Zapisnik s 9. sjednice OV

KLASA:021-05/18-01/12
URBROJ:2109/12-02-18-2
Nedelišće, 28.06.2018.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 28. lipnja 2018. godine u 19:00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Donošenje Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 3. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 4. Donošenje Odluke o  I. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Sara Horvat, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Štefanija Oreški, Dijana Posavec, Ivana Pozvek, Magdalena Špicar Marciuš.

IZOSTALI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Tomica Novak, Darinka Pergar.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Zlatko Marciuš - predsjednik OO Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio je sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (14 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne i načelniku je postavio dva pitanja. Od ove godine GKP Čakom je uveo praksu skupljanja otpada i u dane praznika, a ta praksa se prvi puta u Nedelišću mogla vidjeti za Prvi maj. Na međunarodni dan rada, kada su vlasnici Čakoma, prvenstveno Grad Čakovec, ali i sve druge općine, slavili prava radnika, njihovi radnici iz Čakoma su u Nedelišću morali skupljati smeće. U ponedjeljak, na Dan državnosti, koji je također neradni dan, opet su radnici Čakoma u Nedelišću skupljali smeće. Općina Nedelišće je suvlasnik Čakoma u manjem dijelu, pa je postavio pitanje načelniku da li podržava praksu skupljanja smeća na praznike. I ako da, što je onda točno slavio na Prvi maj.

Drugo pitanje odnosilo se na uspješnost projekata u Općini Nedelišće. Konstatirao je da se u zadnjih godinu dana zaredao veliki broj projekata u Općini Nedelišće koje sufinancira Vlada RH preko nadležnih ministarstava. Tako Vlada RH u Općini Nedelišće sufinancira: energetsku obnovu vrtića, projektnu dokumentaciju za novi Trg Republike, odmorišta na cikloturističkim rutama, energetsku obnovu zgrade Općine, energetsku obnovu sportskog doma u Slakovcu, unutarnje uređenje dječjeg vrtića, pješačke staze u Čakovečkoj i Varaždinskoj ulici, rekonstrukciju ceste u Gornjem Kuršancu, otkup zemljišta u Paragu, modernizaciju javne rasvjete, pješačko-biciklističku stazu Dunjkovec-Slakovec i skretač na gospodarsku zonu. Postavio je pitanje da li se može konstatirati da aktualna HDZ-ova vlada Andreja Plenkovića daje puno više Općini Nedelišće, nego je to davala SDP-ova vlada Zorana Milanovića.

 • Načelnik Darko Dania na prvo pitanje odgovorio mu je da je protiv skupljanja smeća za praznike. Nakon praznika Prvog maja Čakomu je uputio telefonski prosvjed, a nakon Dana državnosti uputio im je e-mail kojim je zabranio da se za dane praznika u Općini Nedelišće odvozi otpad, a za to će se i izboriti.

Što se tiče projekata, odgovorio je da se radi o iznosima od 100.000,00 kn pa do 1.200.000,00 kn i u zadnje četiri godine kad je bio načelnik, pa i kad je bio zamjenik načelnika, Općina Nedelišće nikad nije bila tako uspješna i imala toliko odobrenih projekata. Činjenica je da za vrijeme vlade SDP-a neke mjere nisu ni postojale, prvenstveno međunarodni natječaji. Dugo su se čekale mjera 7.2., 7.4. i još nekolicina tih mjera, kao npr. energetska obnova dječjeg vrtića koja se također sufinancira iz EU fondova. To nije sve, ove godine očekuje se još raspisivanje jedne mjere 7.4. za koju je Općina Nedelišće spremna sa dva projekta, a sa jednim projektom vrijednosti do 300.000,00 kn moći će se javiti i preko LAG-a Međimurski doli i bregi. Izrazio je zadovoljstvo sa brojem uspješnih projekata i zahvalio se zaposlenicima Općinske uprave koji su kvalitetno pripremili projekte jer nema prolaznosti bez kvalitetne pripreme. Smatra da je razlika između dviju vlada u tome što prije te mjere nisu bile raspisane.

 

 • Vijećnica Dijana Posavec pozdravila je sve prisutne i postavila je pitanje vezano uz priključke na kanalizaciju. Konstatirala je da je u infrastrukturu za odvodnju u Općini Nedelišće uložen veliki novac, a jedan od glavnih razloga za to bilo je vodocrpilište u Nedelišću. Nakon skoro petnaest godina od kad je kanalizacija izgrađena i dalje je velik broj sumještana, odnosno domaćinstava, koji nisu priključeni na kanalizaciju. Postavila je pitanje da li, kako i kada će Općina riješiti taj problem, ima li prijedlog koji bi bio učinkovitiji, jer i dalje svi ti građani svojim fekalnim otpadom zagađuju podzemne vode i tlo. Zna se da je zakon jasan i tamo gdje postoji kanalizacija da bi se građani trebali priključiti. Općinska vlast, i sadašnja i prijašnja, je poduzimala nekakve mjere, ali smatra da s time ne možemo biti zadovoljni. Interesira ju da li se radi na tome i što se radi.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da u tome trenutku ne raspolaže sa postotkom priključenja, ali će za sjednicu u rujnu pripremiti postotak priključenja. Općina Nedelišće, u suradnji s Međimurskim vodama, omogućila je građanima plaćanje priključaka u do 36 rata. U naseljima gdje su omogućeni besplatni priključci potpisan je veliki broj ugovora, čak i u romskom naselju Parag. Provode se akcije i obaveza je do kraja godine imati sveukupno preko 92% priključenja. Za obitelji koje su socijalno ugrožene pomaže se preko socijalnog programa, a za hrvatske ratne vojne invalide osiguravaju se besplatni priključci.

 

 • Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te je iznio informaciju da je ovaj mjesec održana Skupština tvrtke Međimurje-plin d.o.o. S obzirom da Općina Nedelišće ima udio oko 9%, vjerojatno je Skupštini prisustvovao načelnik ili netko drugi. Ove godine Međimurje-plin d.o.o. imalo je prihod od 162 milijuna kuna. Od toga je neto dobit bila svega 368 tisuća kuna. Uspoređujući prošlu i ovu godinu dolazi do zapanjujućeg rezultata. U 2016. godini dobit je bila 11,5 milijuna kuna, a za raspodjelu je išlo 5,5 milijuna kuna. Općina Nedelišće je prošle godine prihodovala blizu 500 tisuća kuna. Zanima ga da li je netko od prisutnih na Skupštini postavio pitanje zbog čega je ove godine čak 11 milijuna manje dobiti nego prošle godine, i ako je pitanje bilo postavljeno, kakav je bio odgovor.

Drugo pitanje bilo je vezano uz energetsku učinkovitost javne rasvjete u Općini Nedelišće. Ove godine Općina Nedelišće dobila je 100 tisuća kuna od ministarstava i osigurati će 130 tisuća kuna vlastitih sredstava za mijenjanje živinih ili natrijevih lampi u LED lampe. Raspolaže informacijom da zamjena jedne lampe stoji oko 3.000,00 kuna, te da će sredstva biti dostatna za oko 60 lampi. Postavio je pitanje načelniku koliko je lampi do sada promijenjeno i koliko još treba sredstava da bi se u čitavoj Općini Nedelišće promijenile sve lampe jer je učinkovitost LED lampi 1:4 prema klasničnim lampama. Smatra da bi trebalo izdvojiti što više sredstava kako bi se promijenilo što više lampi.

 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da će Međimurje-plinu d.o.o. pisanim putem postaviti pitanje vezano uz dobit i dobiveni odgovor dostaviti će svim vijećnicima. Što se tiče zamjene lampi, trošak nije 3.000,00 kn već 1.650,00 kn po lampi. Trenutno se provodi postupak nabave lampi, a za sjednicu Općinskog vijeća u rujnu pripremiti će specifikaciju koliko je živinih i natrijevih lampi te led lampi po naseljima. U Općini Nedelišće ima oko 900 rasvjetnih tijela, a do sad ih je promijenjeno otprilike 250. To sigurno nije dovoljan broj lampi jer su negdje postavljene na svakoj četvrtoj banderi, i trebalo bi ih biti otprilike oko 1.500 – 1.600. Istaknuo je da nije ista cijena lampe na nerazvrstanoj, županijskoj ili državnoj cesti. Nakon provedenog postupka nabave prvo će se ići na zamjenu lampi u Dunjkovcu i Gornjem Hrašćanu na glavnoj cesti, a ostatak lampi će se u dogovoru sa vijećima mjesnih odbora rasporediti po ostalim naseljima.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (14 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je riječ predao predsjedniku Odbora za Proračun i financije Vitomiru Kiriću, koji je prisutne obavijestio da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio točke br. 1, 2, 3 i 4 Dnevnog reda 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

Načelnik Darko Danio obrazložio je kako je do prvih izmjena došlo zbog dvanaest projekata koji su odobreni i zbog projekata koji nisu odobreni, zbog sterilizacije i kastracije pasa u romskim naseljima za što će se sredstva dobiti od Ministarstva poljoprivrede, zbog povećanih troškova čišćenja snijega te još nekih manjih izmjena.

Vijećnica Dijana Posavec složila se sa izjavom vijećnika Franje Cimermana vezanom uz projekte te je također konstatirala da je vidljiv pojačan priljev novaca iz državnog proračuna i ministarstava. Smatra da je načelnik djelomično objasnio da je to rezultat raspisanih mjera, natječaja i kvalitetno pripremljenih projekata, međutim projekti su postojali i prije. Neki su prolazili, a neki nisu. Postavila je pitanje zamjeniku načelnika Željku Kacunu da li je ovih dvanaest projekata koji su odobreni rezultat vertikale HNS-a koja u ovome mandatu seže od Općine, Međimurske županije pa sve do državnog nivoa, ili se radi o nečemu drugome. Podržati će ovakav prijedlog te se nada da će i sljedeće izmjene ići prema plusu. 

Zamjenik načelnika Željko Kacun odgovorio joj je da u određenoj mjeri koalicija daje rezultate što je i vidljivo. Nastojati će se i dalje aplicirati na raspisane natječaje i pozive koji idu prvenstveno preko Ministarstva graditeljstva i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Vjeruje, temeljem dosadašnjih rezultata, da će nadalje biti još više uspjeha.

Vijećnik Franjo Cimerman zamolio je zamjenika načelnika Željka Kacuna da li može navesti konkretan projekt za koji je zaslužna HNS-ova vertikala.

Zamjenik načelnika Željko Kacun odgovorio mu je da je posljednji projekt koji je prošao zahvaljujući vertikali 405.000,00 kn za pješačke staze.

Vijećnik Ivan Klekar pozdravio je sve prisutne te je konstatirao da se primjećuje, i veseli ga to, da je pojačan priljev novaca iz državnog proračuna i proračuna pojedinih ministarstava u Općinu Nedelišće. To je jasan pokazatelj da vlast na državnoj razini pod vodstvom HDZ-a vodi jednaku brigu o razvoju svih jedinica lokalne samouprave bez obzira koja stranka na kojoj razini obnaša vlast. Takva briga i financiranje lokalnih projekata značajka je svih dosadašnjih vlada RH kojima je na čelu bio HDZ. Potpora projektima izostala je jedino za vrijeme vlade Zorana Milanovića, kad je SDP bio na vlasti i u Općini Nedelišće i u Međimurskoj županiji. Smatra da za potporu projektu nije dovoljna samo njegova kvaliteta i dobra pripremljenost već je potreban i senzibilitet državne vlasti za potrebe građana na svim razinama. Zahvalio je Vladi Republike Hrvatske i ministrima na potpori projektima za Općinu Nedelišće i izjavio kako će podržati ovaj proračun.

Načelnik Darko Dania iznio je mišljenje da svi zajedno rade za dobrobit građana i pozvao ga je da i on uspostavi vertikalu prema Zagrebu kako bi pomogao da se ostvari što više projekata koji su pripremljeni.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu.

Vijećnik Ivan Klekar postavio je pitanje na što se odnosi stavka za MESAP koja iznosi 350.000,00 kn.

Načelnik Darko Dania odgovorio je da je takav iznos zbog starih kredita koji će se otplaćivati još dvije godine. Troškovi MESAP-a su do 900.000,00 kn godišnje. Suvlasništvo Općine Nedelišće iznosi 40%, a Međimurske županije 60%. Aktualna je tema kako dalje sa MESAP-om jer se godišnje ne odvija dostatno manifestacija. Uz manifestacije, prostori se koriste i za potrebe udruga.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi  Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o  I. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Odluka o  I. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o  I. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 Ad. 5.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ivan Marciuš, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio točke br. 5 i 6 Dnevnog reda 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće