Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 29. ožujka 2018. godine, održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Ljudevit Bošćak. 

Aktualni sat

Sjednica Vijeća započela je aktualnim satom.

Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania uvodno je izvijestio nazočne kako će Općina Nedelišće uplatiti 10.000,00 kn za pomoć stradalima u elementarnim nepogodama u Hrvatskoj Kostajnici te je pozvao i ostale općine i gradove da to učine. Podsjetio je vijećnike kako se u materijalima koje su primili nalaze hodogram izgradnje obilaznice Nedelišća iz kojeg se vidi da bi izgradnja trebala započeti 2020., a završiti do 2022. godine, te obavijesti Hrvatskih voda d.o.o. o radovima na nasipima u Pušćinama i Gornjem Hrašćanu, te o radovima na kanalu Trnava. Također je vijećnicima dostavljena i tabela s projektima koje je Općina Nedelišće prijavila na raspisane natječaje, u kojoj je naveden ishod prijava, kao i ono što se priprema za prijave.

Vijećnika Franju Cimermana zanimalo je stanje poduzetništva u Općini Nedelišće. Iznio je informaciju da se u Općini Nedelišće već duži niz godina smanjuje broj malih poduzetnika, pogotovo obrta. U zadnjih pet godina broj obrtnika na području čitave Hrvatske smanjio se za 10%, na području Međimurja 23%, a na području Općine Nedelišće za čak 34%. Rekao je kako je upravo Općina Nedelišće jedna od najgorih po tim statistikama te kako smatra da je to ponajviše rezultat lokalne politike jer je Općina Nedelišće jedna od rijetkih koja nema nikakve programe poticanja malog poduzetništva. Kao primjer dobre prakse naveo je Grad Pleternicu s različitim vidovima pomoći i sektorski orijentiranim poticajima. Rekao je da u Općini Nedelišće mali poduzetnici plaćaju znatno višu komunalnu naknadu od građana, umjesto da im je ona umanjena ili da je ne moraju plaćati, te da je slično i sa svim drugim parafiskalnim nametima. Stoga je postavio pitanje kada će se Općina Nedelišće konačno početi baviti malim poduzetnicima, te je iznio prijedlog da se komunalna naknada za male poduzetnike do dvadeset zaposlenih barem izjednači s komunalnom naknadom za građane. Drugo njegovo pitanje odnosilo se na problem u naplati nekih javnih davanja, te o problemu razlike i selektivne naplate po naseljima. Postavio je pitanje koliki dio komunalne naknade se naplati, što se radi s neplatišama komunalne naknade, te kolika je naplata komunalne naknade u naselju Parag.

Načelnik Dania odgovorio je kako za smanjenje broja poduzetnika nije kriva Općina Nedelišće već cjelokupna situacija na višoj razini. Što se tiče brige za poduzetnike, načelnik je iznio podatak da je iznos komunalnog doprinosa u Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću već smanjen sa 47 na 21 kunu po metru prostornom, te da na ovu sjednicu Vijeća ide prijedlog odluke kojom bi se omogućila kupnja građevinskih parcela u ovoj zoni s otplatom u 24 rate. Rekao je da se razmatra osnivanje poduzetničkog inkubatora u prostorima MESAP-a u Nedelišću gdje će se zajedno s Međimurskom županijom, kao većinskim vlasnikom, ispitati interes poduzetnika za njegovo osnivanje. Alternativna lokacija za poduzetnički inkubator bit će jedna od gospodarskih zona na području Općine. Dodao je kako će se na sjednici Odbora za gospodarstvo razmatrati visina komunalne naknade za poduzetnike. Što se tiče naplate komunalne naknade, načelnik Dania iznio je podatke da je lani naplaćeno oko 1,5 milijuna kuna, dok je utrošeno oko 1,6 milijuna kuna. Vezano uz njezinu naplatu u naselju Parag rekao je da je činjenica da tamo postoje određeni problemi u naplati, da se pokušalo i s prisilnom naplatom, ali bez većeg uspjeha. Kako nije raspolagao s točnim iznosom naplate komunalne naknade za Parag, načelnik je rekao da će se o tome očitovati pisanim putem do iduće sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnika Radovana Baloga zanimala je situacija oko održavanja prometnice u dijelu naselja Parag 2 te je pitao je li isplativije sanirati je svake godine ili je asfaltirati.

Načelnik Dania odgovorio mu je kako za navedenu prometnicu nisu uređeni imovinsko-pravni odnosi i da ima 240 vlasnika. To je razlog zašto se ne može asfaltirati te ju je moguće samo urediti na način kao i do sada.

Vijećnik Ivan Klekar upitao je načelnika vezano uz stanje na SRP Trate u Nedelišću jer je čuo kako se na njemu ne mogu odvijati sve aktivnosti. Pitao je ima li zbog brojnih propusta prilikom izgradnje svrhe i dalje ulagati u objekat ili je bolje priznati da je to promašena investicija i propali projekt vrijednosti četrnaest milijuna kuna. Drugo njegovo pitanje odnosilo se na stanje odvoza otpada jer smatra da je zbog porasta cijena odvoza otpada od strane GKP Čakom d.o.o. potrebno ispitati cijene i zatražiti ponude za odvoz otpada kod Murs-ekoma d.o.o. i Prekoma d.o.o. radi smanjenja cijene, te zato jer su te tvrtke otišle dalje od GKP Čakom d.o.o. u području zbrinjavanja otpada.

Načelnik Dania odgovorio mu je kako stadion SRP Trate nije koštao četrnaest milijuna kuna, da je trenutačno u tijeku sudski postupak zbog čega nije u mogućnosti detaljnije obrazlagati i ulaziti u čitav predmet. Dodao je kako u vrijeme izgradnje nije bio načelnik, ali da je pokrenuo postupak kako bi se opravdalo korištenje javnog novca. Što se tiče odvoza otpada rekao je da nije potpisao novi cjenik odvoza otpada te se još uvijek ne zna kakve će biti cijene. Dodao je da Prekom d.o.o. otpad odvozi u Piškornicu koja nije legalno odlagalište otpada, te da nema informaciju da GKP Čakom d.o.o. zakopava otpad. Naglasio je da će cjenik kada stigne razmotriti zajedno sa Savjetom za zaštitu potrošača i vijećnicima, te da, koliko ima informacije, cijena će biti ista kao i od tvrtke Prekom d.o.o..

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš upitao je načelnika postoji li razlika između starog i novog dijela groblja u Nedelišću, evidentiraju li se prazna mjesta na starom dijelu groblja, koliko treba da se u slučaju da korisnik grobnog mjesta ne plaća naknadu ono oduzme, te pokriva li naknada za korištenje grobnog mjesta troškove održavanja groblja.

Općinski načelnik odgovorio je da na starom dijelu groblja u Nedelšću postoji oko pedeset slobodnih mjesta i da su ona upola jeftinija nego na novom dijelu, da za oduzimanje grobnog mjesta treba proći deset godina, te da se naknadom koja se naplaćuje pokrivaju troškovi održavanja groblja.

 

Poslovanje Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće

Vijećnici su usvojili Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića “Zvončić” Nedelišće u 2017. godini. Vrtić je ostvario sveukupne prihode i primitke u iznosu od 2.319.618,21 kuna, te ukupne rashode i izdatke u iznosu od 2.260.798,80 kuna i time je zadržao pozitivno financijsko poslovanje. Tijekom godine vrtić je u prosjeku imao 160 korisnika, dok je ekonomska cijena iznosila 1.200,00 kuna od čega polovicu troškova financira Općina, a polovicu roditelji. Uz to, Općina Nedelišće mjesečno izdvaja sredstva za sufinanciranje u prosjeku oko stotinjak djece koja pohađaju vrtiće izvan područja općine.

 

Obračun Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu

Vijećnici su usvojili Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu. Ukupno realizirani prihodi i primici iznosili su u 2017. godini 24.967.407,78 kuna, plus 1.178.652,21 kuna prijenosa viška sredstava iz ranijih godina, pa su sveukupni prihodi i primici lani iznosili 25.950.420,94 kuna. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 25.950.420,94 kuna, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 195.639,05 kuna.

 

Izvješća o izvršenju proračunskih dokumenata

Sukladno usvojenom obračunu Proračuna, na sjednici su usvojena i izvješća o izvršenju proračunskih pratećih dokumenata.

Na sjednici su prihvaćena izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u sportu u općini Nedelišće u 2017. godini.

Za Program javnih potreba u kulturi utrošena su sredstva u iznosu od 555.492,37 kuna, dok su  za Program javnih potreba u sportu utrošena sredstva u iznosu od 2.273.703,46 kuna.

Također je prihvaćena Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2017. godinu, za što su utrošena sredstva u iznosu od 6.646.668,65 kuna.

Usvojena je i Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2017. godinu u kojoj su za sva naselja utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 1.610.606,29 kuna.

 

Zbrinjavanje otpada u 2017. godini

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području općine Nedelišće u 2017. godini. Tijekom prošle godine koncesionar je od 92 posto domaćinstava skupio i zbrinuo 2.051 tonu otpada te je iskazana potreba većeg sudjelovanja u sustavu odvojenog skupljanja otpada. U Izvješću je opisana problematika odvoza otpada iz naselja Parag gdje je izvršena sanacija odlagališta otpada u više navrata, a organizirani odvoz otpada provodi se od 2010. godine na način da stanovnici moraju kupovati vreće za skupljanje otpada. Općina Nedelišće je u suradnji s Međimurskom županijom i koncesionarom tražila rješenje uz pomoć nadležnih ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i promjenu određenih zakonskih propisa kako bi se stvorili uvjeti da se građani romske nacionalne manjine što više uključe u sustav zbrinjavanja otpada koji u općini vrlo dobro funkcionira za sva ostala naselja i njihove građane.

 

Izvješće Socijalnog vijeća

Vijećnici su prihvatili Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima u 2017. godini. Prošle godine pristiglo je 98 zamolbi, od kojih je 77 pozitivno riješeno, te su za pomoć u nabavi drva za ogrjev, pomoć obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje troškova stanovanja te odvoza komunalnog otpada kućanstvima ukupno utrošena sredstva u iznosu od 443.601,09 kuna što je nešto manje nego godinu dana ranije.

 

Polugodišnji rad općinskog načelnika

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu načelnika u drugoj polovici 2017. godine. U Izvješću su izneseni podaci vezani uz izvršenje Proračuna, planirane poslove i projekte, važnije radove u komunalnoj infrastrukturi i nabavi opreme, investicije po naseljima općine, te podaci vezani uz prostorno-plansku dokumentaciju, plan gospodarenja otpadom, provedbu mjere povećanja energetske učinkovitosti građevine Dječjeg vrtića "Zvončić" Nedelišće, stipendiranje studenata te prijevoz učenika, a prikazani su i akti načelnika upućeni Općinskom vijeću. Posebno su istaknuti strateški projekti vezani uz daljnji razvoj Općine, koji su kao prioriteti upućeni Hrvatskim cestama d.d., a to su izgradnja obilaznice Nedelišća i Pušćina te sjeverne obilaznice Nedelišća, skretača u Gospodarsku zonu Goričica, rekonstrukcija raskrižja državne ceste D3, Trga Republike s Ulicom Matije Gupca u Nedelišću, izgradnja pješačko-biciklističkih staza nakon završetka radova na sustavu odvodnje voda u sklopu projekta Aglomeracije Čakovec te postavljanje svjetlosne prometne signalizacije na državnoj cesti D3 u Pušćinama.

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Vijećnici su prihvatili Odluku o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće. U Odbor su imenovani Ljudevit Bošćak, za predsjednika, te Darko Dania, Nikola Novak, Tomica Novak, Sara Horvat, Danica Korunek i Darinka Pergar za članove.

 

Održavanje i uređenje naselja

Na sjednici je prihvaćena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju i uređenju naselja. Naime, nakon što je Općinsko vijeće potkraj siječnja donijelo Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Nedelišće te prema uputi Ureda državne uprave briše se čitavo drugo poglavlje Održavanje čistoće, jer je ono opisano spomenutom Odlukom. Završetkom projekta Aglomeracije Čakovec i nakon uvođenja mogućnosti i obveze priključenja svih domaćinstava na kanalizaciju način pražnjenja i odvoza otpadnih voda i uz to vezane kaznene sankcije za prekršitelje obavljaju se temeljem Zakona o vodama, zbog čega su također potrebne izmjene Odluke o održavanju i uređenju naselja.

 

Držanje kućnih ljubimaca

Vijećnici su usvojili Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Premda Općina Nedelišće već ima Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i postupanju sa psima i mačkama prema Zakonu o zaštiti životinja jedinicama lolalne samouprave naloženo je da donesu odgovarajuću odluku kojom se propisuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Uz to, ovom su Odlukom propisani i postupanje s divljim životinjama, te novčane kazne za prekršitelje Odluke. Uz Odluku dolazi prilog kojim su utvrđene minimalne površine ograđenog prostora za psa te veličine za pseće kućice, zatim prilog koji sadrži popis opasnih i potencijalno opasnih životinnjskih vrsta, te prilog u kojem su istaknute javne površine na kojima se mogu kretati psi bez povodca uz nadzor vlasnika.

 

Plan gospodarenja otpadom

Na sjednici je prihvaćena Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i novim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, kao i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, prišlo se donošenju novog Plana kao strateškog dokumenta za učinkovito gospodarenje otpadom na području općine Nedelišće. Osnovni ciljevi koje utvrđuje Plan su provedba mjera odvojenog skupljanja otpada, edukacija i jačanje svijesti građana, mjera praćenja stanja okoliša i integriranje sustava gospodarenja otpadom Općine Nedelišće u Centar gospodarenja otpadom. Izrađivač Plana je tvrtka Ingolab d.o.o. iz Čakovca, a prethodno je obavljeno i javno savjetovanje.

 

Sprječavanje odbacivanja otpada

Vijećnici su prihvatili i Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada. Naime, Izvješćem o provedbi mjera gospodarenja otpadom u protekloj godini evidentirano je šest lokacija na kojima se u nekoliko navrata utvrdilo nepropisno odbacivanje otpada. Prihvaćenom Odlukom omogućit će se provođenje posebnih mjera kako bi se ubuduće spriječilo nepropisno odbacivanje otpada na tim lokacijama.

Uz ovu prihvaćena je i Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. Općina Nedelišće će uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem obrasca na mrežnoj stranici Općine, a prijave će se moći i osobno predati u Općini Nedelišće ili telefonski. Učestalo će se provoditi nadzor na području općine, a posebno na lokacijama na kojima je unatrag dvije godine zabilježeno nepropisno odlaganje otpada, postavit će se znakovi upozorenja o zabrani odlaganja otpada, postaviti prepreke za onemogućavanje prolaska do tih lokacija, pojedine će se površine i ograditi, putem javnih medija i letaka građani će biti upoznati s ovim mjerama, a po potrebi postavit će se i video nadzor. Komunalni redar će moći naložiti uklanjanje nepropisno odlaganog otpada vlasniku ili korisniku površine, odnosno osobi koja je nepropisno odložila otpad u okoliš. Ukoliko će uklanjanje provoditi Općina Nedelišće tada ona ima pravo traženja naknade troškova uklanjanja nepropisno odbačenog otpada.

 

Održavanje kolnika nerazvrstanih cesta, poljskih putova i javne rasvjete

Vijećnici su usvojili odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje kolnika asfaltiranih nerazvrstanih cesta, poljskih putova te objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Nedelišće. Nakon prethodno provedenog postupka prikupljanja ponuda Vijeće je odlukom spomenute poslove održavanja kolnika asfaltiranih nerazvrstanih cesta povjerilo tvrtki Štefulj-MS d.o.o. Pušćine. Za ove će se poslove iz Proračuna Općine Nedelišće na godišnjoj razini izdvojiti 453.413,30 kuna s PDV-om. Poslovi održavanja poljskih putova povjereni su tvrtki Tegra d.o.o. Čakovec za što će se godišnje izdvojiti 276.872,50 kuna s PDV-om. Tvrtka Kabel-Mont d.o.o. Domašinec obavljat će u iduće dvije godine poslove održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za što će se ukupan godišnji iznos i opseg poslova utvrditi temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za svaku godinu.

 

Upravljanje općinskom imovinom

Vijećnici su prihvatili Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu. Izvješće o provedbi upravljanja konceptualno prati strukturu poglavlja godišnjeg Plana upravljanja koji je Vijeće donijelo sredinom rujna prošle godine.

Ujedno je prihvaćena i Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu. Nakon što je prethodno obavljen postupak internetskog javnog savjetovanja usvojen je Plan kojim se utvrđuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, zatim provedbene mjere, detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine te godišnji planovi njihovog upravljanja.

 

Prodaja i kupnja nekretnina

Na sjednici je prihvaćena Odluka o II. izmjeni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću. Izmjenom se rok obročnog i kvartalnog beskamatnog plaćanja kupljene nekretnine produžava s jedne na dvije godine. Naime, postoji interes gospodarstvenika za kupnju nekretnine koji zbog teže gospodarske situacije smatraju dvogodišnji rok otplate nekretnine prihvatljivijim za lakše ulaganje u Gospodarsku zonu Goričica u Nedelišću.

Usvojene su i odluke o prodaji i kupnji nekretnina u Pretetincu te u Nedelišću.

Kako u sklopu izgradnje obodnog kanala naselja Pretetinec prestaje potreba za korištenje čestice površine 381 metara četvornih koja u naravi predstavlja zemljani put, odlučeno je da se putem javnog nadmetanja ponudi u prodaju po početnoj cijeni od 3.600,00 kuna.

Za potrebe izgradnje obodnog kanala naselja Pretetinec kupit će se dvije nekretnine ukupne površine 739 metara četvornih za iznos od 3.700,00 kuna.

Općina Nedelišće kupit će u Nedelišću česticu površine 2.228 metara četvornih za iznos od 22.280 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan fakturiranja. U naravi radi se o građevinskom zemljištu u zoni građenja groblja, te će se dio nekretnine urediti za proširenje groblja unutar naselja, a dio će se urediti za parkovne i parkirališne površine.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće