Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 26. listopada 2017. godine, održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Ljudevit Bošćak.

 

Aktualni sat

Sjednica Vijeća započela je aktualnim satom. Vijećnica Darinka Pergar rekla je da stanovnici i korisnici Varaždinske ulice u Gornjem Hrašćanu smatraju kako bi bilo dobro da ta ulica po sredini ima iscrtane bijele linije jer je dosta prometna pa puno vozila prelaze sredinu ulice i na taj način ugrožavaju prometnu sigurnost. Sa strane ulice nalaze se i rubnici te se vozila ne mogu maknuti na bankinu, a premda je postavljen znak zabrane za velika vozila, odnosno za kamione i autobuse, oni svejedno prometuju tom ulicom jer se ona nastavlja prema Pušćinama gdje se spaja na državnu cestu Čakovec-Varaždin. Kako se radi o županijskoj cesta predložila je da načelnik uputi prijedlog Županijskoj upravi za ceste da se sredina ulice obilježi bijelim crtama.

Vijećnik Franjo Cimerman naveo je kako u središtu Nedelišća postoji 300 godina stara platana koja je službeni spomenik parkovne arhitekture. Dodao je da je posljednjih mjeseci platana ograđena i da se sijeku neke grane, te se ne zna kakvo je njezino stanje. Rekao je kako je upoznat da je prije mjesec dana napravljen postupak rezistografije na samoj platani i da vjerojatno postoje nekakvi rezultati je li platana zdrava ili nije, treba li se rušiti i je li sigurna za one prolaznike koji tuda prolaze, te je pitao imao li Općina o tome kakvih saznanja.

Vijećnik Ivan Klekar rekao je kako se u nalazu provedene revizije navodi da su lani udrugama dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 456.000,00 kuna, bez obavljenog javnog natječaja i provedene kontrole korištenja sredstava. Zamolio je načelnika za pisani odgovor o pojedinačnim iznosima i kojim su udrugama isplaćeni, kao i za nabavu vrijednosti u iznosu od 254.884,00 kuna.

Vijećnik Radovan Balog upitao je načelnika je li moguće da se mediji i novinari upozore da ne pišu ništa o naselju Parag prije nego što pitaju predsjednika romskog naselja Parag. Naime, imali su slučaj prije par tjedana kada je pisalo da su u naselju bile borbe pasa, što nije istina, te je zamolio medije da ih više ne vrijeđaju jer s takvim tekstovima vrijeđaju i Općinu Nedelišće.

Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania je, vezano uz problematiku Varaždinske ulice u Gornjem Hrašćanu, odgovorio kako je nakon izgradnje kanalizacije saniran samo dio te ulice, te da će se drugi dio sanirati u proljeće. Vjerojatno će nakon toga Županijska uprava za ceste povući linije, a u međuvremenu će proslijediti upit ŽUC-u i vijećnicu obavijestiti o njihovom odgovoru.

Što se tiče platane u Nedelišću, načelnik je odgovorio kako se za nevremena prije nekoliko mjeseci odlomila jedna grana, te je sreća da nije bilo nikoga blizu jer se mogla dogoditi nesreća. Stoga je s Javnom ustanovom za zaštitu prirode napravljena kompletna analiza stanja platane koja je pokazala da je platana zdrava i da joj ne prijeti rušenje. Još se jedino razmatra mogućnost da se odreže dio grane koja je u smjeru prometnice da se prilikom nekog nevremena ne odlomi njezin dio i padne na prometnicu.

Vezano uz navode revizije o isplati sredstava udrugama i upozorenje za provedenu nabavu, načelnik Dania rekao je kako će svim vijećnicima biti dostavljen pisani odgovor.

Što se tiče tekstova u medijima, općinski načelnik rekao je kako ni Općina a niti on ne mogu utjecati na to što će biti objavljeno. Dodao je kako sugestiju vijećnika smatra dobrom jer je potrebno čuti i jednu i drugu stranu kako bi se onda mogle iznijeti prave činjenice.

 

Imenovanje članova radnih tijela

Na sjednici je usvojena Odluka o dopunama Odluka o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Nedelišće.

Tako je u Odbor za proračun i financije, uz već ranije izabrane, imenovan i Dragutin Bratko. U Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata još je izabrana i Anna Bratković. U Odbor za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće kao sedmi član imenovan je Željko Medlobi. Vijećnici su u Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izabrali još i Annu Bratković.

 

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Vijećnici su prihvatili novu Odluku o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Nedelišće. Ovom se Odlukom utvrđuju  radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge te se određuju prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama za pružanje ugostiteljskih usluga na području Općine Nedelišće. Ugostiteljski objekti iz skupine objekata jednostavnih usluga i catering objekti mogu raditi od 6 do 24 sata svaki dan, u kojem vremenu mogu raditi i otvoreni prostori, odnosno terase. Lokacije izvan naseljenih područja naselja na kojima se mogu smjestiti ugostiteljski objekti iz skupine restorani i barovi određene su Prostornim planom Općine Nedelišće. Ugostiteljski objekti iz skupine restorani i barovi mogu raditi od 6 do 24 sata, osim petkom, subotom i u dane uoči blagdana kada mogu raditi do 2 sata ujutro uz određene uvjete. U pojedinim slučajevima općinski načelnik može donijeti i odluku o drugačijem radnom vremenu za pojedine skupine objekata.

 

Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju studenata

            Na sjednici su usvojene druge izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju studenata. Njima se omogućuje prestanak stipendiranja studenata koji pohađaju studije u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji te studenata koji pohađaju privatna učilišta, zatim se mijenja dinamika isplate stipendija, koja je do sada bila uređena na način da su se stipendije isplaćivale u kalendarskoj godini počevši od veljače dok će se sada stipendije isplaćivati za akademsku godinu, i to od listopada uz zadovoljavanje uvjeta propisanih Pravilnikom. Dodatno se razrađuje način utvrđivanja deficitarnih zanimanja, te se povećava broj bodova koji se mogu dodijeliti svrstavanjem u tu kategoriju. Uređuje se i dodjela stipendija na osnovu socijalnih uvjeta te se tako utvrđuje mogućnost izravne dodjele studentima koji imaju 60% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, povećavaju se broj bodova koji se dodjeljuju temeljem prihoda po članu domaćinstva, zatim broj bodova koji se dodjeljuju studentima samohranih majki i očeva, a povećava se i broj bodova koje student mora imati kako bi mogao ostvariti stipendiju na osnovu socijalnih uvjeta. Nadalje, korisnicima stipendija koji su ostvarili prava na stipendiranje na preddiplomskom studiju omogućuje se nastavak isplate stipendije na diplomskom studiju ukoliko zadovolje uvjete propisane Pravilnikom, a studente koji se nakon završetka studija zaposle na području Međimurske županije najmanje sljedeće tri godine i imaju prebivalište na području Općine Nedelišće, također najmanje sljedeće tri godine, u cijelosti se oslobađa obveze vraćanja stipendije.

 

Financiranje programa i projekata civilnog društva

Vijećnici su usvojili Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva. Pravilnikom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine udrugama čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Nedelišće.  Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri. Odredbe Pravilnika se ne odnose na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina. Iznose financiranja tih programa i projekata definirat će Jedinstveni upravni odjel Općine kroz proračun Općine i program javnih potreba.

 

Odluka o održavanju i uređenju naselja

Na sjednici je usvojena i Odluka o održavanju i uređenju naselja. Odlukom se propisuju komunalni red na području Općine Nedelišće, te mjere za njegovo provođenje. Propisano se naročito odnosi na čuvanje i održavanje javnih površina, održavanje čistoće, sanitarno komunalne mjere, uređenje naselja, održavanje, čuvanje i privremeno zaposjedanje javnih površina, uklanjanje snijega i leda, dezinfekciju i deratizaciju, nadzor i mjere za provođenje komunalnog reda te kaznene odredbe. Odredbe iz ove Odluke obvezuju sve fizičke i pravne osobe s područja Općine Nedelišće, kao i fizičke i pravne osobe koje se privremeno nalaze na području Općine. Za provođenje i nadzor Odluke zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće.

 

Darovanje nekretnina u Pretetincu

Vijećnici su na kraju sjednice usvojili i Odluku o darovanju nekretnina u Pretetincu. Općina Nedelišće dodjeljuje bez naknade svoj suvlasnički dio 1/8 nekretnina, i to čestice u naravi u Hraščici i Kračinoj oranici Hrvatskim vodama za izgradnju zapadnog obodnog kanala naselja Pretetinec.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće