Priopćenje sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

Općinsko vijeće Općine Nedelišće zasjedalo je 26. rujna 2019. na svojoj 18. sjednici, usvojivši trinaest točaka dnevnog reda. Sjednica je otvorena Aktualnim satom i pitanjima vijećnika od kojih je prvo postavila Darinka Pergar.

Vijećnica je pitala o naplati komunalne naknade domaćinstvima u kojima živi jedna osoba, u pravilu visoke životne dobi, koja u pravilu nije u mogućnosti plaćati naknadu koja proizlazi iz kvadrature kuće. Pergar je istaknula da građani smatraju kako bi trebali plaćati komunalnu naknadu samo za prostor u kojem žive ili od nje biti oslobođeni, što vrijedi i za mlađe stanovnike koji su primjerice nezaposleni ili u zdravstvenim tegobama. Predložila je da se na idućem Kolegiju načelnika i gradonačelnika ova tema otvori i pronađe zajednički stav za rješavanje ovog pitanja, na što je načelnik Darko Dania odgovorio da će ga na Kolegiju postaviti. 

Načelniku je Pergar postavila i pitanje terenskog obilaska kuća radi utvrđivanja stvarnog stanja vezanog uz kvadraturu stambenih i drugih prostora, na što je Dania rekao da je revizija napravljena prilikom legalizacije dograđenih objekata i drugih novih građevina kada su se obračunavali kompletni prostori koje građani koriste.

Franjo Cimerman je postavio pitanje vezano uz naselja Dunjkovec i Pretetinec koja imaju samo jedno zajedničko autobusno ugibalište. Učenici moraju pješke ići do kraja naselja da ih se odveze u Nedelišće, a velikom broju djece koja stanuju pored pruge, na početku naselja iz smjera Nedelišća, je možda kraći put do škole, nego do ugibališta. Pitao je može li naselje Dunjkovec dobiti ugibalište i na početku naselja, na što je načelnik odgovorio da je riječ o županijskoj cesti gdje je općenito problematično postaviti autobusno ugibalište, zbog toga što su ograde kuća tik uz prometnicu. Po uzoru na primjere u gradovima, od ŽUC-a je već zatraženo iscrtavanje stajališta na samoj prometnici te je Općini najavljeno dobivanje privremenog rješenja za iscrtavanje stajališta kod kafe bara Verona. Jedno ugibalište je predviđeno kraj Područne škole Dunjkovec, a još jedno će biti kod Društvenog doma Pretetinec.

Vijećnik Cimerman je upozorio i na novu rasvjetu na kružnom toku između Čakovca i Nedelišća koja u ranim jutarnjim satima ne svijetli. Zanimalo ga je je li riječ o privremenom problemu ili je rasvjeta programirana samo na određeni broj sati tijekom noći? Naprosto je prestala svijetliti, odgovorio je načelnik, pa su se obratili Gradu Čakovcu koji je zadužen za održavanje. Napravljen je kompromis na način da su općine Nedelišće i Strahoninec i Grad Čakovec postavili novu LED rasvjetu, dijeleći trošak ravnopravno na tri dijela. Nedavno se, međutim, dogodio udar groma i zbog toga rasvjeta nije radila,  što je do danas sanirano. Načelnik Dania je dodao da će termine paljenja i gašenja svjetala još ispitati.

Dijana Posavec je pozvala općinska tijela da se pobrinu za čišćenje ostataka paljenja vuzmenke, na kraju Ulice Karlović Vinka u smjeru Lovačkog doma u Nedelišću, na što je načelnik odgovorio da su dio posla već učinili i da će promptno reagirati da se to učini do kraja. Na pitanje vijećnice Posavec o tome kada će započeti radovi na uređenju dječjeg igrališta u predjelu Dolić, načelnik je najavio da će javna nabava biti provedena čim Općina dobije pisano rješenje o financiranju s razine Lokalne akcijske grupe (LAG) kojem je taj projekt i podnesen.

Ivan Marciuš je pitao o napretku planirane izgradnje južne obilaznice i radu trgovina nedjeljom, točnije o pomacima u razgovorima s trgovačkim lancima da se on ukine? Načelnik Darko Dania je vijećnicima rekao da se ide u hitno projektiranje obilaznice i da je to posljednja informacija koju ima od Hrvatskih cesta. Koliko brzo će se proces odvijati, načelnik nije mogao reći. Vezano uz rad trgovina nedjeljom načelnik je istaknuo da je Općina protivnik takovoga rada, što su dokazali neradnom nedjeljom cvjećarne u Nedelišću kojom upravlja upravo općinski NED-KOM. Trgovački lanci su održali sastanak s općinskim predstavnicima i istaknuli da će zatvoriti trgovine ako to učine uistinu svi na području općine.

 

Sporazum o prijateljstvu s Gradom Vodnjanom

Načelnik Darko Dania je iskoristio priliku da vijećnike pozove na svečano potpisivanje Sporazuma o prijateljstvu s Gradom Vodnjanom, koje je zakazano za petak, 11. listopada 2019. od 18 sati u nedelišćanskom Atonu. Idućeg dana će vodnjanski izlagači i folkloraši sudjelovati na Danima zahvalnosti u dvorani Mesapa.

 

Izgradnja Vatrogasnog doma Nedelišće sve izvjesnija

Koristeći Aktualni sat načelnik Dania je vijećnicima dao i informaciju o planovima vezanim uz izgradnju novog Vatrogasnog doma u Nedelišću. Podsjetio je da je DVD Nedelišće kandidirao taj projekt na Mjeru 7.4 početkom godine, za što je od Općinskog vijeća dobio i jednoglasnu suglasnost. Vijeće je tada procjenjivalo o davanju suglasnosti između dvaju dobrovoljnih vatrogasnih društava - Pušćine i Nedelišće te, s obzirom da ju je moglo dati samo jednom subjektu, odlučeno je u korist DVD-a Nedelišće zbog visoke razine potrebe izgradnje novoga doma.

- Riječ je o 3,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava što je, prema troškovniku, 80 posto vrijednosti radova. 13. veljače 2019. Je Društvo dobilo priopćenje da su na 52. mjestu, a 85. mjesto je bilo ulazno. Međutim, javio se i DVD Pušćine na Mjeru i to bez suglasnoti Vijeća i bez potpune dokumentacije. Računali su na „najbrži prst“ i javili se prije Nedelišća pa već pet mjeseci Općina bije bitku za sredstva jer se može dogoditi da oba društva ostanu bez sredstava jer netko ne poštuje Općinsko vijeće i instituciju. Mi smo jedinstveni slučaj u Hrvatskoj po tome, konstatirao je načelnik no pritom je iz redova vijećnika dobio i informaciju da je DVD Pušćine već dobio negativno rješenje. Mi ćemo to pokušati istjerati do kraja i mislim da ćemo u tome uspjeti, no bez obzira na sve dogovorio sam sastanak s DVD-om Nedelišće, tvrtkom Bercon koja je pripremila projekt za Mjeru 7.4 i ići ćemo u pripremu javne nabave da dobijemo na vremenu. Idemo u izgradnju novog Vatrogasnog doma, jer vidite da su klimatske promjene velike i moramo se osloniti na sebe. Tu su nam vatrogasci od vitalne važnosti, a tome smo svjedočili i u vrijeme poplave - istaknuo je Darko Dania.

 

Ističu ugovori za repetitore

Darko Dania je vijećnicima također dao informaciju da je Općina uputila obavijesti teleoperaterima da im neće biti produženi ugovori za postavljene repetitore.

- Predložili smo im mjesta izvan naselja na koja mogu pozicionirati repetitore i imati kvalitetan doseg signala. Svjesni smo da građani moraju imati signal, ali ne moraju zato repetitori biti kraj kuća i naselja. Teleoperateri dovoljno naplaćuju svoje usluge da mogu uložiti u izmještanje repetitora i pripomoći zaštiti zdravlja građana - rekao je Dania.

 

Odluke uglavnom donesene jednoglasno

Vijećnici su jednoglasno usvojili Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku godinu 2018./2019. te isto tako donijeli Odluku o imenovanju Josipa Zanjka članom Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Imenovanje je, naime, proizašlo iz prestanka mandata Stjepanu Novaku koji je preminuo.

 

Rastu prihodi od poreza na dohodak

Početkom srpnja Općinsko vijeće je donijelo Rebalans proračuna za 2019. godinu s obzirom na povećane prihode, a sada je izglasano i izvršenje za prvu polovicu godine. Prema pojašnjenjima načelnika Darka Danije, od 1.1. do 30.6. su ostvareni prihodi i primici u visini 13.879.667,09 kuna što je s viškom iz prethodne godine činilo 15.611.751,82 kune u općinskom budžetu.

- Najviše rastu prihodi od poreza na dohodak, i to iz godine u godinu sve više. U prvih šest mjeseci je ostvareno 64,1 posto od planiranog na toj stavci, a bilježimo i rast uplata s osnove poreza na imovinu i poreza na robu i usluge. Rashodi poslovanja su u prvih šest mjeseci iznosili 9.078.202,17 kuna - rekao je među ostalim načelnik.

Vijeće je također donijelo Odluku o prihvaćanju izvještaja o izvršenju plana razvojnih programa Općine Nedelišće za period od 1.1. do 30.6.2019. i Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu.

Novom odlukom je utvrđena visina paušalnog poreza na dohodak za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima. Iznos je određen u visini od 150,00 kuna godišnje po jednom krevetu. Godišnji paušalni dohodak i godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuju se poreznim rješenjem koje donosi ispostava područnog ureda Porezne uprave. Visina paušalnog poreza ne može biti niža od 150,00 i viša od 1.500,00 kuna.

Vijećnici su prihvatili polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće i donijeli Odluku o davanju suglasnosti za pristupanje Većem urbanom području Grada Varaždina. Riječ je o formalnosti koja Općini Nedelišće otvara put ka korištenju sredstava namijenjenih za Integrirana teritorijalna laganja (ITU mehanizam) u financijskom razdoblju 2021. - 2027. Veće urbano područje Grada Varaždina obuhvatit će gradove Varaždin, Ludbreg, Varaždinske Toplice, Trnovec Bartolovečki, Čakovec i Koprivnica te općine Jalžabet, Martijanec, Nedelišće, Strahoninec i Rasinja.

 

Poziv za novi sastav Savjeta mladih

Općinsko vijeće je usvojilo prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova općinskog Savjeta mladih, s obzirom da aktualnom sastavu ističe trogodišnji mandat. Javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Općine i u medijima. Kandidature za članove mogu predlagatai udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih. Mladi koji mogu biti birani u Savjet mladih su osobe s prebivalištem na području Općine Nedelišće, u dobi od navršenih 15 do 30 godina života. 

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, utemeljenu na odredbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Pravilniku o agrotehničkim mjerama. Na taj način Općina propisuje potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi prouštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoproizvodnju, te se propisuju mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a osobito održavanje živica i međa, poljskih puteva, kanala oborinske odvodnje, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa. Uz te mjere propisane su i posebne mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu te ovlasti poljoprivrednog redara koji provodi nazdor nad provedbom odredbi Odluke.

Vijećnici su primili na znanje izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za prošlu godinu i usvojili Godišnji plan upravljanja imovinom za 2020. godinu.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće