Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U srijedu, 22. prosinca 2010., održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Vijećnik Josip Ceilinger je osvrnuvši se na nedavno održani Božićni koncert u organizaciji PZ «Josip Vrhovski» u Nedelišću primijetio kako je na koncert desetak roditelja dovelo predškolsku djecu koja su se ispred pozornice igrala uz vrisku i ciku na što roditelji nisu reagirali, iako je bilo očito da ona ometaju normalno odvijanje koncerta. Rekao je kako je šteta što se to dogodilo jer mnogi posjetitelji na ovoj nezaboravnoj večeri zbog ovakve situacije nisu mogli u potpunosti uživati u koncertu. Pozvao je roditelje da tako malu djecu odvedu na priredbe primjerene njihovoj dobi, a organizatorima koncerta sugerirao da ubuduće uvedu redarstvenu službu koja će moći reagirati u sličnim situacijama.

Vijećnik Radovan Marčec predložio je načelniku da donese odluku kojom bi se produljili akcijski uvjeti priključenja na sustav vodoopskrbe i kanalizacije čime bi se pomoglo mnogim domaćinstvima koja su u teškoj situaciji.

Potpredsjednik Vijeća Zvonko Kerman pozvao je sve građane, predsjednike VMO-a i sve koji na bilo koji način sudjeluju u društvenom i političkom životu općine da se sa svojim prijedlozima i primjedbama uključe u javnu raspravu vezanu uz donošenje strateškog plana razvoja Općine Nedelišće kako bi on bio što kvalitetniji budući da će se po njemu ostvarivati daljnji razvoj općine.

Vijećnica Ivanka Novak predložila je da se od Hrvatskih cesta zatraži odgovor zbog čega na dijelu državne ceste od rotora kod Nedelišća do Čakovca nema branika s obje strane, nego je to djelomično samo s jedne strane.

Vijećnica Dijana Posavec je s obzirom da su usvojeni proračuni i projekcije proračuna na razini Općine Nedelišće i Međimurske županije zatražila da se vijećnicima u pisanom obliku dostavi popis kapitalnih investicija do kraja mandata aktualne vlasti. Zatražila je i pojašnjenje zbog čega su se retrogradno mijenjali podaci vezani uz Pravilnik o unutarnjem redu općinske uprave Općine Nedelišće i koeficijente za obračun plaća i službenika i namještenika koji su bili i na donošenju na Općinskom vijeću.

Vijećnica Nevenka Posavec pohvalila je rad DVD Nedelišće čiji su članovi promptno reagirali po prijavama kada su crpili vodu iz poplavljene kuće, te je pitala je li dimnjačarska služba zakonski obvezna za sva domaćinstva jer ima primjedbe na rad dimnjačara.

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako će na kolegiju načelnika dati prijedlog da se produlje akcijski uvjeti za priključenje na sustav vodoopskrbe i kanalizacije iako dolaze primjedbe od onih koji su se ranije priključivali da su plaćali puno više nego po novim uvjetima, a od Hrvatskih voda i nadležnih ministarstava da je mali broj domaćinstava priključen na kanalizaciju s obzirom da je preuzeta obveza zaštite vodocrpilišta u Nedelišću.

Vezano uz Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinske uprave, pojasnio je kako Pravilnik donosi načelnik i da se išlo na izmjene kada se uvidjela potreba promjene naziva i opisa posla, dok odluku o visini koeficijenata donosi Vijeće. Ponovio je kako je prilikom donošenja posljednje odluke o koeficijentima rekao da se plaće neće znatnije mijenjati. Napomenuo je kako su se sukladno zakonskim izmjenama mijenjale visine koeficijenata i da se radi toga, da plaće ostanu podjednake, smanjivala visina osnovice za obračun plaća.

Također je rekao kako je obavljanje dimnjačarske službe zakonska obveza bez obzira koriste li se tekuća ili kruta goriva, te je pozvao sve koji imaju primjedbe na rad koncesionara kojem je povjereno obavljanje ove djelatnosti na području općine Nedelišće da u općinsku upravu dostave primjedbe kako bi se na njih moglo reagirati.

Sustav civilne zaštite i spašavanja

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o osnivanju i ustroju postrojbe civilne zaštite općine Nedelišće koja će u pet timova imati ukupno 165 pripadnika, Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja u općini Nedelišće za 2010. godinu te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Nedelišće za 2011. godinu.

Obrazlažući ove odluke, načelnik Odsjeka civilne zaštite i spašavanja Ferid Kašmo istaknuo je kako Općina Nedelišće radi vrlo dobro na svim zadacima vezanim uz sustav zaštite i spašavanja i da je po tomu primjer drugima u Međimurskoj županiji.

Spomenute odluke sukladne su sa zakonskim propisima i potrebama prema već ranije usvojenoj procjeni ugroženosti.

Druge izmjene i dopune Proračuna za 2010.

Na sjednici je prihvaćena Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2010. g. Sveukupni prihodi i primici te ukupni rashodi i izdaci smanjuju se s 26.961.044,99 kn za 8.291.544,99 kn na iznos od 18.669.500,00 kn. Drugo smanjenje proračuna rezultat je nemogućnosti realizacije planiranih prihoda poslovanja za 2.803.500,00 kn, prihoda od prodaje Društvenog doma u Macincu i gradilišta za 2.488.045,00 kn i nerealiziranog zaduženja od 3.000.000,00 kn. Kod rashoda najveće smanjenje odnosi se na mjesne odbore, i to za 4.350.000,00 kn, od čega najviše u MO Nedelišće gdje je smanjenje planirano za 3.209.000,00 kn jer zbog pomaka u početku radova na rekonstrukciji dijela Ulice m. Tita dolazi do smanjenja za 2.900.000,00 kn. Kod Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo dolazi do smanjenja za 1.584.000,00 kn od čega se najveće u iznosu od 1.135.000,00 kn odnosi na uređenje TSC «Trate» u Nedelišću. Do smanjenja u iznosu od 1.074.544,99 dolazi i u Upravnom odjelu za financije i proračun jer se u iduću godinu premješta početak izgradnje kanalizacije u četiri naselja te neće doći do zaduživanja.

Odgovarajući na primjedbe kako je proračun za ovu godinu od početka bio prenapuhan, načelnik Mladen Horvat istaknuo je kako je proračun planiran ambiciozno da bi se planirane investicije mogle kandidirati za različite fondove i da je s te strane općina izvršila sve potrebne predradnje. Rekao je kako se općinsko rukovodstvo ponašalo racionalno, da se pokušalo uprihodovati što više sredstava te da se nije trošilo ono čega nije bilo pa Općina nije ušla u nikakve dubioze.

Socijalni program Općine Nedelišće za 2011. godinu

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen Socijalni program Općine Nedelišće za 2011. godinu. Programom nisu predviđene promjene u odnosu na ovogodišnji, osim što su sredstva namijenjena za pomoći kroz socijalni program povećana na iznos od 582.000,00 kuna, dok su ove godine iznosila 476.500,00 kuna.

Inače, uoči blagdana za 650 osoba starijih od 75 godina s područja čitave općine osigurani su poklon bonovi u iznosu od 100,00 kuna za što su sredstva osigurana Proračunom, a Gradsko društvo Crvenog križa osiguralo je 150 paketa pomoći socijalno ugroženim građanima.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2011. godinu. Programom je za sva naselja predviđeno ukupno ulaganje u iznosu od 5.104.000,00 kuna. Od toga za javne površine 1.420.000,00 kuna, za nerazvrstane ceste 2.386.000,00 kn, za groblja 295.000,00 kn, za javnu rasvjetu 973.000,00 kn te za odlaganje građevinskog otpada 30.000,00 kuna.

Program održavanje komunalne infrastrukture

Na sjednici je također jednoglasno usvojen Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Njime je za sva naselja predviđeno ukupno 1.581.700,00 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 76.500,00 kuna, za čišćenje javnih površina 71.500,00 kn, za održavanje javnih površina 480.500,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 563.200,00 kn i za javnu rasvjetu 390.000,00 kuna.

Blagdanske čestitke

Kako je ovo bila posljednja sjednica Vijeća u ovoj godini, riječi zahvale na suradnji i konstruktivnom radu te čestitke povodom Božića i Nove godine uputili su predsjednik Vijeća Željko Kacun, načelnik Općine Nedelišće Mladen Horvat te predstavnici klubova vijećnika zastupljenih u Vijeću.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće