Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U utorak, 5. lipnja 2018. godine, održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Ljudevit Bošćak.

 

Aktualni sat

Vijećnica Darinka Pergar informirala je nazočne kako je primila prigovore građana da se neke javne površine ispred kuća održavaju od strane Općine Nedelišće, a druge moraju održavati sami građani, te da smatraju kako su zbog toga neki privilegirani. Pitala je da li se razmišlja kako bi se navedeni problem razriješio da bi građani bili zadovoljni.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da je odlukom Općinskog vijeća određeno da građani sami moraju održavati javne površine ispred kuća. Rekao je da samo u iznimnim slučajevima, kao primjerice kada se radi o nemoćnim osobama, Općina Nedelišće pomaže u održavanju zelenih površina. Dodao je kako je problem sa određenim površinama koje građani ne održavaju, te se u takvim situacijama izriču opomene, a ukoliko se ne postupi po opomeni propisuju se i novčane kazne.

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Vijećnici su usvojili Odluku o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće. Naime, prije tri mjeseca donesen je novi zakon kojim se regulira status poljoprivrednog zemljišta temeljem kojeg jedinice lokalne samouprave moraju donijeti program njegovog raspolaganja. Općina Nedelišće sklopila je ugovor sa izrađivačem programa, a nakon što je izrađen program je dostavljen ustanovama koje su se trebale očitovati te je provedena i javna rasprava. Prigovor je u roku podnesen od Grada Čakovca, Međimurske županije, Hrvatskih šuma te od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće. Sadržaj samih prigovora obrazložen je u prijedlogu Odluke, a svi prigovori su utemeljeni.

Vijećnici su u nastavku usvojili i sam Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće, kojim su obuhvaćene sve parcele kao i do sada.

Nakon usvajanja od strane Općinskog vijeća Program će biti upućen Međimurskoj županiji koja mora dati mišljenje u roku od 15 dana, a nakon toga dostavlja se i nadležnom ministarstvu koje se mora očitovati u roku od 30 dana.

 

Dodjela javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2017. godinu

Na sjednici je prihvaćena Odluka o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedeliše za 2017. godinu građanima čiji su rad i općenito djelovanje u društvu ostavili prepoznatljiv trag u razvoju Općine Nedelišće. Dobitnici Plaketa Općine Nedelišće za 2017. godini su Ivan Ganzer iz Dunjkovca za uspješan dugogodišnji rad i osobit doprinos u razvoju i promociji sporta, zatim Franjo Preložnjak iz Nedelišća također za uspješan dugogodišnji rad i osobit doprinos u razvoju i promociji sporta, kulture i novinarstva, Dragutin Topolnjak iz Nedelišća za uspješan dugogodišnji rad i osobit doprinos u razvoju i promociji vatrogastva, te tvrtka Poljo Posavec d.o.o. iz Dunjkovca za uspješan dugogodišnji rad i osobit doprinos u razvoju i promociji poduzetništva.

Plakete će dobitnicima biti uručene na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom proslave Dana Općine Nedelišće, koji se obilježava uz blagdan svetog Vida 15. lipnja.  

 

Stanje zaštite od požara

Vijećnici su usvojili Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2017. godini. Tijekom prošle godine najviše se vatrogasnih intervencija odnosilo na požare na otvorenom prostoru. Vijećnici su pohvalili rad dobrovoljnih vatrogasnih društava kojima se svake godine nabavlja nova oprema sredstvima iz općinskog proračuna.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće