Priopćenje sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Nedelišće zasjedalo je 30. rujna na svojoj 25. sjednici, pritom raspravivši i usvojivši osam točaka dnevnog reda. Aktualni sat iskoristili su vijećnici Franjo Cimerman, Ivan Klekar i Ivan Marciuš kako bi postavili pitanja od javnog interesa.

Vijećnik F. Cimerman je predložio da Općinsko vijeće dobije na uvid izvješće o radu i financijsko izvješće Međimurje plina za 2019. godinu i povede raspravu o udjelu Općine u tom Društvu.

  • Na posljednjoj Skupštini Međimurje plina d.o.o. utvrđeno je da je u 2019. godini ostvarena dobit u visini od 1,4 milijuna kuna i da se ona raspoređuju na općine i gradove koji su suvlasnici Društva.  Općina Nedelišće ima 9,3 posto udjela u Međimurje plinu, a s druge strane je na Skupštini rečeno da mnoge općine i gradovi nisu zadovoljni ukupnom slikom suvlasništva te da će prodati svoj udio. Konkretno, Općina Selnica ima 2,9 posto udjela procijenjenog na vrijednost od 4,6 milijuna kuna pa u gruboj računici dolazimo do vrijednosti od 15 milijuna kuna vrijednog udjela Općine Nedelišće. Tvrdi se također da je nova zgrada te firme prevelika, da bi dio prostora trebalo komercijalizirati, broj zaposlenih je prevelik i nije potreban toliki broj blagajni. Moje je pitanje, koji je interes naše Općine u Međimurje plinu? Jer, ako je dobit 1,4 milijuna kuna, mi ćemo dobiti oko 140 tisuća kuna od dobiti i dugi niz godina nećemo pokriti ni vrijednost udjela. Na tržištu postoji sve već broj ponuđača plina pa će se postizati i bolje cijene. Predlažem zato da vijećnici ovog Općinskog vijeća steknu uvid u sva izvješća o poslovanju Međimurje plina i svih tvrtki kojima je Općina suvlasnik pa da ciljano raspravimo o našim interesima i kvalitetnijem korištenju tih udjela - rekao je Franjo Cimerman i tome dodao pitanje tko je i sa kojom svrhom postavio tri kamere u centru Nedelišća, točnije na „trokutu“ kod Opskrbnog centra?

Načelnik Darko Dania je prihvati prijedlog da Općinskog vijeće, još do kraja ove godine, raspravi poslovanje Međimurje plina zajedno sa svim pripremljenim izvješćima.

  • Zatražiti ćemo i izvješće o poslovanju i financijske pokazatelje za prvih 6 mjeseci ove godine pa povesti raspravu o našem udjelu. Činjenica je da smo prije dvije godine dobili blizu 600 tisuća kuna dividende, računali smo na nju i lani, ali nije je bilo, a ove godine još nismo dobili ništa. Prema izračunima, to bi trebalo iznositi oko 120 tisuća kuna i da, činjenica je da bi vrijednost našeg udjela također trebalo procijeniti - odgovorio je Dania.

Spomenute kamere postavljene su u suradnji s Policijskom upravom međimurskom. Dok je, prije godinu dana, trajala migrantska kriza te su kamere bile postavljene u Trnovcu i Macincu.

  • Sada te problematike s migrantima nema u tolikoj mjeri pa smo kamere prebacili ovamo na intervenciju Policijske uprave, zbog sigurnosti građana. Zahvaljujući kamerama pronađeni su počinitelji određenih nedjela, tako da pokrivamo kompletni dolazak i odlazak u i iz Nedelišća prema svim smjerovima, a snimke se mogu pregledavati u duljem periodu tako da smo od toga već imali konkretne koristi – rekao je načelnik Darko Dania.
  • Vijećnik Ivan Klekar je pitao zašto nitko od predstavnika Općine nije bio prisutan na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, koji se 20. kolovoza obilježavao u Macincu i Gornjem Hrašćanu? Načelnik Darko Dania odgovorio je da Općina nije dobila službeni poziv, no pobrinula se za uređenje prostora upravo za prigodu obilježavanja.
  • Vijećnik Ivan Marciuš je konstatirao da na području općine ima puno osoba starijih od 65 godina koje žive u nezavidnim uvjetima. Zato je načelniku predložio da se njima, a osobito samcima, pomogne ukidanjem ili smanjenjem obveze za komunalnu naknadu.
  • Zašto to kao Stranka umirovljenika predlažemo? Zato što u mjesne odbore stiže sve više zahtjeva za oslobađanje od plaćanja ili za umanjenje komunalne naknade, a ima i prigovora da smo neke oslobodili neopravdano. Imam i pitanje vezano uz Trg Republike i tamošnju platanu, točnije kuću koju smo pokraj stabla kupili. Tu bi kuću trebalo zaštititi i sanirati krov pa me zanima jesmo li je otplatili i je li popravak krov u planu - pitao je Marciuš.

Molbe za oslobađanje ili umanjenje komunalne naknade, ali i niz sličnih zamolbi temeljenih na socijalnim potrebama, idu na Socijalno vijeće koje vrhunski radi svoj posao. Pomoć se dodjeljuje svima za koje se potvrdi da im uistinu treba. Nije tu riječ samo o komunalnoj naknadi, ima i drugih stvari, a mi smo uvijek otvoreni za pomoć i ne sjećam se da smo ikada ikoga odbili nakon što je procijenjeno da je nekome pomoć potrebna. Spomenuo bih da ćemo europskim projektom „Zaželi“ pronaći 120 osoba kojima treba pomoć u kući i osigurat ćemo i neke druge oblike podrške. Zasad smo dobili prijave za 65 takvih osoba pa pozivam građane da se i dalje javljaju, uključit ćemo ih u projekt - rekao je načelnik i dodao da je spomenuta kuća, kupljena u turističke svrhe, plaćena u dva obroka tijekom dvije godine. Iduće godine se planira projektiranje njezine rekonstrukcije i namjene, a s vlasnicima druge polovice kuće Općina je u pregovorima o zajedničkom popravku krovišta. Njihov interes da prodaju i drugu polovicu kuće zasad ne postoji.

 

Prihvaćena izvješća i odluke, prodaju se i kupuju nekretnine

Općinsko je vijeće prihvatilo godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ iz Nedelišća, za pedagošku godinu 2019./2020. te donijelo odluku o obračunu općinskog Proračuna za prvu polovicu ove godine. Prema tom obračunu Općina Nedelišće je od 1. siječnja do 30. lipnja o.g. ostvarila 15,1 milijun kuna prihoda od poslovanja i 975 tisuća kuna prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja iznosili su 9,6 milijuna kuna, a za nabavu nefinancijske imovine 4,8 milijuna. Također je prihvaćen polugodišnji izvještaj izvršenja Plana razvojnih programa Općine za razdoblje do 2022. godine te donesena odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za prošlu godinu.

Vijećnici su izglasali i Odluku o III. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu prema kojoj će u zoni 1 jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznositi 21 po kubnome metru, u drugoj zoni 80, u trećoj zoni 40, četvrtoj 25, petoj 21, šestoj 20, a u sedmoj 10. Ostaje nepromijenjeno to da se, iznimno, komunalni doprinos za gospodarske građevine za poljoprivredne djelatnosti i ostale pomoćne i samostojeće građevine u svim zonama obračunava po 3,00 kuna po kubnome metru.

Donesene su i dvije odluke o kupnji i prodaji nekretnine. Naime, Odlukom o prodaji nekretnina u Nedelišću, na tržište se stavljaju katastarske čestice 1737 i 1775 koje su u naravi dio livade kod Privredne zone Nedelišće i pašnjak Marovec. Općina Nedelišće će, prema odluci Općinskog vijeća, kupiti nekretninu na čestici broj 3915, površine 1.426 kvadratnih metara koja je u naravi oranica Žarkovice. Riječ je o nekretnini unutar granica građevinskog područja naselja Nedelišće, cijena je 2 eura po četvornome hvatu, odnosno 792 eura za cijelu površinu.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće