Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 14. rujna 2017. godine, održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Ljudevit Bošćak.

Aktualni sat

Sjednica je započela aktualnim satom na kojem je vijećnik Franjo Cimerman, konstatirajući kako je u Pretetincu uglavnom završila rekonstrukcija glavne prometnice i izgradnja biciklističke staze, rekao da je po završetku radova velik broj mještana izrazio negodovanje zbog lošeg prometnog rješenja samog kolnika. Iako širina kolnika od oko 5 metara nije puno manja nego je bila prije rekonstrukcije, ona je sada s obje strane omeđena rubnicima što vozačima značajno otežava mimoilaženje. Naime, vozači se više ne mogu voziti uz desni rub ceste čime im se značajno sužava prostor kod mimoilaženja, a kada ususret vozilu dolazi neki veći kamion ili poljoprivredni stroj mimolilaženje je onemogućeno, odnosno vozila se moraju parkirati u nečije dvorište kako bi propustili veća vozila iz suprotnog smjera i tako u dužini od ukupno jednog kilometra. Dodao je kako prividno suženje kolnika zaokuplja pažnju vozača što čini vožnju opasnijom, a i nalijetanje na rubnik, koje je sada puno izglednije, moglo bi dovesti do vrlo ozbiljnih prometnih nesreća. Stoga se čini da je uređena lijepa prometnicu koja zapravo pogoršava prometovanje i čini ga opasnijim te je vijećnik upitao je li ovo konačno rješenje prometa u Pretetincu te je li općinska vlast zadovoljna izvršenim radovima. Vijećnika je, s obzirom na trenutačne poplave u pojedinim dijelovima Hrvatske, zanimalo i stanje zaštite od poplava koje su ne tako davno zahvatile i pojedina naselja općine, odnosno je li sada zaštita veća i sigurnija nego tada. Rekao je da se aktivno radi na kanalu kod Pretetinca ali da je kod Pušćina stanje identično onom kakvo je bilo 2012. godine kod zadnje poplave. Dodao je kako i laici mogu primijetiti da su dva osnovna mehanizma obrane od poplave i dalje u stanju u kakvom su bili i tada. Naime, nasip je zakrpan ali je ostao jednak onome kakav je bio, a i naplavna područja između rijeke Drave i nasipa su u jednako lošem stanju kao i tada. Kod rijeke Drave koja ima plitko korito upravo su naplavna područja između nasipa mehanizam koji bi morao prihvatiti velike količine vode te omogućiti njeno brže pritjecanje, međutim, naplavna područja kod Pušćina su i danas zarasla u šume, šikare i visoke trave i sigurno ne mogu adekvatno obavljati svoju svrhu. Održavanje inundacija je precizno regulirano Zakonom o vodama, a neke općine i gradovi poučeni poplavama ili samo potencijalnim opasnostima, kao npr. Grad Zagreb, prije pet godina u potpunosti su očistili inundacije od svega raslinja te ih održavaju stalnom košnjom trave. Stoga je pitao tko je odgovoran za održavanje inundacija kod Pušćina i zašto su one zarasle u neprohodne šume i šikare.

Vijećnica Dijana Posavec načelniku je postavila pitanje je li projekt za kovačnicu u Gornjem Hrašćanu pripremljen te hoće li se prijaviti na natječaj Ministarstva turizma, zatim u kojoj je fazi INTERREG projekt biciklističkih staza i hoće li se uspjeti pripremiti projekti za Ministarstvo gospodarstva do 22. 9. ove godine.

Vijećnik Željko Ciglarić pitao je što se poduzima vezano uz neuređene parcele i zemljišta na općinskom području. Naime, ima puno zapuštenih kuća s dvorištima u kojima rastu korov i ambrozija i množe se štetočine, a neke kuće još imaju priključke na struju gdje su instalacije dotrajale te postoji opasnost od požara.

Vijećnik Ivan Klekar rekao je kako je u radnom posjetu tvrtki Bernarda d.o.o. u Pušćinama bilo izaslanstvo s potpredsjednicom Vlade i ministricom gospodarstva Martinom Dalić i predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, te da je nakon obilaska tvrtke održan i radni sastanak. Postavio je pitanje načelniku zašto na tom radnom sastanku nije postavio nijedno pitanje te se nije obratio ministrici, jer postoji puno stvari koje treba riješiti.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš govorio je o stanju zaposlenosti i s tim u vezi različitim informacijama na državnoj razini. Iznio je podatak kako je sredinom lipnja 2014. u Međimurju bilo nezaposleno 7.256 osoba, a sredinom srpnja ove godine 3.393 osobe. Zanimalo ga je koliko je bilo zaposlenih prije godinu dana, a koliko danas, kako bi se vidjelo razvija li se u Međimurju nešto ili ne razvija te je li razlog smanjenja što ljudi odlaze u inozemstvo ili se ne javljaju na burzu i da bi po njemu tako trebalo gledati na čitavu situaciju, a ne samo koliko je nezaposlenih. Potaknuo je novinare da obrade tu temu i daju odgovor.

Načelnik Darko Dania je, vezano uz glavnu prometnicu u Pretetincu, odgovorio kako je ona izvedena u skladu s pravilima struke. Prije je prometnica bila širine 3,8 metara, a sada je 5 metara. Izveden je i nogostup te su pješaci maknuti sa same prometnice i još je uređena odvodnja oborinskih voda. Prometnica sada vizualno izgleda uža zbog kolnika, ali te kolnike su morali postaviti da se moglo javiti na europske projekte, te je i bio prijavljen na mjeru 7.2., i to u skladu s pravilima. Kada su prometnice šire, tada postaju trkaće staze, a građani zahtijevaju postavljanje "ležećih policajaca", te je rekao da ta prometnica nije ni predviđena za prometovanje kombajna i velikih traktora. No, kada se to dešava za vrijeme berbe ima prostora sa strane da se veliki radni strojevi maknu. Naglasio je da još veća širina prometnice nije bila moguća zbog širine kolnog traka postojeće prometnice. Rekao je da je u početku bilo negodovanja, ali da su prema raspoloživim informacijama sada građani zadovoljni jer su dobili novi kolnik s odvodnjom i sa pješačkom stazom. Uz to, na zavoju je i znak ograničenja brzine na 30 km/h i svatko tko pažljivije vozi može voziti bez problema.

Što se tiče nasipa, općinski načelnik odgovorio je da su riješeni svi imovinsko-pravni odnosi, što je u nadležnosti Hrvatskih voda. Rekao je da se u općinskoj upravi pomagalo u rješavanju tih imovinsko-pravnih odnosa. Od strane Hrvatskih voda rečeno je da će iduće godine ići rekonstrukcija i nadogradnja nasipa Pušćine, dok se za nasip u Gornjem Hrašćanu još rješavaju imovinsko-pravni odnosi jer se nasip nalazi na privatnim parcelama. Zaključio je kako je čitav projekat u nadležnosti Hrvatskih voda koje su zadužene i za košnju, čišćenje i održavanje inundacija.

Vezano uz projekt kovačnice u Gornjem Hrašćanu, načelnik Dania odgovorio je kako su projekti pripremljeni. Što se tiče biciklističkih staza, rekao je kako je tu bilo razgovora između Međimurske županije i Turističke zajednice Međimurske županije da se napravi jedan projekat biciklističkih staza kao poveznica Slovenije i Hrvatske uz rijeku Dravu. Još postoji dvojba oko trase kojom bi biciklistička staza bila uređena. Kada će se to utvrditi i ukoliko će trasa ići kroz Trnovec, onda će Općina Nedelišće zajedno s Međimurskom županijom pripremiti taj projekat, ali se neće stići na prvi rok prijave.

Na vijećničko pitanje o neuređenim parcelama i zemljištima, općinski načelnik odgovorio je vijećniku kako je u pravu, te da ima sve više takvih nekretnina i da su općinske službe upoznate s time. Postoji i popis takvih parcela i poduzimaju se mjere kako bi se ova problematika riješila. Iznio je podatke kako je do sada izdano 98 opomena i 11 prekršajnih naloga. Rekao je da su najveći problem parcele u kojima ima više od 30 vlasnika i koji ne reagiraju na opomene. Primjerice, u Macincu postoji slučaj kod kojeg je Općina ponudila da otkupi zemljište, ali je naišla na nerazumijevanje i uvrede. U navedenim slučajevima Općina poduzima mjere za uklanjanje, a vlasnicima će se naplatiti troškovi. Dodao je da je u tijeku i izrada popisa napuštenih kuća, a kada se on dovrši bit će prezentiran na sjednici Općinskog vijeća.

Što se tiče posjeta potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić te predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića tvrtki Bernarda d.o.o. u Pušćinama,  načelnik Dania odgovorio je kako je bio prisutan obilasku i radnom sastanku. Međutim,  nije bio uvršten u protokol već je tamo bio prisutan privatno kao gost na poziv gospođe Bernarde Cecelja, direktorice tvrtke Bernarda d.o.o. Dodao je kako su pitanja bila vezana uz razvoj tvrtke Bernarda d.o.o. i turizma u Varaždinskim Toplicama.

Vijećnik Franjo Cimerman odgovorio je potpredsjedniku Vijeća kako je u zadnje četiri godine broj zaposlenih u Međimurju porastao za tisuću ljudi, a broj nezaposlenih se smanjio za tri tisuće, dok je oko dvije tisuće osoba otišlo u inozemstvo.

 

Godišnje izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića "Zvončić" Nedelišće

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić "Zvončić" Nedelišće za pedagošku 2016./2017. godinu. U tom je razdoblju bilo 165 korisnika usluga za koje je mjesečna cijena 1.200 kuna od čega u sufinanciranju Općina Nedelišće sudjeluje s pola iznosa, a drugu polovicu plaćaju roditelji. Iz opširnog izvješća vidljive su sve aktivnosti provedene u odgojno-obrazovnom programu, radu zaposlenika vrtića, održavanju i opremanju vrtića, suradnji s drugim ustanovama, kao i s roditeljima. Posebno je naglašeno dobivanje "Zelene zastave" i statusa "Eko škole (vrtića) što donosi nove mogućnosti rada s budućim generacijama korisnika vrtića i potvrđuje opravdanost dosadašnjeg djelovanja svih uključenih u aktivnosti koje se u njemu provode.

 

Izvršenje općinskog proračuna

Vijećnici su usvojili Odluku o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2017. godine. Od planiranih ukupnih godišnjih prihoda i primitaka u iznosu od 36.715.000,00 kuna u ovom su razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 13.888.157,69 kuna što s viškom prihoda i primitaka iz ranijih godina ukupno iznosi 15.091.090,10 kuna. U istom su razdoblju ostvareni rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 14.433.961,95 kuna, te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 657.128,15 kuna.

 

Odluka o raspodjeli rezultata

Na sjednici je prihvaćena Odluka o raspodjeli rezultata koji se odnose na financijske izvještaje u 2016. godini. Općina Nedelišće je tako lani ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.475.978,91 kuna, zatim  višak prihoda od financijske imovine u iznosu od 9.980.157,79 kuna, te manjak prihoda od nefinancijske imovine koji iznosi 14.292.109,99 kuna. Viškom prihoda od financijske imovine od 9.980.157,79 kuna pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine nastalih zbog radova na izgradnji kanalizacije za što se Općina Nedelišće i zadužila. Ukupni primici od zaduživanja iznose 11.358.642,49 kuna pa se razlika od 1.378.484,70 kuna prenosi u manjak prihoda od financijske imovine.

 

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za prvih šest mjeseci ove godine. Izvješćem su obuhvaćene aktivnosti vezane uz izvršenje Proračuna Općine Nedelišće te planiranih poslova i projekata, zatim za Gospodarsku zonu Goričica te Privrednu zonu Nedelišće, izvedbu komunalne infrastrukture, posebno vezano uz izgradnju sustava odvodnje u sklopu projekta Aglomeracije Čakovec, radove po općinskim naseljima, izradu prostorno-planske dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, realiziranje prostorno-planske dokumentacije, izgradnju prometne infrastrukture, stipendiranje studenata i prijevoz učenika.

 

Izvješće o obavljenoj reviziji

Vijećnici su usvojili Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji provedenoj sredinom srpnja kojom je obuhvaćeno financijsko poslovanje za 2016. godinu. Državni ured za reviziju dao je uvjetno mišljenje zbog primjedbi koje se odnose na planiranje i računovodstveno poslovanje, rashode i izdatke te javnu nabavu. U svome očitovanju Općina Nedelišće navela je kako nema primjedbe na Izvješće o reviziji te da prihvaća dane naloge i preporuke Državnog ureda za reviziju.

 

Imenovanja članova radnih tijela

Na sjednici je prihvaćena Odluka o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća.

U Odbor za Statut, Poslovnik i propise imenovani su Vanesa Čuka, Tomica Kovač  i Tajana Novak.

Odbor za proračun i financije čine Radmila Kopačević, Vitomir Kirić,  Dragutin Bajkovec, Franjo Cimerman i

U Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša izabrani su Željko Kofjač, Ivan Marciuš, Darko Vizinger, Radovan Leček i Ivana Tkalec.

Komisiju za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja čine Lidija Branilović, Radovan Horvat, Tatjana Bašek, Željko Ciglarić i Igor Šafarić.

U Odbor za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda izabrani su Hrvoje Kolman, Darko Đuran, Stjepan Novak, Zvonimir Lesar i Dijana Posavec.

U Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata izabrani su Magdalena Špicar Marciuš, Marjan Marciuš, Sara Horvat, Dijana Posavec i

U Socijalno vijeće imenovani su Darinka Bedić, Slavica Kirić, Dajana Novak, Darinka Pergar i Nada Žerjav.

U Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam izabrani su Tomica Novak, Siniša Srnec, Denis Šafarić, Dragutin Dobranić i Ivan Klekar.

U Odbor za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće imenovani su Franjo Logožar, Nenad Marčec, Josip Jaklin, Štefanija Oreški, Danijela Horvat, Simona Srnec i

U Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izabrani su Ivana Pozvek, Branka Habula, Radovan Balog, Luka Klekar i

 

Izbor članova vijeća mjesnih odbora

Vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Nedelišće. U postojećoj Odluci briše se ograničenje prema kojem član Općinskog vijeća ne može biti i član vijeća mjesnog odbora i na taj se način omogućuje da vijeća po mjesnim odborima mogu raditi u punom sastavu.

 

Plan razvojnih programa

Na sjednici je usvojena Odluka o donošenju Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Planom se predviđaju programi vezani uz razvoj poduzetništva, poljoprivrede, turizma, komunalne infrastrukture, planiranje i uređenje prostora te prostornih planova, društvene djelatnosti, integraciju Roma u društvo, zaštitu okoliša i prirode te obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost.

 

Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima

Vijećnici su prihvatili i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području općine Nedelišće. U postojećoj Odluci iz 2014. godine, kojom su utvrđene dvije djelatnosti za povjeravanje poslova fizičkoj ili pravnoj osobi te uvjeti i mjerila za prikupljanje ponuda ili provedbu javnog natječaja dodane su još tri djelatnosti koje Općina financira isključivo iz svog proračuna. To su komunalne djelatnosti javne rasvjete, deratizacije i dezinsekcije.

 

Ukidanje statusa javnog dobra

Na sjednici je usvojena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Pretetincu. Sukladno tehničkoj dokumentaciji za izgradnju zapadnog obodnog kanala u Pretetincu na katastarskoj čestici u katastarskoj općini Pretetinec prestala je potreba za korištenjem jednog puta jer ga presijeca navedeni kanal, koji još k tome graniči i sa česticom u privatnom vlasništvu. Ujedno se predlaže kupoprodaja nekretnina za formiranje puta u većoj širini od predviđenoga čime bi se omogućilo zadržavanje postojeće putne komunikacije poljoprivrednim strojevima iz naselja Pretetinec u zapadni dio poljoprivrednog zemljišta katastarske općine Pretetinec.

 

Prodaja nekretnina u Dunjkovcu i Črečanu

Vijećnici su usvojili odluke o izmjeni i dopuni odluka o prodaji nekretnina u Dunjkovcu i u Črečanu. Odlukama se cijena za metar četvorni nekretnine u Dunjkovcu smanjuje sa 50 na 40 kuna, a u Črečanu sa 40 na 30 kuna.

 

Strategija i plan upravljanja i raspolaganja imovinom

Na sjednici je prihvaćena Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za razdoblje od 2017. do 2021. godine, te Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu. Donošenje Strategije zakonska je obveza prema Zakonu o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom, što je u svom nalazu predložila i Državna revizija. Iz same Strategije proizlazi i Plan upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom kojim se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine te godišnji plan upravljanja imovinom.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće