Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U utorak, 29. lipnja 2010., održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Vijećnica Dijana Posavec pitala je zašto prilikom posljednje raspodjele sredstava od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva kojima se sufinanciraju projekti jedanaest jedinica lokalne samouprave u Međimurju, sredstva nije dobila i Općina Nedelišće.

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako će Ministarstvo ove godine još sufinancirati projekte jedinica lokalne samouprave sa 1,5 milijuna kuna i da je obećano kako će tada sredstva primiti Općina Nedelišće za svoje projekte. Rekao je kako su upravo otvorene ponude za odabir izvođača radova na rekonstrukciji dijela Ulice m. Tita u Nedelišću i da će uskoro započeti radovi na tom dugo pripremanom projektu rekonstrukcije dijela ove ulice s uređenjem parkirališta i prilaznih putova.

Prve izmjene i dopune proračuna

Vijećnici su većinom glasova prihvatili Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2010. godinu. Kako je uvodno istaknuto, do rebalansa dolazi radi uravnoteženja proračuna s obzirom na stvarno stanje u strukturi prihoda na osnovu kojih se planiraju rashodi.

Tako se sveukupni prihodi i primici kao i rashodi i izdaci za 2010. godinu planirani u iznosu od 31.584.000,00 kuna smanjuju za iznos od 4.622.955,01 kuna pa Proračun Općine Nedelišće sada u prihodima i izdacima iznosi 26.961.044,99 kuna. Kod prihoda do smanjenja dolazi u prihodima od poreza, potpora, administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, a najveće je smanjenje od čak 3.450.000,00 kuna od prodaje nefinancijske imovine, odnosno od prodaje građevinskih parcela gdje interes postoji ali nedostaju sredstva za kupnju.

U rashodima do smanjenja dolazi kod mjesnih odbora za iznos od 1.705.500,00 kuna, kod Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo za 1.205.000,00 kn, kod sporta i rekreacije dolazi do 20%, a kod kulture i udruga 10% svim korisnicima proračuna, a sufinanciranje izgradnje kanalizacije u četiri naselja smanjuje se za 1.074.544,99 kuna.

Poslovanje Mesapa d.o.o. u 2009. godini

Na sjednici je podneseno Izvješće Mesap-a d.o.o. Nedelišće o poslovanju u 2009. godini. U prošloj godini održane su četiri sajamske manifestacije te su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 2.764.668 kuna i rashodi u iznosu od 2.741.454 kuna. U raspravi vijećnici su upozorili na slabije stanje u prihodovanju od osnovne djelatnosti, odnosno održavanja sajmova te su potaknuli upravu društva da se poduzmu mjere racionalizacije poslovanje i aktivnosti koje će osigurati samoodržavanje, odnosno samofinanciranje tvrtke bez daljnjih velikih potpora od strane osnivača i vlasnika tvrtke.

Poslovanje Međimurje-plina d.o.o. u 2009. godini

Vijećnici su upoznati s izvješćem uprave Međimurje-plina d.o.o. Čakovec o stanju Društva i financijskim izvješćima za 2009. godinu. Prošle godine tvrtka je plinom opskrbljivala 28.080 potrošača, prodano je 63.856.642 prostornih metara plina, ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 133.285.526 kuna, te je dobit na kraju godine iznosila 88.671 kn. Uz financijske pokazatelje, vijećnici su upoznati s novim zakonskim uvjetima poslovanja tvrtke gdje se od 1. srpnja djelatnost dijeli na distribuciju, odnosno gospodarenje cijevima te opskrbu, odnosno prodaju plina. Tvrtka u vlasništvu međimurskih općina i gradova još 27 godina ima koncesiju na gospodarenje cijevima, dok cijenu plina i dalje određuje Vlada. Za očekivati je da će se u opskrbi, odnosno prodaji plina, pojaviti i druge tvrtke te će se potrošači moći opredijeliti za dobavljače ovog energenta.

Poslovanje Međimurskih voda d.o.o. Čakovec

Na sjednici je podneseno i izvješće Međimurskih voda d.o.o. o poslovanju i financijskim rezultatima u 2009. godini. Tako je tvrtka u prošloj godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 55.038.589 kuna te rashode u ukupnom iznosu od 54.882.533 kuna, a dobit je iznosila 156.056 kuna.

U raspravi vijećnici su upozorili na mali broj priključenih domaćinstava u Nedelišću na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, što je zakonska obveza tamo gdje za to postoje uvjeti. S tim u vezi upoznati su i s najnovijim akcijskim uvjetima za priključenje na sustav vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji vrijede od 1. 6. do 31. 12. 2010. godine.

Na prijedlog Međimurskih voda d.o.o. o poskupljenju vode vijećnici su u raspravi iznijeli primjedbe da možda ne bi trebalo sada, u vremenu krize, mijenjati cijenu vode. U obrazlaganju prijedloga istaknuto je da su vijećnici u ranijem razdoblju imali primjedbu na situaciju kad se predlažu poskupljenja energenata i usluga u visokim postocima (15%, 20% i više), što izaziva nezadovoljstvo visokim poskupljenjima te da bi bilo dobro da se prati rast cijena na malo kako ne bi dolazilo do naglih „udara“ povećanja cijene.

Isto tako, istaknuto je da bi, ukoliko bi Međimurske vode d.o.o. poslovale s gubitkom, Općina Nedelišće morala pokriti značajan iznos gubitka jer ima relativno visok udio u kapitalu.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće