Zapisnik s konstituirajuće sjednice OV

KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2109/12-02-17-3
Nedelišće, 20.06.2017.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u utorak, 20. lipnja 2017. godine u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec, mag. iur., temeljem članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16) i predložio slijedeći

 

DNEVNI RED

 1. Izbor Mandatne komisije,
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
  • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
  • svečana prisega članova Općinskog vijeća,
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Anna Bratković, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vanesa Čuka, Sara Horvat, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Marjan Marciuš, Tomica Novak, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek, Magdalena Špicar Marciuš.

OSTALI PRISUTNI: Branimir Posavec, mag.iur. - predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Marko Koraj – voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec, Mladen Grubić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj

 

Sjednicu je otvorio predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec, mag. iur., izvršio je prozivku vijećnika, konstatirao da je prisutno svih 18 vijećnika te je utvrdio kvorum.

 

Ad. 1.
Izbor Mandatne komisije

 

Od strane koalicije SDP, HSU, HNS, LABURISTI i MDS, odnosno 14 vijećnika, i to: Ivane Pozvek, Hrvoja Kolmana, Marjana Marciuša, Vitomira Kirića, Vanese Čuka, Ivana Marciuša, Darinke Pergar, Magdalene Špicar Marciuš, Ljudevita Bošćaka, Sare Horvat, Tomice Novaka, Radmile Kopačević, Željka Ciglarića i Radovana Baloga za članove Mandatne komisije predloženi su Marjan Marciuš, Darinka Pergar i Sara Horvat.

 

Drugih prijedloga nije bilo pa je jednoglasno donesena

ODLUKA

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Nedelišće izabrani su:

 1. Marjan Marciuš iz Pušćina, Vladimira Nazora 19 – za predsjednika,
 2. Darinka Pergar iz Nedelišća, Varaždinska 42 – za članicu,
 3. Sara Horvat iz Nedelišća, Žarkovice 3 – za članicu.

 

Ad. 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata

 

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

- svečana prisega članova Općinskog vijeća

 

Predsjednik Mandatne komisije Marjan Marciuš podnio je Izvješće u kojem je istaknuto da su na Lokalnim izborima, provedenim 21. svibnja 2017. godine, sukladno Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16), pojedine liste dobile su slijedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Nedelišće:

 

 1. SDP, HSU, HNS, LABURISTI i MDS (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA i MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ) dobili su 13 mjesta i to: Darko Dania, Hrvoje Kolman, Marjan Marciuš, Vitomir Kirić, Vanesa Čuka, Ivan Marciuš, Darinka Pergar, Magdalena Špicar Marciuš, Ljudevit Bošćak, Sara Horvat, Tomica Novak, Radmila Kopačević, Željko Ciglarić.

 

 1. HDZ i HDS (HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA i HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA) dobili su 3 mjesta i to: Robert Grudić, dr.med., mr.sc. Dijana Posavec, mr.sc. Franjo Cimerman.

 

 1. ŽIVI ZID i MEĐIMURSKA STRANKA dobili su 1 mjesto i to: Anna Bratković.

 

Radovan Balog s liste SDP, HSU, HNS, LABURISTI i MDS, pripadnik je romske nacionalne manjine kojoj se jamči zastupljenost u Općinskom vijeću, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i 18. je član Općinskog vijeća Općine Nedelišće.

Izbori su provedeni na zakonit način i na iste nije bilo prigovora.

Mandatna komisija pregledala je Konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Nedelišće te na iste nema nikakvih primjedbi.

Mandatna komisija utvrđuje da Darku Daniji iz Nedelišća, O. Price 3c mandat miruje po sili zakona iz razloga obavljanja nespojive dužnosti načelnika Općine Nedelišće.

Umjesto njega, sukladno Sporazumu o izbornoj suradnji između stranaka SDP, HSU, HNS, LABURISTI i MDS, kao zamjenicu SDP određuje Ivanu Pozvek iz Pretetinca, Pretetinec 61.

Zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih razloga podnio je Robert Grudić, dr.med. iz Nedelišća, Uska 16, sa koalicijske liste HDZ i HDS, a navedena koalicija sporazumno je  kao zamjenu predložila Ivana Klekara iz Nedelišća, Prvomajska 43.

Mandatna komisija konstatira da je Darko Dania iz Nedelišća, O. Price 3c, prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, te da istome mandat miruje po sili zakona iz razloga obavljanja nespojive dužnosti načelnika

Iz navedenog razloga, sukladno Zakonu o lokalnim izborima, daljnje vođenje sjednice preuzima drugi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a to je Hrvoje Kolman iz Nedelišća, Novakova 11.

Hrvoje Kolman pročitao je tekst prisege koji su prihvatili svi vijećnici pojedinačno izgovarajući riječ „prisežem“ te su potpisali tekst prisege.

 

Ad. 3.
Izbor Odbora za izbor i imenovanje

 

Na poziv drugog izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova,  Hrvoja Kolmana, za isticanje prijedloga za izbor članova Odbora za izbor i imenovanje, 14 vijećnika, koalicije SDP, HSU, HNS i Hrvatskih laburista – stranka rada, i to: Ivana Pozvek, Hrvoje Kolman, Marjan Marciuš, Vitomir Kirić, Vanesa Čuka, Ivan Marciuš, Darinka Pergar, Magdalena Špicar Marciuš, Ljudevit Bošćak, Sara Horvat, Tomica Novak, Radmila Kopačević, Željko Ciglarić i Radovan Balog, predložili su: Željka Ciglarića, Tomicu Novaka i Magdalenu Špicar-Marciuš.

 

Drugih prijedloga nije bilo pa je većinom glasova (16 za i 2 suzdržana) donesena

ODLUKA

U Odbor za izbor imenovanje izabrani su:

 1. Željko Ciglarić iz Nedelišća, Braće Radića 24a – za predsjednika,
 2. Tomica Novak iz Nedelišća, Ognjena Price 14 – za člana,
 3. Magdalena Špicar Marciuš iz Macinca, Brežna 3 – za članicu.

 

Ad. 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

 

Na poziv drugog izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova,  Hrvoja Kolmana, za isticanje prijedloga za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 14 vijećnika, koalicije SDP, HSU, HNS i Hrvatskih laburista – stranka rada, i to: Ivana Pozvek, Hrvoje Kolman, Marjan Marciuš, Vitomir Kirić, Vanesa Čuka, Ivan Marciuš, Darinka Pergar, Magdalena Špicar Marciuš, Ljudevit Bošćak, Sara Horvat, Tomica Novak, Radmila Kopačević, Željko Ciglarić i Radovan Balog, predložili su: Ljudevita Bošćaka za predsjednika Općinskog vijeća te Ivana Marciuša i Hrvoja Kolmana za potpredsjednike.

 

Drugih prijedloga nije bilo pa je:

 

Većinom glasova (16 za i 2 suzdržana) donesena

ODLUKA

 1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće izabire se Ljudevit Bošćak iz Nedelišća, Augusta Šenoe 15.

 

Većinom glasova (17 za i 1 suzdržan) donesena

ODLUKA

 1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće izabire se Ivan Marciuš iz Nedelišća, Čakovečka 61.

 

Većinom glasova (17 za i 1 suzdržan) donesena

ODLUKA

 1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće izabire se Hrvoje Kolman iz Nedelišća, Novakova 11.

 

Ljudevit Bošćak nastavlja voditi sjednicu Općinskog vijeća kao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće. Pozdravio je sve prisutne i zahvalio je vijećnicima na izboru i iskazanom povjerenju te ih poziva na daljnju suradnju kako bi se ostvario napredak Općine Nedelišće.

 

Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne. Vijećnicima koji su bili izabrani u prošlome mandatu zahvalio je na dosadašnjoj suradnji te ih je pozvao, kao i vijećnike koji su po prvi puta izabrani, na daljnju suradnju za dobrobit Općine Nedelišće.

 

Dovršeno u 18,35 sati.

 

PREDSTOJNIK UREDA DRŽAVNE UPRAVE MŽ
Branimir Posavec, mag. iur.

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Hrvoje Kolman

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće