Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 28. srpnja 2011., održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Vijećnik Josip Ceilinger zatražio je od nazočnog vijećnika Županijske skupštine Međimurske županije Marijana Marciuša da na sjednici Skupštine pita kada će se sukladno Odluci o zaštiti zone vodocrpilišta iz 2008. donijeti Program mjera zaštite i sanacije izvorišta, odnosno II. zone uz vodocrpilište, za što je rok bio travanj 2009. godine, te je zamolio pisani odgovor.

Vijećnica Dijana Posavec pitala je gdje je sada u tijeku turističke sezone, kada turisti traže suvenire, suvenirnica koja je prošle godine bila postavljena u središtu Nedelišća i što se dogodilo s tim županijskim projektom u čijem je sufinanciranju sudjelovala i Općina Nedelišće.

Vijećnik Darko Đuran upozorio je kako osim šteta od suše poljoprivredne proizvođače kukuruza ove godine ugrožava i najezda kukuruzne zlatice zbog čega će biti znatno slabiji urod te je prozvao nadležnu poljoprivredno-savjetodavnu službu da po tom pitanju ništa ne poduzima.

Vijećnik Radovan Marčec rekao je kako u naselju Nedelišće ima puno zapuštenog građevinskog zemljišta obraslog u korov te je pitao što se može učiniti po tom pitanju.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš pitao je je li se Općina Nedelišće uključila u pružanje pomoći teško oboljelom mještaninu Nedelišća te je konstatirajući, kako su građani suočeni sa sve više krađa, pitao raspravlja li se o tome na kolegiju gradonačelnika i načelnika.

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako je projekt suvenirnice bio isključivo županijski, a provodio se preko tvrtke Mesap d.o.o., u kojem je Općina Nedelišće sudjelovala u troškovima uređenja terena i električne energije za kiosk u Nedelišću. Odgovorio je kako kiosci nisu bili projektirani za sve uvjete jedne kalendarske godine, već samo za ljetni period te dodao da njihova nabava još nije plaćena od strane Županije pa se vodi kao dug tvrtke Mesap u kojoj se intenzivno radi na tome da se plati financijska obaveza u visini cca 98.000,00 kn prema Mesapu.

Odgovorio je kako se na zadnjem kolegiju gradonačelnika i načelnika razgovaralo o štetama od suše i tuče za što je formirano povjerenstvo ali nije bilo riječi o najezdi kukuruzne zlatice pa će Općina Nedelišće u tom smislu poduzeti potrebne mjere preko Odbora za poljoprivredu. Rekao je kako je gotovo na svakom kolegiju razgovarano o krađama kojih je sve više i pritom je Općina u stalnom kontaktu s policijom.

Kazao je i kako su zbog nepostojanja roka za početak gradnje na pojedinim građevinskim parcelama, pojedine građevinske parcele i gruntišta često puta zapuštena i Općina Nedelišće poduzima sve mjere u okviru svojih ovlasti, no značajan dio poslova u toj sferi moraju riješiti i nadležne inspekcije koje često puta probleme rješavaju vrlo sporo ili ih ne rješavaju.

Vezano uz slučaj teško bolesnog mještanina Nedelišća, predsjednica Socijalnog vijeća Štefanija Kovač odgovorila je kako su drugi dan po primitku pisma o ovom žalosnom slučaju članovi Socijalnog vijeća posjetili nepokretnog mještanina te su uz zalaganje načelnika u suradnji s čakovečkim Centrom za socijalnu skrb od 28. srpnja 2011. pomogli da se on smjesti u dom u Murskom Središću gdje ima potrebnu cjelodnevnu skrb i njegu.

Izmjene i dopune Prostornog plana

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nedelišće. Izradi se pristupilo kako bi se utvrdili uvjeti za korištenje energije iz nekonvencionalnih, obnovljivih izvora te bi se predvidjela područja za gradnju solarnih elektrana. Ujedno će se izvršiti revizija kvalitete ukupno obradivog poljoprivrednog tla sukladno Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Polugodišnje izvršenje Proračuna

Vijećnici su većinom glasova prihvatili Odluku o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće od 1. 1. do 30. 6. 2011. godine. U prvom polugodištu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 7.792.471,82 kn, koji s viškom prihoda iz ranijih godina ukupno iznose 7.969.990,77 kuna. U istom razdoblju rashodi i izdaci iznosili su 7.949.846,43 kn te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 20.144,34 kn.

Popis pravnih osoba

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Nedelišće. Odlukom je utvrđeno da su to pravne osobe koje obavljaju javnu službu, u kojima Općina Nedelišće ima dionice, odnosno udjele ili je njihov osnivač. Sukladno tome, pravne osobe od posebnog interesa za Općinu Nedelišće su tvrtke Mesap d.o.o. i Nekretnine Nedelišće d.o.o, zatim Dječji vrtić «Zvončić» Nedelišće te Međimurje- plin d.o.o. i Međimurske vode d.o.o. Čakovec.

Biranje članova nadzornih i upravnih odbora

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i Odluku o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Nedelišće ima udjele, odnosno dionice. Osim uvjeta, propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, Odlukom je utvrđeno da član nadzornog, odnosno upravnog odbora društva može biti osoba koja je stekla obrazovanje prvostupnika, ima najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, nije pravomoćno osuđena na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima, kao fizička osoba ne bavi se poslovima iz djelokruga poslovanja društva, odnosno tim poslovima ne bavi se pravna osoba čiji je član, zatim članstvom u nadzornom, odnosno upravnom odboru ne dolazi u sukob interesa, te ispunjava i druge uvjete koji se odnose na pojedino društvo. Javni natječaj raspisuje i provodi načelnik, dok dosadašnjim članovima nadzornih i upravnih odbora društava mandat traje do isteka postojećeg mandata.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće