CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE NEDELIŠĆE

Priopćenje - organizacija javnih okupljanja!

Poštovani,
dana 09.03.2020 Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je preporuku da se do daljnjega odgode svi skupovi i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi.
Za sva javna okupljanja koji će se organizirati date su slijedeće upute za organizatore:
  • Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima;
  • Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt;
  • Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5oC) da ne dolaze na manifestacije;
Također, organizatori skupova ili javnih okupljanja prije organizacije istih moraju osigurati suglasnost nadležnih županijskih stožera civilne zaštite, a koja će se temeljiti na mišljenju nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili propisane upute.
Sa navedenom odlukom putem lokalnih sredstava javnih priopćavanja potrebno je upoznati javnost.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

KORONA VIRUS

Preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Letak

Stožer Civilne zaštite

Željko Kacun Načelnik Stožera OPĆINA NEDELIŠĆE 095 906 0021
Franjo Logožar Zamjenik načelnika Stožera   098 280 059
Anita Marinović Član Stožera Dom zdravlja Čakovec - Ambulanta Nedelišće  
Krešo Žnidarić Član Stožera PU Međimurska - PP Čakovec  
Ladislav Söke Član Stožera Služba civilne zaštite Čakovec  
Milivoj Kossi  Član Stožera GD CK Čakovec  
Josip Senčar Član Stožera VZO Nedelišće  
Marko Koraj Član Stožera Općina Nedelišće  
       
© 2020 Općina Nedelišće