Priopćenje sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

Na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće održanoj 30. svibnja 2019. vijećnici su Aktualni sat iskoristili da postave niz pitanja upućenih načelniku Darku Daniji. Vijećnik Željko Ciglarić je akcentirao potrebu uspostave sigurnijeg prometa u samom centru Nedelišća, rekavši da je semaforizirani pješački prijelaz kod restorana Martin i dalje među kritičnim točkama, na kojoj se događa previše prometnih nezgoda s obzirom da je obilježen jasnom svjetlosnom signalizacijom.

  • Nekoliko puta su se na tom mjestu događale nezgode zbog toga što vozači ne poštuju semafor i ograničenje brzine. Na tom dijelu ceste treba postaviti znak „škole“ ili „djece na putu“ - rekao je Ciglarić i dodao da Policijskoj upravi međimurskoj valja uputiti apel da se to i učini.

Na njega se nadovezala vijećnica Dijana Posavec potvrđujući da je dolazeći na sjedicu vidjela kako su dva vozila u dva navrata prošla kroz crveno svjetlo na semaforu. Načelnik Darko Dania odgovorio im je da je Općina već reagirala prema PUM-u, ali i Hrvatskim cestama.

  • Što se tiče Policijske uprave, oni parkiraju kombi vozilo uz bok semafora i snimaju prekršitelje, ali kad se dogodi nesreća, to ne znači ništa. Zatražio sam već i Hrvatske ceste da se tu postave usporivači ili ležeći policajci, ali oni to ne dozvoljavaju. Trenutno postoji idejno rješenje tog raskrižja koje je dosta drugačije od postojećeg, a to vrijedi i za prometna rješenja kod Općine i kod groblja u Nedelišću - rekao je načelnik Dania.

Vijećnik Ivan Klekar osvrnuo se na promet u Prvomajskoj ulici u Nedelišću koja je postala poveznica prema ulicama Vladimira Nazora i Martina Viljevca, čime se promet uvelike povećao i ubrzao. On smatra da je nužno usporiti promet, primjerice postavljanjem usporivača na cestu, a načelnik je odgovorio da će to tek morati provjeriti jer do sad nitko nije na to ukazivao.

Vijećnica Darinka Pergar pozvala je vodstvo Općine da se pobrine za točno sata koji stoji na parkiralištu tzv. Opskrbnog centra u Nedelišću. Napomenula je da stalno postoji odstupanje od nekoliko minuta na satu pa je načelnik najavio da će se majstor za to pobrinuti.

 Svim vijećnicima obratio se Radovan Balog i pitao može li se asfaltirati put na ulazu u romsko naselje Parag. Također je izrazio svoje žaljenje zbog najavljenog prosvjeda „Želim normalan život“ 1. lipnja u Čakovcu, jer romska populacija i sama ukazuje na problematične pripadnike svoje manjine te je izrazio nadu da će novoizabrano Vijeće romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji dobro surađivati sa svim općinama i gradovima. Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak je potvrdio da je prosvjed iniciran željom građana da žive normalno i da mu nije prihvatljivo čuti da je to „prosvjed protiv Roma“. Vezano uz asfaltiranje puta načelnik Darko Dania je pojasnio problematiku.

  • Tu je puno zemljišnoknjižnih vlasnika, njih oko 240, dakle zemljište je privatno i nije ga moguće asfaltirati, ali zato održavamo put. Nažalost, tamo su česte jurnjave automobilima što uništava put pa ga i češće moramo uređivati – rekao je Dania.

 

Općinska priznanja za 2018. godinu

Nakon Aktualnog sata Općinsko vijeće je pod prvom točkom dnevnog reda usvojilo prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2018. godinu. Dobitnici su: Josip Jalušić iz Nedelišća za dugogodišnji rad i osobit doprinos u razvoju i promociji kulture, potom Doborovljno vatrogasno društvo Dunjkovec za 80 godina te Doborovljno vatrogasno društvo Črečan za 100 godina uspješnog djelovanja na području prevencije i zaštite osoba, imovine i okoliša od požara i drugih elementarnih nepogoda. Za uspješan rad i doprinos u razvoju i promociji poduzetništva Plaketa se dodjeljuje trgovačkom društvu Marodi d.o.o. iz Nedelišća.

 

Donesen Plan mreže dječjih vrtića

Vijećnici su također usvojili Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće koje je obrazložio Ljudevit Bošćak. Rasprave nije bilo, osim što je vijećnica Darinka Pergar pohvalila stanovnike naselja Parag jer u prošloj godini u tom naselju nije zabilježena ni jedna intervencija.

Općinsko vijeće donijelo je Plan mreže dječjih vrtića Općine Nedelišće u koji su ušli dječji vrtići „Zvončić“, Uska 16b, Nedelišće (čiji je osnivač Općina) i „Zvjezdica“, Varaždinska 25b, Nedelišće čija je osnivačica Annemarie Panić. U Planu stoji da osim spomenutih objekata dječjih vrtića, Općina predviđa izgradnju novih objekata, adaptaciju postojećih vrtića ili uključivanje postojećih objekata na kojima postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanje te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u skladu s prostornim planovima Općine, utvrđenim potrebama i raspoloživim proračunskim sredstvima.

Općina Nedelišće nema obvezu sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se nalaze u Planu mreže. Općinsko vijeće donijelo je Odluku o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog na području općine, a njome su utvrđeni način i kriteriji za ostvarivanje sufinanciranja.

 

Donesena dopunjena Odluka o komunalnom doprinosu

Jednoglasno je donesena i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu koju je obrazložila voditeljica Odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković. Naime, prvotno donesenu Odluku potrebno je uskladiti prema uputama Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, no bitni dijelovi Odluke se nisu mijenjali.

Člankom 6. te odluke određene su zone s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone. Tako je Zonom 1 obuhvaćena i Stambena zona utvrđena Detaljnim planom uređenja dijela stambenog područja Slakovec - Zavrtje, a Zonom 2 - Stambena zona utvrđena DPU-om za Zavrtje u Nedelišću, za neizgrađeni dio. Zona 3 je stambena zona utvrđena DPU-om dijela nqselja Dunjkovec - Ciglenice, za neizgrađeni dio te stambena zona u sjevernom dijelu naselja Nedelišće - Mesap i SRC Sjever. Zona 4 obuhvaća Nedelišće, Pušćine, Gornji Kuršanec, Gornji Hrašćan, Dunjkovec, Pretetinec i Macinec. Zona 5 su zone koje su prostornim planom utvrđene kao radne gospodarske zone, Zona 6 su Črečan, Trnovec i Slakovec, a Zona 7 - Stambena zona utvrđena DPU-om naselja Parag.

Utvrđena je i jedinična vrijednost komunalnog doprinosa i to 94 kune po metru kubnom za Zonu 1, 80 kuna u drugoj zoni, 40 kuna u trećoj, 25 kuna u četvrtoj, 21 kunu u petoj, 20 kuna u šestoj te 10 kuna u sedmoj zoni. Komunalni doprinos za zone 1, 2, 3 i 5 obveznik može platiti obročno do 24 mjeseca, uz uvjet da prvi obrok nije manji od 30 posto ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa. Dopunjenom odlukom su određeni i postotci oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa za različite skupine poput hrvatskih ratnih vojnih invalida i branitelja, poslovno-proizvodnje građevine, građevine za poljoprivredne djelatnosti i drugo.

 

Donesen Plan djelovanja kod prirodnih nepogoda

Vijećnici su jednoglasno podržali prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda te je donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2018. godinu. Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak obrazložio je prijedlog Zaključka u kojem stoji da je na ime zakupa prikupljeno 235.066,28 kuna, a ta su sredstva utrošena za održavanje poljskih puteva i to 197.566,28 kuna i za izradu Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Nedelišće koji je stajao 37.500 kuna.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće