Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U utorak, 22. prosinca 2009., održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš pitao je ima li i koliko Općina Nedelišće sudskih sporova.

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako je najstariji i najteži spor koji ima Općina Nedelišće onaj s vlasnicima nekadašnjeg NM Cluba u Nedelišću. U jednom dijelu Općina je dobila presudu gdje postoji mogućnost žalbe te je ušla u posjed nekretnine, dok sada traje spor oko nadoknade štete. Unatoč pokušajima od strane Općine, do nagodbe nije došlo, a nečelnik je rekao kako je prihvatio inicijativu da se s najmoprimcima objekta nekadašnjeg NM Cluba u siječnju održi još jedan sastanak na kojem bi bili svi predstavnici stranaka i lista zastupljenih u Vijeću kako bi se još jednom spor pokušao riješiti nagodbom. Ako do toga ne dođe čekat će se odluka Županijskog suda u Čakovcu. Jedan spor sa svojom djelatnicom vodi Dječji vrtić «Zvončić» Nedelišće čiji je osnivač Općina Nedelišće, a vodi se i nekoliko sporova sa T-Comom vezanih uz vlasništvo nekretnina u kojima su smještene telefonske centrale. Jedan spor ovdje je već dobila Općina Nedelišće, a očekuju se rješenja suda po drugim sporovima.

Treće izmjene i dopune Proračuna

Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2009. godinu. U odnosu na Proračun utvrđen drugim izmjenama i dopunama ovaj put došlo je do smanjenja od 6.154.500,00 kuna pa su ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci sada utvrđeni u iznosu od 20.926.412,64 kuna.

U prihodovnoj strani do smanjenja je došlo zbog izostanka potpora u iznosu od 1.798.000,00 kn, što se najviše odnosi na izostanak potpora za uređenje dijela Ulice maršala Tita u Nedelišću, zatim su manji i prihodi od vodoprivrede, komunalnog doprinosa i naknade, a veliko je smanjenje u iznosu od 1.593.000,00 kuna od prodaje građevinskih objekata, odnosno Društvenog doma u Macincu, i prodaje građevinskih parcela, i to za stambene namjene i u Privrednoj zoni Nedelišće, iz razloga dugotrajnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Smanjuju se i prihodi od zaduživanja u iznosu od 2.000.000,00 kuna koji su prebačeni u proračun za 2010. godinu, a odnose se na izgradnju kanalizacije u naseljima Pušćine, Gornji Hrašćan, Dunjkovec i Pretetinec.

Kod rashoda dolazi do smanjenja u iznosu od 3.544.500,00 kuna kod mjesnih odbora uglavnom za gradnju komunalne infrastrukture i održavanje, zatim kod Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo za 1.090.500,00 kuna, a u društvenim djelatnostima ukupno smanjenje iznosi 169.500,00 kn ali se povećavaju sredstva za kulturu i socijalnu zaštitu.

Obrazlažući ove izmjene i dopune, načelnik Mladen Horvat rekao je kako su one odraz stvarnog stanja te će u ovoj teškoj kriznoj godini Proračun na kraju biti nešto manji od prošle godine kada su počele prve naznake stagnacije i kasnije recesije. Ako se i iduće godine ne uspije ostvariti prodaja nefinancijske imovine, onda će i taj proračun biti sličan ovogodišnjem. Dodao je kako zbog teže situacije sve više građana traži neki oblik pomoći ili odgodu plaćanja svojih obveza što onda utječe i na realizaciju programa i projekata. Izvijestio je vijećnike kako se od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost još do kraja ove godine očekuje potpora za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada iz naselja Parag u iznosu od 316.000 kuna. Dodao je kako su i Romi iz ovog naselja izgleda shvatili ozbiljnost problema te napokon počeli kupovati vreće za komunalni otpad kako bi se on na taj način odvozio iz naselja.

Socijalni program za 2010.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen Socijalni program Općine Nedelišće za 2010. godinu. Predsjednica Socijalnog vijeća Štefanija Kovač uvodno je rekla kako u programu u odnosu na ovogodišnji nema promjena vezanih uz korisnike koji stječu pravo na neki oblik pomoći, niti vezanih za same oblike pomoći i njihove iznose. U idućoj godini za socijalnu zaštitu Proračunom je predviđen iznos od 476.000,00 kuna što je za 156.000,00 kuna više nego ove godine, a ubuduće će odluke o dodjeli pomoći donositi načelnik. Vijećnike je izvijestila kako je Socijalno vijeće pozitivno riješilo 42 zahtjeva na dvije sjednice održane do sada, da je uoči Božića 645 osoba iz svih naselja starijih od 75 godina primilo pomoć u vidu bona u iznosu od 100 kuna te da je podijeljeno 50 paketa Crvenog križa socijalno najugroženijim osobama.

Božićno-novogodišnje čestitanje

Riječi zahvale na suradnji i čestitke povodom Božića i Nove godine s pozivom na daljnju suradnju na kraju sjednice uputili su predsjednik Općinskog vijeća Željko Kacun, općinski načelnik Mladen Horvat te predstavnici stranaka zastupljenih u Vijeću.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće