Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće

Aktualni sat

Općinsko vijeće Općine Nedelišće zasjedalo je 11. rujna 2018. na svojoj 11. sjednici, započetoj aktualnim satom. Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania uvodno je obavijestio vijećnike o aktualnim poslovima vezanim uz analizu cijene vode, najavljujući moguće promjene u tom smislu. Istaknuo je sljedeće: „Zajedno s Međimurskim vodama dali smo si zadatak da analiziramo cijenu vode, jer smatramo da ima prostora da našim građanima tu cijenu snizimo. Na jednoj od idućih sjednica Općinskog vijeća ćemo prezentirati od čega se ona sve sastoji i već sada vas molim da zajedno dođemo do odluke o smanjenju cijene vode za iduću godinu, da taj prijedlog podržite i da građani plaćaju nižu cijenu“.

Vijećnik Franjo Cimerman je postavio dva pitanja od kojih se prvo tiče izgradnje pješačko-biciklističke staze kroz Gornji Hrašćan. On smatra da je to jedna od najopasnijih dionica za bicikliste u općini, ponajviše zbog velikog broja romske populacije koja se njome koristi, a uz istovremeno gust promet motornih vozila. U drugom pitanju je predložio da se s Gradom Čakovcem pokuša iznaći rješenje vezano uz prijevoz učenika. Cimerman je rekao: „Učenici srednjih škola s područja naše općine putuju u Čakovec u škole i imaju besplatan prijevoz do glavnog Autobusnog kolodvora. Učenici pješače do škole, a činjenica je da autobus prolazi magistralom u Zrinsko-frankopanskoj ulici koja je u blizini svih srednjih škola. Može li se s Gradom Čakovcem naći rješenje o izgradnji ugibališta koje će djeci biti bliže do škola?“

S obzirom da prijevoz organizira Međimurska županija u suradnji s koncesionarima, načelnik Darko Dania je najavio da će s pitanjem upoznati župana, no obratit će se i Gradu Čakovcu uz poseban naglasak na činjenicu da je ovdje riječ o državnoj cesti nad kojom ingerenciju imaju Hrvatske ceste. Vezano uz pitanje o izgradnji staze kroz Gornji Hrašćan, načelnik je rekao: „Unatrag tri godine smo u proračunu imali osigurano 40.000 kuna za projektiranje staza kroz Gornji Hrašćan i Trnovec. Cesta je državna i od Hrvatskih cesta smo trebali dobiti projektni zadatak kako bismo staze projektirali. Napravili smo pritisak na HC ovih je dana upravo raspisan natječaj za projektnu dokumentaciju, ali ne samo za staze kroz ova naselja, već i za biciklističku stazu od Ulice Martina Viljevca u Nedelišću do Graničnog prijelaza Trnovec - Središće ob Dravi. Osigurali smo pojačanu rasvjetu na tim dionicama kako bismo povećali sigurnost biciklista. Sama izgradnja i sve predradnje vezane uz to trajat će otprilike tri godine“.  

Na dnevnom redu sjednice bilo je sedam točaka i sve su usvojene jednoglasno, u prisustvu 14 vijećnika. Tako je, bez rasprave, prihvaćeno Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku godinu 2017./2018. godinu. Donesena je i Odluka o prvoj dopuni procjene rizika od velikih nesreća na području općine Nedelišće, o čemu je pojašnjenje dao Franjo Logožar.

Ukinuta postrojba Civilne zaštite

U skladu sa zakonom, postrojba Civilne zaštite o čijem je osnivanju Općinsko vijeće Općine Nedelišće donijelo odluku prije desetak godina, mora se ukinuti. Franjo Logožar je to pojasnio sljedećim: „Ova odluka je proceduralna, no vrijedi reći da je uz nju vezana još jedna odluka i tiče se ustroja postrojbe CZ koja se sastoji od volontera. Trenutno nitko u državi takvu postrojbu nije osnovao iako je zakon na snazi već tri godine, a tome je tako jer su provedbeni propisi toliko komplicirani da to nije realno moguće realizirati. Donijeto je nekoliko podzakonskih propisa koji govore da volontere treba prvo pronaći, dobiti njihov pristanak da budu u CZ-u, da zadovoljavaju standarde fizičkih sposobnosti, da im se plati zravstveni pregled, osposobi u ovlaštenoj firmi, a takve firme u Hrvatskoj još uvijek nema. Pored toga, te ljude treba osigurati i kupiti im svu potrebnu opremu. U takvim uvjetima, svi se odlučuju da postrojbu CZ-a ne osnivaju. Mi smo konzultirali i Područni odjel s obzirom da na nas gledaju kao na veliku općinu. Oni su mišljenja da mi to učinimo u mogućim okvirima te da pronađemo volontere Civilne zaštite. Nisam tome sklon, jer ako se nešto dogodi, netko će biti odgovaran. Dakle, s 1. siječnja 2019. se CZ ukida i ide pod Ministarstvo unutarnjih poslova. Također je dana direktiva da se dokumentacija ubuduće drastično smanji. Kad se to realizira, kroz dvije, tri godine, mi ćemo to ponovno razmatrati. Podsjećam vas da imamo postrojbu kvalitetnih ljudi koje smo svake godine educirali, no nismo ih angažirali ni u poplavama, jer bi morali platiti velike naknade njihovim poslodavcima, njima dnevnice, a nisu osposobljeni. To je previše komplicirano. S druge strane imamo sasvim dovoljne vatrogasne snage s kojima smo, isto kao i s udrugama žena, napravili plan zbrinjavanja i interveniranja. Predlažemo zato da se usvoji odluka o ukidanju stare postrojbe CZ i poželjno je da ne osnujemo novu kad se propisi promjene. U sadašnjim uvjetima je tako bolje iako je to dosta bolno. Postoje određeni rizici koji nisu ni mali, no tu nam postrojba CZ ne može puno pomoći. Ovdje su ljudi svjesni opasnosti, pogotovo od poplava, i u kratkom roku se organiziraju, takve situacije smo već imali“. Odluka je donesena jednoglasno.

 

O proračunu i izvješćima

Bez rasprave i jednoglasno donesena je također Odluka o obračunu proračuna Općine Nedelišće za period od 1.1. do 30.6.2018. Načelnik Darko Dania je obrazložio da je budžet u plusu od 440.000,00 kuna i da je prihod od poreza na osnovni dohodak viši od očekivanog za čak 50 posto. „Mi smo na određenim mjerama prošli, nismo još sve ugovore potpisali, no čeka nas četiri, pet potpisa ugovora ovih dana. Investicije će krenuti malo kasnije od plana, no dosta ih je krenulo u drugoj polovici godine i strogo se držimo proračuna. Nikakva sredstva izvan proračuna nisu bila utrošena“, rekao je načelnik Dania.

Kao sastavni dio proračuna, jednoglasno je donesena i Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvršenja razvojnih programa Općine Nedelišće za period od 1.1. do 30.6. 2018. Načelnik je najavio da za godinu dana više neće biti potrebno davati polugodišnja izvršenja razvojnih programa, jer će ta procedura biti ukinuta.

Vijećnik Ivan Marciuš je s tim u vezi postavio pitanje o obavljanju katastarske izmjere koja bi do 2020. godine trebala biti dovršena. „Vidim da je 150.000 kuna za to namijenjeno pa pitam da li se po tome nešto radi ili će se raditi“, pitao je Marciuš, a načelnik Dania je odgovorio da bi Državna geodetska uprava trebala raspisati natječaj. „Mi ćemo se na taj natječaj javiti, osigurali smo sredstva u proračunu, no ako natječaj ne bude raspisan ili uvjeti sufinanciranja budu nepovoljni mi se nećemo javiti“, rekao je načelnik Dania.

Jednoglasno i bez rasprave prihvaćeno je Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za period od 1.1. do 30.6.2018.

 

Staze u Čakovečkoj i Varaždinskoj ulici u Nedelišću  

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenja pješačkih staza na dijelu Čakovečke i Varaždinske ulice u Nedelišću. Načelnik Darko Dania je u pojašnjenju istaknuo da je Općina imala jednu dozvolu za obje ulice, no kako su Međimurje plin i Međimurske vode obavljali rekonstrukciju u Varaždinskoj ulici, ishođena je druga dozvola. Načelnik je dodao: „Od Ministarstva graditeljstva smo dobili 400.000,00 kuna za završetak Varaždinske i dio staze u Čakovečkoj ulici od Vatrogasnog doma do kraja groblja. Za preostali dio obje ulice smo morali ići na novu dozvolu i sve smo to odradili, uz suglasnost Hrvatskih cesta. Javili smo se na mjeru 7.4, imamo dobar broj bodova u ocjenjivanju i nadam se da možemo očekivati prolaz te kroz godinu dana izgraditi kompletne staze u obje ulice, na obje strane. Promijenili smo tvrtku koja nam priprema projekt za natječaj i naglašavam da smo tu uvrstili 3 zaposlena. Naime, imamo 5 komunalnih radnika i trenutno zapošljavamo 2 na određeno te 3 na neodređeno vrijeme. U međuvremenu nam je jedan otišao u mirovinu, jedan je po sili zakona dobio otkaz, a jedan je otišao u inozemstvo. Da bismo dobili više bodova, ta tri radna mjesta smo sačuvali pa imamo više šanse za prolaz na natječaju. Dakle, riječ je o realnim radnim mjestima koje imamo u ovoj Općini već godinama“.  

 

Novi dimnjačar

Od 1. listopada 2018. u općini Nedelišće će dimnjačarsku uslugu obavljati novi koncesionar. S obzirom da dosadašnji dimnjačar Bister odlazi u mirovinu i nema nasljednika, jednostrano je raskinuo koncesiju. Natječajem je Općina Nedelišća došla do novog koncesionara Zvera koji će uslugu obavljati po istoj cijeni kao i dosadašnji dimnjačar. Vijeće je bez rasprave o tome donijelo jednoglasnu odluku.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće