Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće

Sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće održana 11. ožujka 2019. bila je 14. zaredom u ovom sazivu, a započela je pitanjima vijećnika koja su postavljena na Aktualnom satu.  Franjo Cimerman uputio je pitanje zamjeniku načelnika Željku Kacunu o trenutnoj aktualnosti internetskih stranica Općine Nedelišće. Konstatirao je da one nisu ažurirane te da nude informacije stare po četiri, pet mjeseci. Dodao je i pitanje o statusu nogometa na području Općine, rekavši da ni jedno dijete više ne želi igrati nogomet u NK „Nedelišću“.

Zamjenik Kacun odgovorio je da je tvrtka s kojom je Općina imala poslovnu suradnju temeljenu upravo na informiranju i ažuriranju internetskih stranica raskinut te da još uvijek nije pronađena alternativa.

- Zasad mi još uvijek sami produciramo sadržaj prvenstveno u dijelu koji se tiče zakonskih obaveza općinske uprave. Što se tiče nogometa, činjenica je da u NK „Nedelišću“, ali i većini drugih klubova, rad baziraju na seniorima. U Nedelišću je to pogotovo izraženo. Sve je manje djece spremno baviti se sportom. Većina djece je otišla u NK „Međimurec“ Dunjkovec-Pretetinec, dio u NK „Međimurje“ Čakovec. Poslovnu politiku NK „Nedelišća“ ne mogu komentirati, no činjenica je da se s mladima i djecom nije adekvatno radilo i taj nerad je doveo do sadašnje situacije – rekao je Kacun referirajući se na činjenicu da je klubu prijetilo  izbacivanje iz Lige jer nemaju podmladak.

 

Općina nadzire ilegalno odlaganje otpada i sankcionira počinitelje

Vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanje maksimalnih kazni za ilegalne odlagatelje otpada na području općine. „Kolike su maksimalne kazne i što ako netko ne želi platiti kaznu“, pitao je Marciuš. Odgovorio mu je načelnik Darko Dania:

- Imali smo slučajeve počinitelja iz Varaždina, Kneginca Gornjeg, dva slučaja izvan općine, sve dokazane, snimkama s kamerama dokumentirane i nadamo se da će se to na sudu riješiti u našu korist. Otkako je inspekcija zatvorila naše odlagalište građevinskog materijala, činjenica je da imamo sve više nereda po šumama i poljima. Nažalost, sada je u tom području totalni nered na području svih općina, ali dajemo sve od sebe da maksimalno kaznimo počinitelje kojima možemo dokazati ilegalno odlaganje – zaključio je načelnik.

 

Svim točkama jednoglasna podrška

Dnevnim redom 14. sjednice Općinskog vijeća u Nedelišću bilo je obuhvaćeno 15 točaka, kojima su vijećnici dali jednoglasnu podršku. Tako je podržan prijedlog prve izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću. Prema pojašnjenju Sanje Zorković iz općinskog Jedinstvenog upravnog odjela, predviđa se izmjena Urbanističkog plana (UP) i Detaljnog plana uređenja (DPU) koje će uvrstiti proširenje igrališta i njegov novi obim te izgradnju vatrogasnog poligona.

- Riječ je o dvije čestice u vlasništvu Republike Hrvatske. Čekamo rješenje o dodjeli zemljišta s obzirom da će ono imati javnu namjenu, tako da je izvrsno da ćemo ga i dobiti.

Predviđamo i objekt društvene namjene na tom prostoru pa je to ujedno osnovna izmjena UP-a Zavrtje – rekla je Sanja Zorković.

Na pitanje vijećnika Franje Cimermana o mogućnosti da se Planom predvidi mogućnost izgradnje višestambenih objekata viših od 10 metara, odgovorio je načelnik Darko Dania.

- Što se tiče ograničenja vezanih uz visinu građevina od 7 do 10 metara ona su izravno povezana s planovima više reda, dakle s Urbanističkim planom Međimurske županije. Nije isključeno da zatražimo njegovu izmjenu i omogućimo gradnje iznad 10 metara visine - rekao je načelnik.

 

Prihvaćena sva izvješća za 2018.  godinu

Vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za 2018. godinu, prema kojem je vrtić ostvario 2.401.894,29 kuna prihoda te višak prihoda nad rashodima u visini 108.236,74 kn.

Obračun Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu dobio podršku svih vijećnika, a prema pojašnjenju načelnika Danije, višak od 1.732.000,00 kn prenesen je u 2019. godinu i odnosi se na energetske obnove koje su započele ove godine iako su bile predviđene za prošlu godinu. Općina je od EU fondova primila sredstva, no javit će se i na natječaj Ministarstva graditeljstva za poravnanje razlike u financijskim iznosima.

- Zadovoljni smo načinom na koji smo završili prošlu godinu. Sad će se neke okolnosti promijeniti i nećemo imati tako visoki indeks razvijenosti zbog Grada Zagreba. Naime, svi mi u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske smo bili pripojeni Zagrebu pa nismo prolazili na Mjeri 7.4., a na Mjeri 7.2. smo prošli jednom, dok smo na natječajima energetske obnove bili uspješni. Ove godine smo krenuli s radovima energetske obnove i spomenuti višak iz prošle godine bit će iskorišten upravo za to – istaknuo je načelnik Dania.

Donesene su odluke o prihvaćanju još triju izvještaja i to o: provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće, izvršenju Programa javnih potreba u kulturi te Programa javnih potreba u sportu. Vijećnici su jednoglasno prihvatili i izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine za prošlu godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine, o radu i utrošenim sredstvima Socijalnog vijeća te izvješće o radu načelnika za 2018.

 

Danici Korunek još jedan mandat

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Nedelišće imenovali su Danicu Korunek na još jedan mandat ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće. Na raspisani natječaj za ravnatelja stigle su dvije prijave, od kojih jedna nije bila pravovaljana. Podrška vijećnika bila je jednoglasna.

Također, izmijenjen je Pravilnik o jednostavnoj nabavi kojim je sada definirano da je jednostavna nabava mala vrijednosti svaka nabava koja ne prelazi iznos od 70.000,00 kn. Dosad je taj iznos bio 40.000,00 kn.

 

Općina kupuje dvije nekretnine radi javne namjene

Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o kupnji nekretnine u Nedelišću, a riječ je o dvorištu, livadi, stambenoj i gospodarskoj zgradi na Trgu Republike (pored platane). Nekretnina će biti kupljena po cijeni od 46 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti.

- Taj prostor nam je potreban da u i oko njega što prije napravimo muzej prvoj tiskari u Nedelišću, prostor Turističke zajednice unutar toga te da u dvorištu oformimo radionice i izložbene prostore starih zanata. Namjera nam je osmisliti kompletni prostor kao turistički sadržaj Nedelišća i cijele općine. Treba reći i to da trenutno izrađujemo idejni projekt uređenja Trga Republike jer tu kanimo dobiti novi centar Nedelišća, kako on više ne bi bio praktično na glavnom prometnici.

Načelnik je dodao da bi ove godine vlasniku nekretnine bilo plaćeno 200 tisuća kuna, a iduće godine razlika. Općina bi odmah stupila u vlasništvo kako bi pokrenula izradu i realizaciju projekta.

Druga nekretnina u čiju će se Općina Nedelišće kupnju upustiti, u skladu s odlukom Vijeća, je vezana uz nedelišćansko groblje. Načelnik je pojasnio da je zemljište potrebno kako bi se na parceli izgradilo parkiralište (iza groblja) i buduća grobna mjesta. Projektnu dokumentaciju i izgradnju parkirališta sufinancirala bi Općina Strahoninec sa 20 posto iznosa. Definirana cijena nekretnine je 24.940,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Jednoglasnu podršku Općinsko vijeće je dalo prijedlogu da se dio nekretnine u posjedu Općine prepusti Umjetničkoj školi „Miroslav Magdalenić“ Čakovec bez naknade, na period od 100 godina.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće