Priopćenje s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

Općinsko vijeće Općine Nedelišće zasjedalo je 19. prosinca 2019. na svojoj dvadesetoj sjednici, na kojoj su sve točke usvojene i donesene kako je predlagao dnevni red. Donesene su tako druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu prema kojima je sveukupni proračun smanjen na iznos od 33.756.000,00 kn, u odnosu na prvobitno planiranih 46 milijuna kuna. Naime, već prvim izmjenama su prihodi smanjeni na 39 milijuna kuna, a razlozi sadašnjem smanjenju očituju se u smanjenju prihoda kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u visini 5,7 milijuna kuna.

Najveći dio odnosi se na smanjenje pomoći za opremanje Gospodarske zone Goričica prijavljene na natječaj Razvoj poslovne infrastrukture, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, i to zbog toga što će se najveći dio projekta provoditi iduće godine. Na 2020. godinu također su prebačena sredstva LAG-a za dječje igralište u Doliću te bespovratna sredstva dobivena od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, namijenjena energetskoj obnovi domova u Macincu i Slakovcu te za obnovu energetske obnove općinske zgrade. Tu ukupno smanjenje iznosi 2.559.000,00 kn, od čega se najveća smanjenje odnosi na gospodarsku zonu Goričica (2.189.000,00 kn).

Što se tiče rashoda i izdataka, u posebnom dijelu Proračuna je predloženo i prihvaćeno smanjenje na stavci mjesnih odbora, i to za 3 milijuna kuna. Smanjenje kod VMO Črečan, za 201.300,00 kn, odnosi se ponajviše na Dom kulture, a kod VMO Dunjkovec proračun  je umanjen za 218.000,00 kn, što se najviše odnosi na izgradnju Ulice Ljudevita Gaja. VMO Macinec pak ima sveukupno smanjene za 260.000,00 kn, i to najviše na uređenje Doma kulture, zatim VMO Nedelišće na čijoj stavci smanjenje iznosi 936.400,00 kn od čega je najveće smanjenje kod groblja (144.500,00 kn), zatim kod izgradnje pješačkih staza u Čakovečkoj i Varaždinskoj ulici (420.000,00 kn) te kod rekonstrukcije Ulice Josipa Marčec (95.000,00 kn). VMO Pušćine bilježi smanjenje u iznosu od 1.200.000,00 kn i to za izgradnju pješačke staze uz državnu cestu.

Na izmjenjeni Proračun vezuju se i druge odluke kojima su izmjenjeni programi javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, zatim Plan razvojnih programa, programi gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, zatim održavanja komunalne infrastrukture, ali i Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka prema kojoj će u 2020. godini za svakog vijećnika Općinskog vijeća političkim strankama biti isplaćeno 3.500 kuna. Donesen je i Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području općine Nedelišće za 2020. godinu.

Vijeće je donijelo Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću, iz razloga usklađenja plana s važećim propisima i ukidanja pješačkih prilaza između ulica Ognjena Price i Rade Končara. Isto tako donesena je Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće MESAP i SRC „Sjever“, radi usklađenja uvjeta uređenja i gradnje za osnovnu školu prema uvjetima nadležnog Upravnog odjela Međimurske županije.

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće