Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U srijedu, 11. svibnja 2011., održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš pitao je ima li mogućnosti da se ove godine asfaltira produžetak Ulice Antuna Gustava Matoša u Nedelišću ako se ona prekategorizira u županijsku cestu te hoće li se u planiranoj rekonstrukciji ulične rasvjete umjesto natrijevih koristiti led lampe koje duže traju.

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako produžetak Ulice Antuna Gustava Matoša još nije prekategoriziran u županijsku cestu i da je postupak za to u tijeku te je vezan uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a da će se nakon što se to učini Županijska uprava za ceste Međimurske županije taj dio ceste asfaltirati. Vezano uz upotrebu led lampi u rekonstrukciji ulične rasvjete, rekao je kako nitko ne daje garancije vezano uz njihovu trajnost i učinkovitost što se pokazalo i u Strahonincu gdje su one probno postavljene. Osim toga, rekao je da je njihovo postavljanje više puta skuplje od postavljanja natrijevih lampi koje će se postaviti kod rekonstrukcije ulične rasvjete i koje će također donijeti uštedu u odnosu na postojeće lampe.

Zaduživanje Općine Nedelišće

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o zaduživanju Općine Nedelišće kreditnim iznosom od 2.800.000,00 kuna kod Hypo Alpe-Adria banke. Po ranijoj odluci Vijeća izvršen je postupak prikupljanja ponuda za kreditno zaduženje te je kao najpovoljnija odabrana ponuda Hypo banke. Kreditna će se sredstva koristiti namjenski za izgradnju infrastrukture, odnosno za izgradnju ceste u Ulici O. Price i izgradnju pristupne ceste za dom za starije i nemoćne osobe u Nedelišću, pristupne ceste Gospodarske zone istočno od Macinca, ceste za ulicu u Ciglenicama u Dunjkovcu, ceste i trafostanice s priključnim dalekovodom za Turističko-sportski park «Trate» Nedelišće i rekonstrukciju Ulice m. Tita u Nedelišću. Ova će se Odluka proslijediti nadležnom ministarstvu kako bi Vlada mogla odobriti zaduženje nakon čega će načelnik s odabranom bankom potpisati ugovor o kreditu na rok otplate od pet godina.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće