Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 7. travnja 2011., održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš zatražio je pojašnjenje razloga davanja suglasnosti na zahtjev Međimurskih voda. d.o.o. za povećanjem cijene vode pri čemu će građani, ovisno o potrošnji, uslugu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja plaćati znatno više nego do sada.

Vijećnik Darko Đuran pitao je zbog čega još nije započela izgradnja trafostanice u Slakovcu.

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako je Vlada Republike Hrvatske donijela uredbu prema kojoj oni koji obavljaju poslove vodoopskrbe iz osnovne cijene vode trebaju pokrivati troškove poslovanja tvrtke. Pozivajući se na tu uredbu na održanom sastanku direktor Međimurskih voda d.o.o. pojasnio je kako će se tvrtki smanjiti prihodi od provizije za ubiranje naknade za vode, zatim da Hrvatske vode više neće plaćati naknadu za vođenje investicija, da je došlo do smanjenja potrošnje vode, te se povećao broj korisnika socijalne pomoći koji imaju pravo na određeno smanjenje cijene vode. Načelnik je istaknuo kako su predstavnici općina upozorili direktora tvrtke na racionalnije poslovanje, te da ukine naknade za vođenje investicija i druge troškove kako bi se pronašao način za pokrivanje troškova poslovanja tvrtke bez novih povećanja cijene vode. Napomenuo je kako s padom potrošnje vode neminovno dolazi do povećanja cijene vode, te je upozorio da u slučaju negativnog poslovanja tvrtke teret gubitka snose njezini vlasnici, odnosno jedinice lokalne samouprave. Općina Nedelišće u ovoj tvrtki ima 14 posto suvlasničkog udjela te bi se gubitak morao nadoknaditi iz proračuna. Dodao je kako je zatražio da Međimurske vode d.o.o. koje imaju 120 zaposlenih dostave Općini izvješće o šestomjesečnom poslovanju te o smanjenju troškova poslovanja.

Vezano uz izgradnju trafostanice u Slakovcu, rekao je kako je Elektra odustala od zemljišta koje je bilo ustupljeno za izgradnju trafostanice radi boljeg tehničkog rješenja i da će izgradnja početi kada se utvrdi nova lokacija.

Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nedelišće za k.o. Nedelišće i k.o. Kuršanec.

Naime, nakon što je na pretprošloj sjednici Vijeće donijelo Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta javio se jedan zakupac koji je već ranije imao u zakupu blok parcela u k.o. Kuršanec, a koji je kupio tri parcele u tom bloku. S obzirom da niti on, a niti nadležno državno tijelo, nisu o tome izvijestili Općinu, iz prijašnje se odluke izuzimaju te tri parcele, te se mijenja ukupna površina bloka zemljišta te iznos najamnine.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće