Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 31. ožujka 2011., održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš pitao je je li bilo prigovora po odluci o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nedelišće?

Vijećnica Dijana Posavec je, podsjetivši kako je na prošlom Vijeću bilo rečeno da će Međimurska županija kao većinski vlasnik Mesapa d.o.o. imenovati direktora tvrtke, pitala zašto je umjesto toga za direktora imenovan zamjenik općinskog načelnika i postoji li potvrda od saborskog Odbora za sukob interesa da se u ovom slučaju ne radi o sukobu kada je zamjenik načelnika ujedno i direktor tvrtke u suvlasništvu općine? Zatražila je i pisani odgovor na pitanje zbog čega je Općinsko vijeće tek pet mjeseci nakon što je Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće donijelo odluku o povećanju ekonomske cijene boravka djece u vrtiću, imalo tu odluku na dnevnom redu kada je njezino donošenje u nadležnosti Vijeća.

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako je na odluku o davanju u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta bilo pet primjedbi.

Vezano uz imenovanje direktora Mesapa d.o.o., rekao je kako je župan Međimurske županije, većinskog suvlasnika tvrtke, rekao predsjedniku Nadzornog odbora tvrtke da će se od strane županijskog ureda imenovati direktor te je takva informacija prenijeta vijećnicima. U međuvremenu je Županija od toga odustala pa je Nadzorni odbor donio odluku da se za vršitelja dužnosti direktora tvrtke imenuje postojeći zaposlenik koji će raditi na samoodrživosti tvrtke. Rekao je kako bi bilo sukoba interesa da je zamjenik načelnika imenovan za direktora tvrtke, a da toga nema kada je imenovan za vršitelja dužnosti te da će za to zatražiti i potvrdu od spomenutog odbora.

Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće

Vijećnici su s većinom glasova prihvatili Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za drugo polugodište 2010. godine. Izvješćem je obuhvaćen pregled aktivnosti koje je načelnik provodio u cilju ostvarenja pripreme i realizacije pojedinih programa i projekata, kao i zadovoljavanja svakodnevnih potreba na razini Općine, Mjesnih odbora te građana. Načelnik je rekao kako je teško podvući crtu za jedno razdoblje jer su u pitanju aktivnosti koje se provode kontinuirano, a na pitanje ima li otpora na županijskoj i državnoj razini u provedbi pojedinih projekata odgovorio je kako nema otpora ali da na županijskoj razini nema odgovarajuće očekivane pomoći i potpore kada se žele ostvariti pojedini prioritetni programi, dok je na državnoj razini zbog nedostatka sredstava sve teže doći do novaca za pripremljene projekte.

Izvješće Socijalnog vijeća za 2010. godinu

Na sjednici je jednoglasno prihvaćeno Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima za 2010. godinu. Socijalno vijeće lani je zaprimilo 96 zahtjeva za neki oblik pomoći, od čega je pozitivno riješeno njih 73. Ukupno je dodijeljeno pomoći u iznosu od 483.986,00 kuna, od čega se skoro polovica odnosi na naknadu za ogrjev za Rome. Vijećnici su pohvalili rad Socijalnog vijeća koje na visokoj razini obavlja svoje zadaće u ovom osjetljivom poslu.

Izvješće o zbrinjavanju otpada

Vijećnici su također jednoglasno prihvatili Izvješće o zbrinjavanju otpada na području općine Nedelišće u 2010. godini. Iz naselja Općine prošle je godine odvezeno 1.619,71 tona otpada, a u raspravi izraženo je zadovoljstvo odabirom koncesionara, njegovim postupanjem s otpadom i u konačnici samim zbrinjavanjem otpada.

Izvješće o održavanju i izgradnji komunalne infrastrukture

Na sjednici su jednoglasno prihvaćeni Izvješće o izvršenju Programa održavanja i Izvješće o izvršenju programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2010. godini. Programom održavanja komunalne infrastrukture lani je u svim naseljima Općine za odvodnju oborinskih voda, sanaciju otpada i divljih deponija i skupljanje i odvoz otpada, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i javnu rasvjetu ukupno utrošeno 1.173.052,00 kuna.

Programom izgradnje komunalne infrastrukture za gradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete, opskrbu pitkom vodom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u svim naseljima Općine prošle je godine utrošeno 4.141.092,40 kuna. Općinski načelnik istaknuo je kako domaćinstva koja se opskrbljuju pitkom vodom iz vodocrpilišta Nedelišće, za što izdvajaju mjesečno 50 lipa po metru četvornom utrošene vode, izdvajaju novac za zaštitu imovine gradova i općina koji su suvlasnici tvrtke koja obavlja djelatnost vodoopskrbe u Međimurju.

Obračun Proračuna Općine Nedelišće za 2010. godinu

Vijećnici su prihvatili Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2010. godinu. Obračunom su lani utvrđeni sveukupni prihodi i primici u iznosu od 18.030.971,14 kuna, ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 17.853.452,19 kuna, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 177.518,95 kuna. U raspravi je istaknuto kako se unatoč daljnjem padu izvornih i drugih prihoda rukovodstvo Općine ponašalo racionalno sukladno stvarnim mogućnostima zbog čega su izvršeni pojedini planirani programi i projekti, nastavljeno je s aktivnostima na pripremama novih koje će omogućiti dobro poslovanje i gospodarenje proračunskim sredstvima.

Obavljanje dimnjačarskih poslova

Na sjednici je usvojena nova Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova. Nakon izmjena i dopuna više zakonskih propisa koji se odnose na ove poslove trebalo je donijeti novu odluku, koja se u odnosu na staru naročito razlikuje u dijelu dodjele koncesije, organizacije obavljanja dimnjačarskih poslova, te u načinu obavljanja dimnjačarske službe.

Gradnja teniskih terena i doma za starije i nemoćne osobe

Vijećnici su prihvatili Odluku o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za provođenje postupka prijenosa prava građenja teniskih terena te građenja doma za starije i nemoćne osobe u sjevernom dijelu Nedelišća. Načelnik je ovlašten za raspisivanje javnog natječaja za prijenos prava građenja, odabir najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanje ugovora. Po javnom pozivu za gradnju 6 teniskih terena na općinskom zemljištu koje će se dati u koncesiju interes su pokazale dvije pravne osobe, kao i za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe. Kriteriji i ostali uvjeti utvrdit će se natječajnom dokumentacijom i ugovorima koji će se nakon provedbe čitavog postupka sklopiti između Općine Nedelišće i odabranih tvrtki.

Produljenje roka za povrat zemljišta

Na zamolbu Osnovne škole Dr. Ivan Novak Macinec vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o produljenju roka za povrat zemljišta dodijeljenog školi. Naime, prema odluci Vijeća iz 2004. godine Općina Nedelišće prenijela je školi vlasništvo nad općinskim zemljištem za potrebe dogradnje i izgradnje školske sportske dvorane. Međutim, kako u predviđenom roku nije započela izgradnja dvorane, škola bi trebala zemljište vratiti Općini pa se sadašnjom odlukom Vijeća produljuje rok za povrat zemljišta na još tri godine. Škola ne odustaje od nastojanja da se sredstva za gradnju dvorane osiguraju na županijskoj i državnoj razini, tim više što posjeduje važeću građevinsku dozvolu.

Dodjela javnih priznanja

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o dodjeli javnih priznanja Plakete Općine Nedelišće za 2010. godinu.

Plaketa će biti dodijeljena Ivanu Horvatu iz Nedelišća za doprinos u društvenom djelovanju, Udruzi Mažoretkinje Nedelišća za postignute rezultate i promociju Općine Nedelišće te tvrtki Centrometal d.o.o. Macinec za osobit doprinos u razvoju gospodarstva i zaštite okoliša.

Javna priznanja nagrađenima će biti uručena na svečanosti povodom Dana općine Nedelišće, koji se obilježava 15. lipnja uz blagdan svetog Vida.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće