Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 17. rujna 2009., održana je treća sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće kojom je predsjedavao predsjednik Vijeća Željko Kacun.

Predsjednik Vijeća ispričao se potpredsjedniku Vijeća Zvonku Kermanu što zbog nenamjernog propusta nije dobio poziv za prethodnu sjednicu Vijeća.

Aktualni sat

Općinski načelnik Mladen Horvat uvodno se osvrnuo na napise od strane potpredsjednika Vijeća i svoju reakciju na to. Rekao je kako su nakon izbora sa svima koji su prešli izborni prag održani razgovori o izboru kandidata za funkcije u pojedinim tijelima, što je bilo korektno prihvaćeno i odrađeno. Stoga ga je iznenadio članak koji je u osnovi prozivao načelnika i njegov odnos s prijašnjim načelnikom i rukovodstvom Općine. Rekao je kako mu je žao što je došlo do toga i da to nije put na koji dio zakonodavne vlasti komunicira s izvršnom te da je i prije bilo takvih slučajeva koji nisu dobro završili. Stoga je pozvao potpredsjednika Vijeća da se o svom nastupu i stavovima očituje jer se njima javno odredio dijelom prema odborima, a dijelom prema funkcijama. Rekao je kako je naslov njegovog očitovanja bio prebombastičan jer on nije proizašao iz samog očitovanja, ali nije se petljao u rad novinara i to neće činiti niti sada. Naglasio je kako je zbog pojedinih izjava i nastupa sud zadnje mjesto na kojem bi se želio naći s bilo kojim građaninom općine Nedelišće. Dodao je kako su se prije sjednice on i potpredsjednik rukovali i rekli da nisu u svađi nego samo u žustroj raspravi. Podsjetio je kako su izabrani jednako odgovorni pred svim građanima bez obzira tko je za koga glasovao. Rekao je kako od preuzimanja dužnosti najviše radi na problematici Roma te je pozvao potpredsjednika Vijeća da mu se u tome pridruži i pomogne s obzirom da je tamo dobio najviše glasova. Zaključio je kako ne želi dijeliti građane na ove ili one, da su za njega svi jednaki te je pozvao potpredsjednika Vijeća da se završi s takvim načinom komunikacije i da se počne normalno, korektno i racionalno obavljati one poslove koji su povjereni izabranima na pojedine dužnosti.

Potpredsjednik Vijeća Zvonko Kerman je u osvrtu na izlaganje načelnika rekao kako ne postoji neka osobna netrpeljivost prema načelniku i bivšem općinskom rukovodstvu. Rekao je kako su izbori završili te da nije bilo prljave kampanje u predizborno vrijeme i da je ne treba biti niti sada. Pojedine stavove iznesene od strane načelnika naspram njega ocijenio je kao pokušaj diskriminacije i uskraćivanja prava na osobno mišljenje i javnu riječ ako prije toga nije bilo usuglašavanja stavova s načelnikom. Podsjetio je kako je vrijeme jednostranačja i jednog mišljenja davno završilo i kako svaki građanin ima pravo na svoju riječ i mišljenje. Rekao je kako je svojim istupom želio učiniti nešto za opće dobro te da se kao dopredsjednik NK Nedelišće i potpredsjednik Vijeća ne slaže s financiranjem koje je zatečeno, a odnosi se na obvezu izgradnje nogometnog igrališta. Rekao je kako je to zatečeno kao obveza i da se to mora odraditi te da se potrebnih pet milijuna kuna ne može prenamijeniti za nešto drugo. Naglasio je kako prvo treba odraditi dug, a onda ići u nove projekte. Zaključio je kako se neće baviti s onim što je i kako je bilo te je sve pozvao da izađu iz stranačkih okvira i da im svima izabranima sada jedna stranka budu Općina Nedelišće, njezin razvoj i dobro svih građana.

Vijećnica Dijana Posavec podsjetila je kako je Ulica maršala Tita u Nedelišću sve opterećenija te da djeca i ostali građani koji je moraju preći kod semafora u središtu mjesta nisu sigurni mogu li je prijeći ili ostaju prestrašeni zbog nesavjesnih vozača. Naime, puno je slučajeva da vozači ne poštuju crveno signalno svjetlo i zabranu prolaza te da od uređenja skretača kod semafora skreću prema dućanu i produžavaju prema Ulici Vinka Karlovića i tako zaobilaze semafor te istovremeno opterećuju sporednu ulicu gdje nema zebre. Pozvala je da se u tom smislu učini nešto dok ne bude kasno. Predložila je da se na ulazu u Dunjkovec tabla, koja govori o 740. obljetnici tog mjesta koja je obilježena prije deset godina, zamijeni drugom budući da se ove godine navršava 750. godišnjica mjesta. Pitala je koliko je zaposlenih u Općini te je zatražila sistematizaciju radnih mjesta.

Načelnik Mladen Horvat rekao je kako je vijećnica u pravu da je središnja ulica u Nedelišću sve opterećenija intenzitetom prometa i da se ovdje radi o starom problemu. Općina Nedelišće je bez privole Hrvatskih cesta postavila semafor radi sigurnosti pješaka, dodavši da će se na skretač postaviti "ležeći policajci" kako bi se nesavjesne vozače usporilo. Za postavljanje još jedne zebre treba suglasnost Hrvatskih cesta pa će im se uputiti zahtjev, a prometnoj policiji će se uputiti poziv da još više vrše nadzor nad ponašanjem vozača i poštivanjem prometnih propisa na tom mjestu.

Što se tiče table u Dunjkovcu, odgovorio je da će se stupiti u kontakt s tamošnjim Vijećem Mjesnog odbora koji ga je, inače, izvijestio da se spomenuta obljetnica neće moći proslaviti ove godine nego će to biti iduće.

Vezano uz broj zaposlenih, rekao je kako u Općini Nedelišće zajedno s njim radi 12 službenika, 4 namještenika na neodređeno vrijeme, 3 namještenika na određeno vrijeme, te da po programu zapošljavanja Roma, koji se financira preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, radi 6 osoba.

Poslovnik o radu Općinskog vijeća

Vijećnici su jednoglasno usvojili novi Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće koji je usuglašen s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i novim Statutom Općine Nedelišće. Poslovnikom se detaljnije uređuju konstituiranje i djelovanje Općinskog vijeća, prava i obveza vijećnika te rad pojedinih stalnih i povremenih tijela Vijeća.

Ustrojstvo Općinske uprave

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o ustrojstvu Općinske uprave Općine Nedelišće u kojoj je, u odnosu na dosadašnju, došlo do promjena vezanih uz novu zakonsku regulativu iz područja lokalne i područne samouprave. Općinska uprava i dalje će funkcionirati preko tri upravna odjela, i to Upravnog odjela za upravne i opće poslove, Upravnog odjela za financije i proračun te Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo kojima upravljaju i rukovode pročelnici.

Polugodišnje izvršenje Proračuna

Većinom glasova vijećnici su prihvatili Odluku o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće za prvih šest mjeseci ove godine. Od planiranih ukupnih godišnjih prihoda i primitaka prije prvog rebalansa proračuna u iznosu od 30.907.912,64 kuna isti su ostvareni u iznosu od 9.794.383,45 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 9.903.662,37 kuna.

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

Na sjednici je uz dva suzdržana glasa prihvaćena Odluka o sklapanju ugovora o prijevozu učenika srednjih škola s područja općine Nedelišće. Većina vijećnika bila je za to da se u situaciji kada se više iz državnog proračuna ne sufinancira prijevoz srednjoškolaca i kada to zbog opće situacije i naslijeđenih dugovanja ne može u cijelosti činiti Međimurska županija te kada su obitelji suočene s manjim primanjima i povećanim izdacima za nabavu školskih knjiga, treba biti socijalno osjetljiv i pomoći sufinanciranjem prijevoza. Budući da je načelnik sukladno ovlastima potpisao ugovor s Međimurskom županijom o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za rujan, Odlukom je utvrđeno daljnje sufinanciranje do kraja pedagoške 2009./10. godine za što će se iz općinskog proračuna izdvojiti predvidivo 522.900,00 kuna. U sufinanciranju prijevoza autobusom po trećinu troškova snosit će Međimurska županija, Općina Nedelišće i roditelji. S područja općine Nedelišće 359 učenika pohađa srednje škole na području Međimurja, a 86 na području susjedne županije.

Izvođenje radova

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na zvoniku crkve Pohoda Blažene Djevice Marije u Macincu u planiranom iznosu od 550.000,00 kuna od kojeg veći dio financira Ministarstvo kulture. Prihvaćena je Odluka o izgradnji mosta na Trnavi u Nedelišću, koji će biti u funkciji glavnog prilaznog puta budućem turističko-rekreativnom centru "Trate", u planiranoj vrijednosti mosta 800.000 kuna, od čega će se iz općinskog proračuna financirati 480.000 kuna za dobavu materijala dok će radove izvesti Hrvatske vode. Također, prihvaćena je i Odluka o izgradnji autobusnog ugibališta u Gornjem Hrašćanu što će se iz proračuna financirati sredstvima u planiranom iznosu od 130.000 kuna.

Nova gospodarska zona

Na sjednici je prihvaćena Odluka o osnivanju Gospodarske zone Općine Nedelišće - Gospodarska zona istočno od Macinca I. faza. Njome se utvrđuje područje i uređenje zemljišta koje je namijenjeno poslovnoj zoni, a u ovom dijelu od ukupne Gospodarske zone Nedelišće obuhvaća površinu od 240 hektara.

Agrotehničke mjere

Vijećnici su usvojili i novu Odluku o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Nedelišće. Slična odluka postojala je i ranije, a nova je donesena radi usklađenja s novim zakonskim odredbama.

Imenovanja radnih tijela

Nakon predlaganja i usuglašavanja svih stranaka i nezavisnih lista na sjednici su jednoglasno prihvaćene odluke o pojedinim odborima i komisijama Općinskog vijeća.

U Odbor za proračun i financije izabrani su Ivanka Novak, Vilim Friščić, Goran Kos, Gordana Vucković i Dijana Posavec.

U Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša izabrani su Vladimir Topolnjak, Ladislav Goricaj, Dragutin Marciuš, Radovan Marčec i Anica Gavez.

U Komisiju za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja izabrani su Josip Debelec, Josip Zanjko, Dragutin Pleh, Gordana Vucković i Dijana Posavec.

U Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda izabrani su Darko Đuran, Hrvoje Kolman, Stjepan Novak, Zvonko Kerman i Jasenka Logožar.

U Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata izabrani su Željko Kacun, Ljerka Tkalčec, Ivanka Pozvek, Marijan Marciuš i Adriano Marciuš.

U Odbor za provedbu Plana zelenog djelovanja izabrani su Josip Ceilinger, Vladimir Topolnjak, Stjepan Kukolić, Mirko Maček i Milica Ceilinger.

U Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam izabrani su Zvonko Kerman, Zlatko Tkalčec, Ivan Krištofić, Radovan Bacinger i Dijana Posavec.

U Socijalno vijeće izabrani su Štefanija Kovač, Dubravko Marčec, Radovan Juras, Marijan Fegeš i Božena Dogša.

U Povjerenstvo za popise birača izabrani su Gordana Vucković, Anđelko Kraljić i Božidar Kontek.

U Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izabrani su Radovan Marčec, Željko Ciglarić, Radovan Balog, Marijan Marciuš i Damir Oršuš

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće