je ono bilo u samom vrhu, ali da se zbog velikog broja informacija i sadržaja priprema novo tehničko rješenje gdje će informacije biti više objedinjene i kategorizirane po svom sadržaju kako bi bile još dostupnije svim građanima.

Polugodišnje poslovanje Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće

Vijećnici su jednoglasno i bez rasprave prihvatili Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće za prvih šest mjeseci ove godine. Vrtić, koji je imao oko 170 polaznika i u kojem ekonomska cijena boravka iznosi 1.200,00 kuna od čega Općina Nedelišće sufinancira 53 posto, dok roditelji plaćaju preostali dio, poslovao je pozitivno. U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 1.221.981,59 kn te rashodi i izdaci u iznosu od 1.163.051,23 kn.

Poslovanje Mesapa d.o.o.

Na sjednici su vijećnici informirani i o poslovanju tvrtke Mesap d.o.o. u prvom ovogodišnjem polugodištu. Ukupni prihodi tvrtke u tom su razdoblju iznosili 1.338.120,00 kuna, a rashodi 1.335.475. kuna. Vršitelj dužnosti direktora tvrtke Vitomir Kirić izvijestio je kako su u tom vremenu održani sajam knjiga i sajam poduzetništva, dok su sajamska i multimedijalna dvorana iznajmljivane i za druge potrebe. Rekao je kako je manje sredstava utrošeno u promidžbu dovelo do pada broja posjetitelja središnje sajamske manifestacije što se reflektira i na interes izlagača, a sajmu nije išla u prilog pojava bolesti kod goveda zbog čega nije održana stočarska izložba. Požalio se da niti jedno od četiri ministarstava nije dalo kunu donacije, te kako je još uvijek najveće opterećenje tvrtki otplata kredita za što se iduće godine trebati osigurati milijun i pol kuna. Pohvalio je suvlasnika Općinu Nedelišće što svoje donacije redovito uplaćuje dodavši da je Međimurska županija kao drugi suvlasnik počela redovitije izvršavati svoje financijske obveze. Zaključio je kako će za konsolidaciju tvrtke trebati pričekati do otplate kredita, odnosno barem godinu dana.

Revizija proračuna

Vijećnici su bez rasprave i jednoglasno prihvatili Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2010. godinu Državnog ureda za reviziju, Područni ured Čakovec. Revizija uvidom nije pronašla nikakve nepravilnosti, a o nalazu se trebalo izjasnilo Vijeće te nije upućen nikakav prigovor.

Manja naknada za vodoopskrbu i odvodnju

Bez rasprave i jednoglasno vijećnici su prihvatili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. Slijedom Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Vlade Republike Hrvatske, Vijeće je potvrdilo novi obračun naknade za priključenje na vodovod i kanalizaciju koji će iznositi od 25 do 45 posto prosječne mjesečne bruto plaće u Hrvatskoj za prethodnu godinu za stambene objekte ovisno o površini zgrade. Dok je do sada naknada za priključenje na vodovod iznosila 4.000,00, a naknada za priključenje na kanalizaciju 5.000,00 kuna, po novome one će se prepoloviti. Zbog ovakvog smanjenja doći će do manjeg prihoda u općinski proračun, što će se odraziti na investicije u vodne građevine, ali će se veći broj domaćinstava moći priključiti na vodovod i kanalizaciju.

Legalizacija građevina

Jednoglasnim prihvaćanjem Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone vijećnici su omogućili legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina na području općine Nedelišće. Ovom se odlukom utvrđuju tri zone na području općine Nedelišće te jedinični iznosi, i to od 25 kuna za prvu zonu (naselja Nedelišće, Pušćine, Gornji Kuršanec, Gornji Hrašćan, Dunjkovec, Pretetinec i Macinec), 19,99 kuna za drugu zonu (naselja Črečan, Trnovec i Slakovec) i 14,99 kuna za treću zonu (stambena zona utvrđena Detaljnim planom uređenja naselja Parag), koji se koriste u formuli izračuna naknade. Prosječno će naknada za građevinu od 200 metara kvadratnih iznositi oko 5.000,00 kuna, od čega je polovica sredstava prihod državnog, a polovica prihod proračuna Općine. Uz ovu naknadu, svi oni koji će htjeti legalizirati već izgrađeni objekat, morat će platiti i komunalni i vodni doprinos.

Također je prihvaćena i Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi. Tako će se osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje moći ozakoniti još jedna etaža, ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog ili izvan građevinskog područja. Zahtjeve za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada moguće je podnositi do 31. 12. 2012. godine i to samo za one nelegalno izgrađene objekte koji su tako izgrađeni do 30. 06. 2011. godine.

Detaljni plan za Podzavrtje

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela naselja Nedelišće – Podzavrtje. Radi se o području između Vrtne ulice, Ulice Vinka Karlovića i Augusta Šenoe u Nedelišću površine 6,7 hektara gdje će se omogućiti gradnja stambenih i stambeno poslovnih građevina. Odlukom se utvrđuju uvjeti uređenja površina, način opremanja zemljišta prometnom, komunalnom i drugom infrastrukturom, uvjeti formiranja i korištenja čestica, izgradnje građevina, zaštite kulturnih dobara te drugi elementi.

Prijedlog imenovanja mrtvozornika

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o imenovanju osobe za utvrđivanje nastupa smrti (mrtvozornika). Skupštini Međimurske županije predložit će se da se za mrtvozornika za područje općine Nedelišće imenuje Nada Buza iz Slakovca, koja je ovu službu obavljala i do sada.

Izgradnja teniskih terena

Na kraju sjednice općinski načelnik Mladen Horvat izvijestio je kako je nakon provedbe natječaja za izgradnju teniskih terena u sjevernom dijelu Nedelišća u sklopu budućeg sportsko-rekreacijskog centra potpisan ugovor s tvrtkom «Kerman» d.o.o. Nedelišće vlasnika Zvonka Kermana, inače potpredsjednika Općinskog vijeća. Ova se tvrtka jedina javila na natječaj te je s njom potpisan ugovor pod istim uvjetima kao i pri izgradnji SGC «Aton». Na općinskom zemljištu površine 6.000,00 metara četvornih, na kojem se daje pravo građenja na 40 godina, kroz ovaj oblik javno-privatnog partnerstva izgraditi će se najveći teniski tereni u ovoj regiji.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće