Priopćenje sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

Na zasjedanju Općinskog vijeća Općine Nedelišće održanom 3. srpnja 2019., vijećnici su iscrpili dnevni red od trinaest točaka, no prethodno su iskoristili Aktualni sat kako bi općinskom vodstvu postavili pitanja i dali informacije. Vijećnica Darinka Pergar je istaknula problem održavanja zelenih površina ispred kuća, a koej su u društvenom vlasništvu.

  • Unatrag par godina, uz glavnu ulicu u Nedelišću, zelene površine ispred kuća održava lokalna samouprava i mještani drugih ulica smatraju da to nije u redu naspram njih, jer oni te površine održavaju sami. I sama živim u jednoj od takvih ulica pa mogu potvrditi da smo zimi obvezni čistiti snijeg po nogostupima koje koriste svi. Postoje i slučajevi kada građani parkiraju vozila na javne zelene površine, a kad ih treba održavati to ispada problem. Na Klubu vijećnika razmatralo se to pitanje i zajednički stav je da se zelene površine uz glavnu ulicu u Nedelišću više neće održavati. Istovremeno, između poljskih puteva i obradivih površina raste ambrozija koju su vlasnici obvezni umaknuti, ali to neč ine. Odluka o komunalnom redu daje komunalnome redaru ovlasti da naredi održavanje zemljišta. Predlažem da iskoristimo medije i letke kako bismo građen upozorili da su dužni održavati zelene površine ispred svojih kuća i objekata te uništavati ambroziju na zemljištima, kako ne bi trebalo posezati za mjerama kažnjavanja - istaknula je Darinka Pergar i naišla na tiho odobravanje prisutnih.

Načelnik Darko Dania potvrdio je da Odluka Općinskog vijeća o komunalnom redu predviđa da je svaki građanin obvezan ispred svoje kuće pokositi travu i očistiti snijeg, a isto tako obvezan je održavati poljoprivredne parcele.

  • Za iduću sjednicu ćemo pripremiti odluke kojima se uređuje komunalni red, kako bi se o njima još jednom raspravilo i donio zajednički zaključak Vijeća. Građani u većini slučajeva održavaju parcele, a nemoćnima se pomogne. Ima i onih koji ne žele održavati – zaključio je načelnik Darko Dania.

Vijećnik Radovan Balog je načelnika pitao ima li novosti vezanih uz romska naselja Parag i Gornji Kuršanec i košnju u njima. Načelnik je odgovorio da je prva faza izgradnje rukometnog igrališta u Paragu završena i asfaltirana, postavljeni su golovi, a krenuti će i druga faza koja se odnosi na zaštitne mreže iza golova i upojne bunare. U Gornjem Kuršancu mještanima je osiguran vodovod i Međimurske vode već ugovaraju priključke s domaćinstvima, a realizacija će biti brza. Košnja pak je povjerena obveznicima rada za opće dobro.

Satnica pogreba na groblju u Nedelišću bila je tema kojom se bavio vijećnik Franjo Cimerman konstatirajući da GKP Čakom, Čakovec kontinuirano zakida pravi satnicu koja je nauštrb Nedelišća. Između ostalog, rekao je sljedeće:

  • Velika većina sprovoda u Nedelišću je u terminu od 13 do 16 sati i sada kad je čak do 35 stupnjeva u hladu, za ljude je to vrlo naporno. Zavod za javno zdravstvo izričito sugerira starijim osobama da u ljetnim mjesecima, u vrijeme od 13 do 16 sati ne izlaze na sunce jer to šteti njihovom zdravlju i može imati vrlo ozbiljne, čak i smrtonosne posljedice, a u Nedelišću se upravo u to vrijeme organiziraju sprovodi na kojima stariji ljudi naprosto moraju biti. Čakom koji organizira sprovode u Nedelišću istovremeno na groblju u Čakovcu ima sprovode u 17 i 18 sati. Izgleda da je Nedelišće kod organizacije sprovoda kontinuirano zakinuto i da se satnica prilagođava sprovodima u Čakovcu, što predstavlja i vrlo veliki zdravstven rizik za stanovnike Nedelišća i okolice - rekao je Franjo Cimerman i pitao tko točno određuje satnice sprovoda te može li se ta praksa popraviti?

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da komunikacija vezana uz pogreb započinje sa župnikom koji potom kontaktira Čakom i s njima dogovara termin pogreba. Obitelji koje ne poziva svećenika na pogreb pak se obraća izravno Čakomu.

  • Slažem se da satnica sprovoda nije primjerena. Općina se već prije pobunila i nakon toga je bilo dogovoreno da će se sprovodi održavati nakon 17 sati, ali se dogovor ne poštuje. Općina Nedelišće u fazi je ustrojavanja svoje grupe za ukope i više nećemo ovisiti o nikome. Radnici će raditi na održavanju groblja i naselja, a kada će biti sprovod i na pogrebnom ceremonijalu. Ni sam nisam zadovoljan sadašnjim stanjem, ali to ćemo riješiti do kraja godine - odgovorio je načelnik.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš pitao je da li se smanjila količina ilegalno odloženog otpada otkako su postavljene kamere, na što je načelnik odgovorio da efekata ima u smislu da se temeljem snimki podnose prijedlozi za kažnjavanje. Dodao je da će Općinsko vijeće biti obaviješteno o presudama kako one budu rješavane.

Vijećnik Ivan Klekar je pitao na koji način funkcioniraju vijeća mjesnih odbora Pušćine i Pretetinec.

  • Naime, u Pušćinama se dogodila poznata situacija s predsjednikom VMO-a, a predsjednica Pretetinca je odselila u Njemačku s cijelom obitelji još pretprošle godine. S koliko se sredstava financira puhački orekstar koji djeluje u okviru KUU-a „Seljačka sloga“ Nedelišće - pitao je Klekar. Dodao je i pitanje zbog čega Odbor za nacionalne manjine Općine Nedelišće ne funkcionira?

Protiv predsjednika VMO Pušćine je podignuta optužnica i tako dugo dok nije pravomoćno osuđen on može obnašati svoju dužnost, pojasnio je načelnik. Predsjednica VMO-a Pretetinec dala je ostavku i ima zamjenicu do izbora novog predsjednika. KUU „Seljačka sloga“ Nedelišće za puhački orkestar godišnje dobiva pedeset tisuća kuna putem natječaja za udruge. S obzirom da su izbori za Vijeće romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće provedeni, održana je konstituirajuća sjednica, a nakon toga će biti oformljen i odbor. Jednako tako, do sad nije postojala problematika kod koje bi Odbor mogao pomoći te on nije ni sazivan.

 

Doneseme prve izmjene ovogodišnjeg Proračuna 

Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu. Načelnik Dania je obrazložio kako su razlog prvih izmjena i dopuna Proračuna tri veća projekta energetske obnove, kod kojih je došlo do povećanja cijene izvođenja  radova koji se nisu mogli predvidjeti, ali i radova u Gospodarskoj zoni Goričica te na pješačkim stazama u Nedelišću. Također je dodao da su upućene prijave na natječaje za dodatnu dodjelu sredstava, što je također naknadno uvršteno u Proračun. 

Ivan Marciuš pitao je tko određuje iznos za korištenje prostora elektrane, a načelnik odgovorio kao je iznos zakonski propisan. U okviru ove odluke Vijeća donesene su i odluke o prvim izmjenama ostalih dokumenata za ovu godinu: Plana razvojnih programa, Programa javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u sportu. Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće te Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture. Sve su odluke usvojene jednoglasno.

 

Odluka o komunalnom redu

Vijećnici su donijeli Odluku o komunalnom redu Općine Nedelišće, a na tu temu vijećnik Franjo Cimerman pitao je o člancima 35. i 36. iste odluke. Vezano uz postavljanje brojeva na zgrade pitao je tko može označiti zgradu brojem. Navedenim člancima Odluke propisano je da je vlasnik zgrade dužan postaviti broj na zgradu, a isto tako propisano je da je zabranjeno postavljanje brojeva bez odobrenja nadležnog upravnog tijela. Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila mu je da je za izdavanje brojeva zgrada nadležan Područni ured za katastar u Čakovcu. Izgled pločica propisan je i one moraju biti jasne i čitljive. Ako se radi o odstupanju od propisanog izgleda, trebalo bi konzultirati upravni odjel Općine da li je prihvatljivo ili nije.

Jednoglasno je donesena i Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, Odluak o pokretanju prethodnog postupka za izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ - istočno od Macinca, Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

 

Izmještanje mobilne stanice s Vatrogasnog doma

Vijećnici su, također jednoglasnoi bez rasprave, podržali Odluku o davanju suglasnosti za potpisvanje Sporazuma o izmještanju baznih stanica mobilne telekomunikacijske mreže iz centra naselja Nedelišće. Sporazum se potpisuje između Općine i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nedelišće, a sve sa svrhom zaštite zdravlja mještana. Načelnik Darko Dania ovlašten je tako da potpiše sporazum.

Odluku o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Općine Nedelišće i Grada Vodnjan-Dignano vijećnici su podržali jednoglasno.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće