Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 12. studenoga 2009., održana je četvrta sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće kojom je predsjedavao predsjednik Vijeća Željko Kacun.

Aktualni sat

Općinski načelnik Mladen Horvat uvodno je izvijestio kako će Općina Nedelišće u dogovoru s "Međimurskim vodama" provesti akciju povoljnijeg priključenja domaćinstava naselja Nedelišće na sustav kanalizacije. Sada je, naime, od tisuću domaćinstava priključeno njih 630 te se želi utjecati na povećanje broja domaćinstava priključenih na sustav odvoda zbog samog projekta i investicije, a posebno zbog zaštite vodocrpilišta Nedelišće.

Naknada za priključenje sada iznosi 5.000,00 kuna ukoliko se plaća odmah, a može se platiti i na 12 rata uz 10 % kamata. Sam priključak plaća se po stvarnim troškovima te se umanjuje za 5 % ako se plaća odmah, a ako se i on ugovara na 12 rata tada nema kamata ali se kod prve rate plaća PDV.

U akcijskim uvjetima, koji vrijede do 31. 12. ove godine, naknada za priključenje umanjit će se za 10 % ako će se plaćati odmah te će iznositi 4.500 kuna, na 12 mjeseci rata će se smanjiti za 5 % te će iznositi 475,00 kn, a na 24 mjeseca otplate neće biti kamata. Od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. naknada za priključenje u iznosu od 5.000,00 kn će se umanjiti za 5 % ako će se plaćati odmah, na 12 rata neće biti kamata, a na 24 rate kamata će biti 5 %. Od 1. travnja 2010. godine naknada će biti 5.000,00 kn ako će se platiti odmah, a na 12 rata kamata će biti 10 %. Sam trošak priključka bit će do kraja ove godine umanjen za 5 % ako će se plaćati odmah, a na 24 rate neće biti kamata uz to da će se kod prve rate obračunati PDV. Od početka iduće godine stvarni trošak samog priključka umanjit će se za 5 % ako će se plaćati odmah, a bit će moguće plaćanje na 12 rata bez kamata te će se kod prve rate obračunati PDV.

Nadalje, načelnik Mladen Horvat izvijestio je kako je geodetsko-katastarska izmjera za katastarske općine Pušćine, Nedelišće i Dunjkovec završena te slijedi uređenje imovinsko-pravnih odnosa prema stvarnim podacima i ono bi moglo biti završeno iduće godine. Od strane nadležne Državne uprave za ove poslove predloženo je da se ugovori nastavak izmjere za naselja Gornji Hrašćan i Pretetinec, a za ostala naselja u općini Nedelišće nakon završene geodetsko-katastarske izmjere navedenih naselja, osim naselja Parag jer se ista provodi sada u programu legalizacije objekata. Stoga će trebati u proračunu predvidjeti potrebna sredstva za ove poslove koji se plaćaju sukladno realizaciji.

Načelnik je izvijestio kako je od strane koncesionara za odvoz i zbrinjavanje otpada GKP "Čakom" d.o.o. Čakovec došao dopis o povećanju naknade za dvadesetak posto budući da zbog povećanja troškova odvoza i zbrinjavanja, postojeća naknada više ne pokriva stvarne troškove i ne omogućava poslovanje tvrtke. Podsjetio je kako se cijena nije mijenjala protekle tri godine.

Načelnik je rekao kako se za iduću godinu ne predviđa povećanje vrijednosti boda za obračun komunalne naknade i doprinosa i onih naknada koje propisuje jedinica lokalne samouprave.

Izvijestio je kako je u izradi prijedlog proračuna za 2010. godinu te da će se započeti s njegovim usuglašavanjem s vijećima mjesnih odbora i drugim korisnicima. Rekao je kako Općina Nedelišće prijavljuje programe i projekte prema ministarstvima, javnim poduzećima i Međimurskoj županiji. Istaknuo je kako su prioriteti nastavak izgradnje sustava kanalizacije, i to u proljeće iduće godine ako se osiguraju sredstva, te izgradnja sjeverne obilaznice Nedelišća.

Načelnik je također izvijestio kako Općina Nedelišće mora zauzeti stav vezan uz rekonstrukciju i dogradnju postojeće građevine škole u Nedelišću ili izgradnju nove škole. Rekao je kako postoje projekti za rekonstrukciju i dogradnju postojeće građevine, kao i idejni projekti za gradnju nove građevine na crkvenom zemljištu u blizini crkve gdje bi Općina dobila zemljište od Varaždinske biskupije u koncesiju na 99 godina bez naknade. Problem je u troškovima gradnje koji se povećavaju s obzirom da uz školu sukladno državnim pedagoškim standardima treba biti i manja sportska dvorana. Konačnu odluku o svemu donijet će Međimurska županija kao osnivač škole, a sam je župan rekao kako bi s obzirom na situaciju bilo bolje krenuti u rekonstrukciju i dogradnju postojeće građevine, a izgradnju nove škole staviti u srednjoročni plan. Rekao je da Općina može predlagati i inzistirati da to bude izgradnja nove građevine što bi u konačnici bilo najbolje rješenje, ali ne i odlučivati.

Ravnatelj OŠ Nedelišće Ivica Paić rekao je kako postoje kvalitetni projekti za dogradnju i rekonstrukciju postojeće građevine i da bi se radovi mogli izvršavati etapno. Time bi se dobila mogućnost uvođenja jednosmjenske nastave i u Nedelišću, dok je ona već uvedena u područnim školama u Dunjkovcu i Pušćinama. Rekao je kako bi najbolje rješenje bila izgradnja nove škole čime bi se dobila mogućnost da se postojeća građevina preda na korištenje Općini Nedelišće i mnogim udrugama za njihov rad. Rekao je da se teško opredijeliti ali da treba vidjeti što je realnije i brže rješenje. Vezano uz mogući produženi boravak djece rekao je kako za to u Hrvatskoj uvjete ima tek pet posto škola i da s obzirom na broj razrednih odjeljenja i prostorne uvjete ni u školi u Nedelišću nema te mogućnosti, a sada je i mali interes roditelja u Dunjkovcu i Pušćinama.

Vijećnik Josip Debelec proslijedio je upit mještana Macinca može li se u tom naselju na dijelu ceste prema Gornjem Mihaljevcu označiti pješački prijelaz, može li se biračko mjesto s kata Društvenog doma premjestiti u školu i što se može učiniti da pacijenti ne čekaju na otvorenom liječnika koji ambulantu u Macincu otključava po dolasku i početku rada?

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš pitao je što je s objektom nekadašnjeg NM Cluba u Nedelišću te je predložio da se s bivšim korisnicima pokuša dogovorno riješiti nastala problematika.

Vijećnica Dijana Posavec zatražila je pisani odgovor s kojim razvojnim agencijama Općina ima ugovor o suradnji, kakvi su rezultati te suradnje, jesu li produženi ugovori i kakve su stavke ugovora vezane uz samu suradnju.

Vijećnicu Gordanu Vucković zanimalo je ima li od odmarališta u Selcu, u kome je Općina suvlasnik, kakvih prihoda s obzirom na znatna ulaganja u uređenje i održavanje odmarališta.

Načelnik Općine Nedelišće Mladen Horvat odgovorio je kako se prihvaća inicijativa da se u Macincu na traženom mjestu označi pješački prijelaz i da se premjesti biračko mjesto u školu ili sportski objekat uz igralište kako bi bilo dostupnije biračima. Vezano uz problematiku čekanja pacijenata na otvorenom rekao je kako je već bilo inicijativa da se uredi zatvorena čekaonica ali je objekt preblizu županijskoj cesti te je moguće urediti manju natkrivenu nadstrešnicu. Rekao je kako će o tome razgovarati i s vodstvom Doma zdravlja kako bi se našlo rješenje, a da je ambulanta zaključana zbog nereda koji rade romski pacijenti kojih je tamo i najviše.

Vezano uz NM Club, načelnik je odgovorio kako je Općina tek prije godinu i pol ušla u posjed nekretnine i po javnom natječaju izabrano je idejno rješenje za dogradnju i uređenje objekta koji bi bio višenamjenski. Međutim, problem je što postoji protutužba bivših korisnika nekretnine koji traže da im se isplati obeštećenje za razdoblje kada nisu mogli koristiti objekat. Istaknuo je kako je bilo pokušaja nagodbe koji nisu uspjeli te je prihvatio prijedlog da se još jednom dogovorno pokuša naći rješenje po tom pitanju.

Što se tiče odmarališta u Selcu, zamolio je vijećnicu da joj se odgovori u pisanom obliku s obzirom da se radi o podacima koje treba prikupiti i obraditi kako bi se dobila stvarna slika ulaganja.

Izvješće o poslovanju Međimurskih voda d.o.o.

Vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju za 2008. godinu tvrtke Međimurske vode d.o.o., u kojem je Općina Nedelišće jedan od većih suvlasnika. U izvještajnom razdoblju tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 121.827.950,00 kuna te ukupne rashode u iznosu od 121.247.515,00 kuna.

Izvješće o poslovanju tvrtke Mesap d.o.o.

Na sjednici je prihvaćeno i izvješće o poslovanju tvrtke Mesap d.o.o. za 2008. godinu, u kojem je Općina Nedelišće suvlasnik sa 40-postotnim udjelom. U 2008. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 3.718.435,00 kuna te ukupne rashode u iznosu od 3.617.118,00 kuna. Vijećnici su u raspravi upozorili na neke prevelike iznose u pojedinim stavkama rashoda i pozvali na veću racionalnost u poslovanju. Također su upozorili kako je vrijeme da tvrtka počne poslovati na vlastitoj osnovi bez dodatnog traženja sufinanciranja od strane osnivača, odnosno suvlasnika, koje se ponavlja od samog osnivanja tvrtke.

Dokapitalizacija Mesapa d.o.o.

Upravo iz razloga prenamjene kapitalne donacije od strane Općine Nedelišće tvrtki Mesap d.o.o. u ovoj godini prihvaćena je dokapitalizacija tvrtke. Tako će se za sredstva pozajmice od 250.000,00 kuna u siječnju te u iznosu od 500.000,00 kn u ožujku ove godine, odnosno za ukupno 750.000,00 kuna povećati udio Općine Nedelišće u tvrtki Mesap d.o.o. Nedelišće. Povećanje temeljnog kapitala provest će se kroz valorizaciju svih dosad unesenih vrijednosti, odnosno novca i imovine, od strane postojećih vlasnika nastojeći da se zadrže postojeći vlasnički odnosi.

Novi Pravilnik o stipendiranju studenata

Radi usklađivanja s promijenjenim zakonskim propisima u dijelu koji se odnose na jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave i zakona koji uređuju područje sveučilišta i stručnih studija, vijećnici su prihvatili novi Pravilnik o stipendiranju studenata. U Općini Nedelišće od 2003. godine na snazi je Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika čija suština sada novim Pravilnikom nije izmijenjena, već je do promjena došlo u dijelu koji se odnosi na podjelu nadležnosti i u dijelu gdje je zakonom došlo do razgraničenja preddiplomskog i diplomskog studija.

Kupnja i dodjela nekretnina

Na sjednici je prihvaćena Odluka o kupnji nekretnina za potrebe Gospodarske zone Općine Nedelišće istočno od Macinca, odnosno za potrebe formiranja uličnog koridora prometnice unutar ove zone. Nekretnine će se kupiti po cijeni od 252.379,00 kuna.

Prihvaćena je i Odluka o kupnji nekretnine za potrebe Privredne zone Nedelišće, također za formiranje uličnog koridora po cijeni od 7.030,00 kuna.

Za potrebe izgradnje trafostanice za SRC Sjever Nedelišće usvojena je Odluka o kupnji nekretnine po cijeni od 40.000,00 kuna.

Također je prihvaćena i Odluka o dodjeli nekretnine bez naknade HEP-u za potrebe izgradnje trafostanice za buduću stambenu zonu "Zavrtje" u Nedelišću.

Produljenje koncesijskih ugovora

Vijećnici su prihvatili i Odluku o produljenju ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova na području općine Nedelišće. Tako će se produljiti koncesijski ugovor između Općine Nedelišće i koncesionara "Latica" za obavljanje pogrebnih poslova na groblju u Nedelišću, te koncesionara "Palma" za obavljanje pogrebnih poslova za groblja u Gornjem Hrašćanu i Macincu. Ugovori će se produljiti na rok od dvije godine, odnosno do 31. 12. 2011. godine, odnosno dok se ne steknu uvjeti za preuzimanje protokola ukopa od strane općine.

Izmjene i dopune DPU naselja Parag

Članovi Općinskog vijeća prihvatili su Odluku o izradi drugih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag. Razlog izrade je prilagodba odredbi plana za mogućnost legalizacije postojećeg građevnog fonda prema zatečenom stanju. Naime, unutar postojećeg dijela naselja u značajnom broju ima slučajeva izgradnje dvije ili više stambenih građevina zasebnih korisnika na istoj građevinskoj čestici.

Utvrđene naknade za rad i plaća načelnika

Na sjednici su prihvaćene odluke o naknadama za rad i plaći načelnika.

Tako će članovi Općinskog vijeća imati pravo na naknadu u visini od 180,00 kuna neto, a zamjenici predsjednika Općinskog vijeća u visini od 360,00 kuna neto, i to po sjednici Vijeća na kojoj su nazočni.

Pravo na naknadu u visini od 180,00 kuna neto po sjednici kojoj su nazočni imat će predsjednici, a 110,00 kuna neto po sjednici članovi stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća i drugih radnih tijela koje svojom odlukom imenuje načelnik.

Utvrđeno je da osnovna plaća načelnika bude umnožak koeficijenta 2,60 i osnovice od 5.415,37 kuna plus dodaci na osnovnu plaću u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju upravnih tijela Općine Nedelišće.

Zamjenici načelnika koji svoju dužnost obavljaju volonterski imat će pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 2.500,00 kuna neto.

Nove cijene za čestice u Privrednoj zoni Nedelišće

Zbog očuvanja uloženog kapitala u otkup, uređenje i komunalno opremanje Privredne zone Nedelišće, vijećnici su prihvatili Odluku o četvrtoj izmjeni i dopuni Odluke o prodaji čestica unutar zone kojima se korigiraju, odnosno povećavaju cijene za 9 %.

Tako će od početka iduće godine početna prodajna cijena zemljišta iznositi 26,25 kuna po metru četvornom, a početna prodajna cijena objekata i uređaja komunalne infrastrukture 145,50 kuna po metru četvornom.

Inače, po ranijim cijenama u Privrednoj zoni Nedelišće od 14 parcela prodano je njih 9, tri parcele su u privatnom vlasništvu gdje postoji obveza plaćanja komunalnog uređenja, jedna je parcela za koju ne postoji ova obveza, a jedna će se parcela prodati nakon uređenja imovinsko pravnih odnosa.

Imenovanja

Na sjednici je prihvaćena Odluka o imenovanju dva vanjska člana u Odbor za provedbu zelenog plana djelovanja Općine Nedelišće. Uz dosadašnjih pet članova u Odbor su još imenovani i Siniša Golub te Ivan Krištofić.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće