Održana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće

Po hitnome postupku održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće na čijem su se dnevnom redu našle tri točke dnevnoga reda. Sjednica je održana 27. ožujka 2019. u multimedijskoj dvorani Mesapa, a odazvalo joj se 15 vijećnika. Odluke su donesene jednoglasno i sve su se ticale komunalnog otpada - od njegova stvaranja, prikupljanja i zbrinjavanja do provedbe posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u slobodnom prostoru.

Naselje Parag proizvodi dvostruko više otpada

Pod prvom točkom je donesena Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2018. godinu. Dajući pojašnjenje izvješća Sanja Zorković iz Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće istaknula je da je dosegnuta granična količina prikupljenog miješanog otpada od 74 posto, dok je propisana 75 posto. Vijećnik Ivan Marciuš je komentirao sadržaj izvješća sljedećim:

- Komunalnog otpada je prikupljeno 74 posto, a biorazgradivog 26,88 posto. U romskom naselju Parag je prikupljeno 330 kg miješanog otpada po glavi stanovnika u godinu dana, dok je u svim ostalim naseljima skupa prikupljeno 167 kg otpada po stanovniku. U Paragu se stvara dvostruko više otpada i badava svi mi sortiramo, kad se u romskom naselju to ne čini. Tamo je i slaba naplata komunalne usluge, dužni su 102 tisuće kuna, a to opet sanira Općina. Dosta je bilo toga da saniramo ono što drugi tretiraju s nemarom, iako imaju dovoljno vremena da o svemu brinu i daju si truda - zaključio je Ivan Marciuš.

Mjere za savjesniju brigu o zajedničkom okolišu

Odluka o izvješću o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području općine Nedelišće za 2018. godinu također je donesena jednoglasno. Vijećnike je Sanja Zorković podsjetila da Zakon o gospodarenju otpadom propisuje obvezu evidentiranja lokacija i količina odloženog otpada te da troškovi koji se toga tiču moraju biti sastavni dio Plana gospodarenja otpadom i Izvješća o gospodarenju otpadom. Istaknula je također da su u izvješću navedene mjere za kritične lokacije s kojima lokalna samouprava, a time i građanstvo na području općine, i inače ima poteškoća.

- Nastojimo ih kontrolirati redovitim obilascima, jasnim označavanjem tablama o zabrani dovoza bilo kakvog otpada, poduzimamo mjere snimanja na takvim lokacijama. Evidentirali smo i sankcionirali počinitelje, to ćemo i dalje činiti jer ponašanje građana moramo regulirati – istaknula je Sanja Zorković, a vijećnik Ivan Marciuš nadovezao se pitanjem o iznosu naplaćenih novčanih kazni od dosadašnjih počinitelja.

Odgovorio je načelnik Darko Dania rekavši da je Općina pokrenula desetak prekršajnih postupaka koji još nisu okončani.

- U tim postupcima neki su građani uzeli odvjetnike, no imamo čiste situacije u ovim slučajevima što se Općine tiče. Kad kazne budu određene, obavijestit ćemo Vijeće.

Posebne mjere protiv odbacivanja otpada

Osobito je važno da šire područje Nedelišća ostane besprijekorno čisto u smislu zaštite okoliša i prirodnih resursa, s obzirom da se iz tamošnjeg vodocrpilišta pitkom vodom opskrbljuje praktično cijelo Međimurje. U skladu sa zakonskom obvezom, ali i s vizijom kontinuirane zaštite pitkosti vode za cijelu županiju, Općinsko vijeće u Nedelišću jednoglasno je donijelo Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada. Vijećnika Franju Cimermana zanimalo je da li je prepreka u šumi koja se nalazi tik uz cestu između Pušćina i Gornjeg Hrašćana postavljena kako bi se onemogućio prolazak ljudi radi mogućeg dovoženja otpada ili kako bi se onemogućio pristup rijeci Dravi.

Načelnik Darko Dania odgovorio je da je put u vlasništvu Hrvatskih šuma koje su i postavile prepreku, a zbog učestalih ilegalnih sječa stabala.

- Pitali smo Hrvatske šume da na neki način omoguće prolaz građanima kako bi došli do Drave, međutim odbili su nas. Točno je da se i šljunak nekontrolirano dovozio u šumu, no to nije prvobitni razlog postavljanja rampe - rekao je načelnik.

Vrijedi naglasiti da su posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada utvrđene na lokacijama: Buzove grabe u Gornjem Hrašćanu, Maloj šoderici te Vražjoj jami - Visokoj rampi u Pušćinama, na poljskom putu u Trnovcu uzduž granice s Republikom Slovenijom, zatim na koridoru preko nasipa u romskom naselju Parag te u pojasu uz županijsku cestu LC20048 Gornji Hrašćan - Pušćine. Na tim se lokacijama provode učestale kontrole komunalnog redarstva, postavljaju prepreke za sprječavanje prolaska, a u javnosti se nastoji osvijestiti važnost građanske odgovornosti te prijavljivanja počinitelja prekršaja koji ugrožavaju čistoću i sigurnost okoliša, a time i svih građana.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće