Zapisnik s 14. sjednice OV

KLASA:021-05/19-01/01
URBROJ:2109/12-02-19-2
Nedelišće, 11.03.2019.

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u ponedjeljak, 11. ožujka 2019. godine u 19:00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine,
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Nedelišće,
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine,
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2018. godine,
 11. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće,
 12. Donošenje Odluke o 1. izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi,
 13. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću (Dvorište, livada te stambena i gospodarska zgrada na Trgu Republike)
 14. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine (Građevinsko zemljište u zoni za građenje groblja Nedelišće),
 15. Donošenje Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu.

  

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek, Magdalena Špicar Marciuš, Tomica Novak.

IZOSTALI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Ivan Klekar.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Zlatko Marciuš - predsjednik OO Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

 

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio je sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (15 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne te je zamjeniku načelnika Željku Kacunu postavio dva pitanja. Prvo pitanje odnosilo se na službene web stranice Općine Nedelišće. Konstatirao je da je na jednoj od prve dvije sjednice Općinskog vijeća vijećnica Dijana Posavec postavila pitanje čime će se baviti zamjenik načelnika Željko Kacun, kad je počeo profesionalno obavljati dužnost, te je bilo odgovoreno da će njegovo djelovanje biti fokusirano na sport i sportske udruge, zaštitu i spašavanje i informiranje. Interesira ga, ako je gospodin Kacun zadužen za informiranje, a zna da je prije bio i informatičar i bavio se web stranicama, zašto je web stranica Općine Nedelišće toliko zastarjela i zašto se na njoj ništa novoga ne događa. Kao dokaz vijećnicima je pokazao ispis sa web stranica na kojem su zadnje vijesti iz 10. i 11. mjeseca 2018. godine. Prema tome se čini da zadnjih četiri mjeseca nije bilo nikakvih novih aktivnosti i nije se radilo na informiranju. Karikirano je postavio pitanje zamjeniku načelnika da li je bio na poslu zadnja četiri mjeseca. Drugo pitanje odnosi se na sport, s obzirom da je zamjenik načelnika zadužen za sport. Činjenica je da se najviše ulaže u nogomet, puno više od drugih sportova, a posebno u mjestu Nedelišće gdje je izgrađen stadion u koji je do sada uloženo oko 14 milijuna kuna. Interesira ga da li je zadovoljan s razvojem sporta nogometa s obzirom da je NK Nedelišće u situaciji da ni jedno dijete iz Nedelišća više ne želi igrati nogomet u Nedelišću, da je klubu prijetilo izbacivanje iz lige zato što nema mlađe uzraste pa su oni nadopunjeni djecom iz Paraga. U prvom sastavu također se većinoma radi o plaćenicima koji nisu iz Nedelišća. Postavio mu je pitanje da li je zadovoljan razvojem nogometa u samom mjestu Nedelišće i da li uprava NK Nedelišće ima i dalje njegovu bezrezervnu podršku.

 • Zamjenik načelnika Željko Kacun na prvo pitanje odgovorio je kako je web stranica samo dio posla. Općinska uprava imala je do prije nekog vremena ugovor o poslovnoj suradnji i oblikovanju internet sadržaja sa tvrtkom koja je prestala sa radom. Trenutno je u fazi iznalaženja novog rješenja. Do trenutka kad se to rješenje ne realizira, na žalost primoran je objavljivati stvari koje Općina producira sama i to prvenstveno onaj dio koji se odnosi na zakonske obaveze i funkcioniranje općinske uprave. Radi se na tome i nada se da će se u vrlo skorom roku iznaći rješenje i sklopiti novi ugovor o oblikovanju samog sadržaja. Što se tiče drugog pitanja, činjenica je da se većina seniorskih sastava klubova na području Općine, ne samo u NK Nedelišće, bazira na tzv. plaćenicima. U Nedelišću je to najviše izraženo i sve manje djece je spremno baviti se sportom. Većina djece je iz NK Nedelišće otišla u respektabilnu nogometnu školu koju su osnovali NK Međimurec Dunjkovec-Pretetinec i NK Sloboda Slakovec, nešto manje u nogometnu školu Petica, a par u nogometnu školu Međimurje. Poslovnu politiku kluba NK Nedelišće ne može komentirati. Činjenica je da se u Nedelišću, unatrag zadnjih pet godina, nije kvalitetno radilo sa mlađim uzrastima i taj nerad je razlog zašto se NK Nedelišće nalazi u takvome stanju. Probleme sa mlađim uzrastima imaju svi klubovi. Takvo pitanje postavilo se i na nedavnoj skupštini NK Međimurec Dunjkovec-Pretetinec gdje je vođena diskusija koji je smisao funkcioniranja i rada nogometne škole kad ni jedan igrač iz juniorskog sastava, unazad par godina, nije završio u seniorskom sastavu. Općenito, ne samo sport, nego i društvene aktivnosti svih udruga, imaju probleme s motiviranjem mlađih članova na angažman. To je problem s kojim će se trebati u dogledno vrijeme pozabaviti.

 • Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te je postavio pitanje vezano uz nelegalno odlaganje otpada. Interesira ga koliko se može maksimalno naplatiti kazna za nelegalno odlaganje otpada te da li se ista može izreći na licu mjesta. Ujedno, kako ima informaciju da su postavljene kamere da li snimka može poslužiti kao dokaz na sudu.

 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne i odgovorio mu je kako se pokušavalo dokazivati sa fotografijama, ali to nije bio valjan dokaz. Krenulo se u akciju sa video kamerama koje je postavila ovlaštena kuća Alzas Alarms i protiv počinitelja je pokrenuto pet postupaka. Maksimalna kazna koju izdaje Općina Nedelišće je dvije tisuće kuna, ali ne zna točno koliko iznose kazne koje se izriču u sudskom postupku. Pokrenuti su i postupci protiv nepoznatih počinitelja, ali u pronađenim dokaznim materijalima ima dokumenata te se nada da će sud to uvažiti. Kamere će se i dalje koristiti jer se pojavljuje sve više nelegalnih odlagališta. Ima i puno smeća koje dolazi iz susjednih županija, npr. iz Kneginca Gornjeg i Varaždina. Nada se da će kazne biti rigorozne da počinitelji više nikad ne pomisle napraviti nešto slično. Od kad je inspekcija zatvorila odlagalište u G. Hrašćanu ima sve više nereda i trebati će se pojačati napori da se kazne svi počinitelji.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (15 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je voditeljici Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanji Zorković koja je obrazložila kako se izmjene rade zbog omogućavanja gradnje društvenih sadržaja, konkretno dječjeg igrališta i vatrogasnog poligona.

Vijećnik Franjo Cimerman pozdravlja donošenje odluke, posebice jer se radi o jednom velikom kompleksu proširenja Nedelišća na jugo-zapadnoj strani mjesta, a s druge strane sve velike građevine i društveni sadržaji do sad  su se gradili na sjeverno-istočnoj strani naselja. Ako bi se na proširenom dijelu izgradilo 40-50 kuća onda bi djeca do škole imala oko 2,5 kilometara i morali bi pješice odlaziti na sasvim drugu stranu mjesta te i iz tog razloga podupire da se predškolski i školski sadržaji grade i u tome dijelu mjesta. Urbanističkim uvjetima predviđeno je da zgrade moraju biti visine do 7 metara, a ako se radi o društvenim sadržajima onda do 10 metara. Postavio je pitanje zašto se ograničavamo u visini kad se radi o objektima koji se nalaze van dosadašnjeg naselja i zašto se ne dozvoli gradnja viših građevina. Na taj način će se Nedelišće i dalje urbanistički razvijati kao selo i graditi će se male kućice. Ujedno, interesira ga da li u Nedelišću postoji mjesto planirano za stanogradnju jer je činjenica da se za gradnju obiteljskih kuća teško dobije kredit, a za stan se dobiju puno lakše jer se stanovi prodaju vrlo brzo i vrlo jednostavno. Kao primjer je naveo Grad Čakovec u kojem se gradi na desetke stanova, a svi su rasprodani već kad se počinju graditi sami temelji.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je ograničenje za visinu postavljeno županijskim Prostornim planom kojim su definirana maksimalno tri kata i potkrovlje. Općina trenutno nema vlastitog zemljišta za stanogradnju. Već se prije postavilo  pitanje prema Međimurskoj županiji da li se to može izmijeniti, ali odgovor je bio da smo ruralna sredina. Kako je u postupku podonošenje amandana na Prostorni plan Međimurske županije provjeriti će da li je moguće podnijeti amandman i na tu problematiku pa da se omogući i stanogradnja.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ivan Marciuš obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio točke br. 1, 7, 8, Dnevnog reda 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ je predao načelniku Darku Daniji koji je obrazložio prijedlog Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu. Iznos od 1.732.000,00 kn koji se prenosi u ovu godinu odnosi se na energetske obnove koje su počele u 2019. godini, unutarnje uređenje dječjega vrtića te kreće nabava za županijsku cestu u Trnovcu. Od EU fondova dobivena su određena sredstva i raspisati će se natječaj za poravnanje gdje se Općina može javiti. Ostalo je izvršeno prema zadnjemu rebalansu iz 2018. godine i nema nikakvih odstupanja. Zadovoljan je sa izvršenjem iako se uvijek može više. Promijeniti će se okolnosti i Općina više neće imati tako visoki indeks razvijenosti zbog Grada Zagreba.

Vijećnik Franjo Cimerman smatra da su, kad se gleda samo izvršenje, zadovoljni. Pogotovo kad se vidi da prihodi s 20 porastu na 25 milijuna. Bio bi najsretniji da se i u narednim godinama povećava na taj način. Međutim, smatra da je 2018. godina bila iznimna po nekim stvarima. Kao primjer, naveo je iznos od oko 3 milijuna kuna koji su dobiveni od ministarstava putem EU fondova, povećanje iznosa od poreza na dohodak kojeg se odrekla država u iznosu od oko 3,2 milijuna kuna te skoro 3 milijuna od prodaje zemljišta. To su stvari koje će se teško ponoviti. Pohvalio je izvršenje uz nadu da će se i dalje nastaviti na taj način, a ne da 2018. bude jedna blistava godina, a da se u idućim godinama doživi veliki pad.

Predsjednik Odbora za proračun i financije Vitomir Kirić obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio točke br. 3, 4, 5, 6 i 12 Dnevnog reda 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu te je otvorio raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec pozdravila je sve prisutne i postavila je pitanje što se događa sa Turističkom zajednicom. Da li je sada zaposlen djelatnik i da li je napravljen plan rada po kojem se radi.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako je natječaj bio raspisan i bilo je jedanaest kandidata. Jedna kandidatkinja je odustala, a jedna nije imala uvjete. Turističko vijeće odabralo je četvero kandidata za razgovor, a na osnovu razgovora odabrana je kandidatkinja Anita Novak iz Nedelišća koja će stupiti u radni odnos s 01.04.2019. godine. Sve manifestacije i planovi su odrađeni.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine.

Predsjednica Socijalnog vijeća Darinka Pergar obavijestila je prisutne da je Socijalno vijeće razmotrilo i jednoglasno prihvatilo Izvješće te je vijećnicima predložila da ga i oni prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2018. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2018. godine te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2018. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2018. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ dao je načelniku Darku Daniji koji je obrazložio prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće. Po raspisanom natječaju pristigle su dvije prijave. Jedan od kandidata nije zadovoljavao uvjete propisane natječajem, a dosadašnja ravnateljica zadovoljava sve uvjete.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Ciglarić obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće te je vijećnicima predložio da je i oni prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće,
 2. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.
Donošenje Odluke o 1. izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o 1. izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 1. izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi,
 2. Odluka o 1. izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.
Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću
(Dvorište, livada te stambena i gospodarska zgrada na Trgu Republike)

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ dao je načelniku Darku Daniji koji je obrazložio prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću. Radi se o polovici kuće kod platane u Nedelišću, a razlog kupovine je uređenje muzeja prve tiskare i prostora za turističke sadržaje. Ove godine vlasnicima će se platiti 200.000,00 kn, a ostatak iduće godine.

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja Željko Ciglarić obavijestio je prisutne da je Komisija jednoglasno prihvatila točke br. 13, 14, 15, Dnevnog reda 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o kupnji nekretnine u Nedelišću,
 2. Odluka o kupnji nekretnine u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.
Donošenje Odluke o kupnji nekretnine
(Građevinsko zemljište u zoni za građenje groblja Nedelišće)

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ dao je načelniku Darku Daniji koji je obrazložio prijedlog Odluke o kupnji nekretnine. Općina je prošle godine već kupila susjedno zemljište, a razlog kupnje je proširenje groblja u Nedelišću i uređenje parkirališta.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o kupnji nekretnine,
 2. Odluka o kupnji nekretnine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 15.
Donošenje Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ dao je načelniku Darku Daniji koji je obrazložio prijedlog Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“. Općina je suvlasništvo naslijedila od bivše Općine Čakovec, a na Kolegiju gradonačelnika i načelnika dogovoreno je da se suvlasnički dijelovi koji pripadaju gradovima i općinama prenesu na Umjetničku školu „Miroslav Magdalenić“ bez naknade.

Vijećnik Franjo Cimerman smatra kako sama odluka nije sporna, ali Općina Nedelišće odriče se i poklanja svoje vlasništvo Gradu Čakovcu koji nam u šest mjeseci nije ni odgovorio da li je spreman napraviti jedno autobusno ugibalište kod škola.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu,
 2. Odluka o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Načelnik Darko Dania obavijestio je sve prisutne da će idući tjedan započeti radovi na energetskoj obnovi općinske uprave Općinske Nedelišće te će se zbog toga službenici i namještenici privremeno smjestiti u prostore TZ Općine Nedelišće i SRP Trate u Nedelišću, a blagajna i prijemni ured ostati će na adresi M. Tita 1 u Nedelišću, u disociranom uredu iza banke. Što se tiče rušenja stabala oko zgrade Općine izjavio je da je to bilo potrebno zbog lošeg stanja nekih od stabala, a i zbog pristupa zgradi kod energetske obnove. Kad se dovrši energetska obnova ponovno će se zasaditi raslinje i urediti okoliš.

 

Dovršeno u 19,55 sati.

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće