Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 15. rujna 2011., održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Vijećnik Josip Ceilinger predložio je da se prostor koji se iznajmljuje u Vatrogasnom domu u Nedelišću ustupi na korištenje općinskim udrugama koje za svoj rad nemaju dovoljno prostora.

Vijećnica Dijana Posavec zatražila je od zamjenika načelnika Darka Danie da u pisanom obliku odgovori koliko je društvenih i vatrogasnih domova u vlasništvu Općine i koliko ih udruga koristi za svoje redovito djelovanje.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš pitao je postoji li mogućnost asfaltiranja ceste Slakovec-Šenkovec čime bi se nakon njezinog uređenja rasteretio promet kroz Nedelišće.

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako Vatrogasni dom u Nedelišću nije u općinskom vlasništvu nego u vlasništvu DVD Nedelišće dodavši da će se vidjeti uvjeti mogućeg korištenja prostora koji se iznajmljuje za potrebe rada udruga.

Odgovorio je kako se još u prošlom mandatu željela asfaltirati cesta između Slakovca i Šenkovca i da je u tome Općina Nedelišće poduzela određene mjera, ali da tada Općina Šenkovec nije bila zainteresirana da se to učini. Rekao je kako će se za to trebati pripremiti novi elaborat i uputiti takav prijedlog Općini Šenkovec.

Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja te Odluka o usvajanju Plana civilne zaštite Općine Nedelišće. Općina već ima Plan zaštite i spašavanja od 2009. koji je izmijenjen i dopunjen početkom ove godine, ali je nakon inspekcijskog nadzora, s obzirom na nastale promjene metodologije te stvarnog stanja na terenu, zaključeno da se izradi novi Plan. Također je izrađen novi Plan civilne zaštite koji je sastavni dio Plana zaštite i spašavanja.

Polugodišnji rad općinskog načelnika

Vijećnici su prihvatili Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće u prvom polugodištu ove godine. U Izvješću je prezentirano ostvarenje po pojedinim područjima djelovanja, odnosno ono vezano uz komunalnu infrastrukturu, projekte vezane uz gradnju objekata za potrebe kulture i sporta, gospodarske zone, školstvo, predškolski odgoj, prijevoz učenika, stipendiranje, socijalnu pomoć, nacionalne manjine, turizam, energetsku učinkovitost, rad tvrtki u kojima Općina ima suvlasnički dio, rad vijeća mjesnih odbora, obnovu sakralnih objekata te izradu strateških planova. Načelnik Mladen Horvat naglasio je kako je unatoč padu izvornih prihoda Općina poslovala pozitivno te je svima zahvalio na suradnji i potpori.

Naknada za razvoj

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj. Ovakvu odluku Općina ima još od kraja 2010. godine i njome se na području općine Nedelišće uvodi obveza plaćanja posebne naknade za razvoj sustava odvodnje na području općine. Prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, ovakvu naknadu općine i gradovi mogu uvesti kada su potrebna povećana ulaganja u izgradnju sustava za odvodnju i sustava za vodoopskrbu. Upravo će se izmjenom i dopunom postojeće odluke omogućiti da se iz sredstava naknade koja se prikupljaju financiraju sustavi odvodnje i vodoopskrbe na području općine. Visina naknade pri tome se ne mijenja.

Naknada za podmirenje troškova ogrjeva

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o visini naknade za podmirenje troškova ogrjeva. Korisnicima pomoći za stanovanje koji imaju prebivalište na području općine, a griju se na drva, određuje se naknada za podmirenje troškova nabave ogrjeva u iznosu od 950,00 kuna.

Provedba izbora za vijeća mjesnih odbora

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o provedbi izbora za vijeća mjesnih odbora naselja Općine Nedelišće. Kako ove godine istječe mandat članovima vijeća mjesnih odbora koji su se birali prije četiri godine u vrijeme održavanja parlamentarnih izbora, odlučeno je da se i ove godine izbori za vijeća mjesnih odbora u svih jedanaest naselja općine provedu u vrijeme izbora za Sabor Republike Hrvatske, odnosno 4. prosinca 2011. Odlukom su utvrđeni postupak pripreme i provedbe izbora, tijela za raspisivanje i provedbu izbora, te zaštita prava i troškovi provedbe izbora.

Osnivanje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

Nakon što je Grad Čakovec početkom srpnja donio odluku kojom dio svojih osnivačkih prava nad javnom vatrogasnom postrojbom prenosi na sve jedinice lokalne samouprave Međimurske županije, na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Kako je interes Općine Nedelišće da za što manje vlastitih sredstava iz proračuna dobije što kvalitetniju uslugu iz djelatnosti javne vatrogasne postrojbe, vijećnici su podržali odluku prema kojoj će Općina Nedelišće imati 12,07 posto osnivačkih prava i biti druga po veličini jedinica prema visini osnivačkih prava. Prema prihvaćenoj odluci, Općina Nedelišće će potpisati predloženi tekst Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec ako ga potpišu sve jedinice lokalne samouprave navedene u tekstu Sporazuma.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće