Zapisnik s 18. sjednice OV

KLASA:021-05/19-01/07
URBROJ:2109/12-02-19-2
Nedelišće, 26.09.2019.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
održane u četvrtak, 26. rujna 2019. godine u 19:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2018/19. godinu,
 2. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda,
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2019. godine,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2019. godine,
 5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu,
 6. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine,
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina,
 9. Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Nedelišće,
 10. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Nedelišće,
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 12. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 13. Rasprava o odlukama kojima se uređuju obveze građana vezane uz održavanje površina ispred objekata.

  

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek, Tomica Novak.

IZOSTALI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Ivan Klekar, Magdalena Špicar Marciuš.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica JUO Općine Nedelišće, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Zlatko Marciuš - predsjednik OO Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Siniša Obadić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, utvrdio je da je sjednici prisutno 14 vijećnika te je pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (14 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnica Darinka Pergar pozdravila je sve prisutne i osvrnula se na činjenicu da u svim naseljima Općine postoje kuće u kojima živi samo jedna osoba, i u pravilu su to starije osobe sa malom mirovinom. Te osobe, kao samci, nisu u stanju zbog kvadrature kuća u kojima žive, plaćati komunalnu naknadu. Većinom su to velike prizemnice. Kod tih osoba postoji mišljenje da bi bilo korektno da plaćaju naknadu za prostor koji koriste u kući, a ne za kuću u kojoj žive. Nadalje, ima sve više zahtjeva za oslobođenje plaćanja komunalne naknade, čak i kod mlađih ljudi. Razlozi su razni, od nezaposlenosti, malih primanja, bolesti itd. Iako se neki od slučajeva rješavaju kroz Socijalno vijeće, smatra da to nije rješenje problema, već vrtnja u krug. To se odnosi samo na kuće za stanovanje, a ne za kuće za odmor i vikendice. Komunalna naknada je zakonska obaveza, prema članku 99. ZKG-a, komunalna naknada se ne obračunava prema četvornom metru površine objekta, nego se obračunava po četvornom metru površine nekretnine. Vjeruje da i u drugim općinama i gradovima u Međimurju ima takvih slučajeva. Iz tog razloga načelniku je predložila da se na sljedećem kolegiju gradonačelnika i načelnika otvori ova tema i da se, ako je moguće, zajednički nastupi u smjeru rješavanja istih, a da se za potrebne zakonske izmjene zaduže saborski zastupnici iz Međimurja. Isto tako, ima i nekih koji smatraju da plaćaju veću komunalnu naknadu po veličini objekta u kojem žive, naspram nekih drugih koji imaju isto takve objekte. Da li su razlozi istiniti, trebalo bi uvrditi uvidom na terenu. S obzirom da je na jednoj od sjednica Općinskog vijeća bilo rečeno da će se izvršiti terenski obilazak kuća radi utvrđivanja stvarnog stanja, načelniku je postavila pitanje da li je po tome pitanju što učinjeno, a ako nije, da li će se što učiniti i kad.

 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te joj je odgovorio da će uputiti prijedlog na kolegij gradonačelnika i načelnika, ali da sumnja kako će se problem riješiti na toj razini. Način naplate uređen je zakonima, a svaki upit za oslobođenjem razmotren je i upućen na mišljenje mjesnim odborima koji najbolje poznaju situaciju po naseljima. Nakon toga prijedlozi se upućuju na Socijalno vijeće koje načelniku predlaže donošenje odluka. Što se tiče obračuna komunalne naknade, najveća revizija bila je napravljena kod legalizacije objekata. Nije provedeno u cijelosti, ali nada se da će biti u što kraćem razdoblju. Postoje građani koji su bili zaduženi za manje kvadrature od onih koje sada imaju, a to nije pošteno prema onima koji su zaduženi sa kompletnom kvadraturom.

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je prisutne i načelniku je postavio dva pitanja. Prvo pitanje odnosilo se na autobusna ugibališta. Dunjkovec i Pretetinec na svojem području imaju samo jedno zajedničko autobusno ugibalište koje se nalazi na sjevernom rubu naselja, defacto kod zadnje kuće u Dunjkovcu, prema Slakovcu. Djeca koja imaju organizirani autobusni prijevoz za školu u Nedelišću moraju pješice ići do kraja naselja, da ih onda autobus vozi u školu. S druge strane, mnogi radnici iz Dunjkovca i Pretetinca, koji imaju organizirani prijevoz na posao privatnim autobusima, čekaju svoje autobuse na raskršću Glavna – Ljudevita Gaja, što je mnogo prirodnije, ali i protiv propisa, jer autobus tu ne smije puštati ni primati putnike. Postavio je pitanje zašto naselje Dunjkovec nema autobusno ugibalište i na južnom dijelu ili negdje u centru, pa da autobusne linije budu svrsishodnije svim žiteljima Dunjkovca i Pretetinca. Drugo pitanje odnosilo se na rasvjetu na rotoru između Čakovca i Nedelišća, koju je sufinancirala i Općina Nedelišće, a značajan broj građana ima primjedbe na funkcioniranje iste. Navodno rasvjeta u određene dane uopće nije radila, ili je radila, ali su svjetla samo treperila. Također, ujutro od 5 do 6 sati, kada je velika frekvencija odlazaka na posao, pogotovo sada kada je zatvoren jedan od nadvožnjaka u Čakovcu, svjetla uopće ne rade. Postavio je pitanje načelniku da li je upoznat sa tim problemima, da li se radi o privremenim problemima koje možemo smatrati uhodavanjem te da li je namjena ove rasvjete da radi cijelu noć ili je ona ograničena samo na određeno vrijeme.

 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da već dvije godine u proračunu postoji stavka za autobusno stajalište. Radi se o stajalištu na županijskoj cesti i problematično je da se kuće nalaze uz samu cestu te nema prostora za stajalište, a sa suprotne strane ide pješačka staza. U par navrata tražilo se od Policijske uprave MŽ i od ŽUC-a MŽ da se omogući iscrtavanje autobusnog stajališta na samoj prometnici kako je uobičajeno u Gradu Zagrebu i u većim gradovima. Prije mjesec dana izašlo se na teren sa predstavnicima prije navedenih službi i biti će odobreno privremeno rješenje na dvije godine za iscrtavanje autobusnog stajališta kod caffe bar Verona u Dunjkovcu, a u izmjenama prostornog plana osigurati će se mjesto za buduće ugibalište koje je planirano prije skretanja za ulicu Lj. Gaja, a drugo ugibalište bilo bi u blizini područne škole, a sa druge strane ugibalište će biti kod društvenog doma u Pretetincu. Što se tiče rasvjete na rotoru, ona je prije par mjeseci jednostavno prestala raditi. Razmatralo se tko je uopće odgovoran za održavanje te rasvjete te je utvrđeno da je to Grad Čakovec, po katastru je vlasnik Općina Strahoninec, a na ulasku je u Općinu Nedelišće. Napravljen je tripartitni ugovor i postavila se nova led rasvjeta. Desio se udar groma te rasvjeta nekoliko dana nije radila, ali sad je to popravljeno. Obavijest o režimu paljenja poslati će vijećnicima putem e-maila kad provjeri točne informacije.

 • Vijećnica Dijana Posavec pozdravila je sve prisutne i načelniku je postavila pitanje u vezi uređenja zemljišta na kraju ulice K. Vinka gdje je lovački dom i vježbalište DVD-a Nedelišće. Svake godine na toj lokaciji pali se vuzmenka, ali do današnjeg dana zgarište nije sanirano. Postavila je pitanje kada će to biti sanirano jer su tamo ostaci koji nisu izgorjeli i to ružno izgleda, a u zadnje vrijeme to je jako frekventna lokacija. Ujedno, zanima je i kad će početi radovi na dječjem vrtiću na toj lokaciji. 
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da je na toj lokaciji ostalo par panjeva te će oni biti ukolonjeni i lokacija očišćena u što kraćem roku. Što se tiče dječjeg igrališta, od LAG-a MDiB je dobivena informacija da je projekt prošao prvu fazu i da bi mogli krenuti s javnom nabavom, ali je sugerirano da se pričeka dok ne dobijemo informaciju iz Zagreba.
 • Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio tri pitanja. Prvo pitanje bilo je u kojoj je fazi realizacija Južne zaobilaznice Nedelišća, drugo pitanje bilo je vezano uz rad trgovina nedjeljom i održanom sastanku na tu temu, a treće pitanje bilo je da li postoji mogućnost da se izvede krovište terase bivšeg NM kluba kako bi se priredbe mogle održavati u svim vremenskim uvjetima ili, alternativno, da se vatrogasni dom u Nedelišću koristi za te prilike.

 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da ide hitno projektiranje zaobilaznice, za koju je zastupnica Sunčana Glavak podnijela amandman, a nema informaciju kada će sama gradnja i započeti. Kad je u Čakovcu održana sjednica Vlade, ministar Oleg Butković obečao je da će u Nedelišću održati konferenciju na kojoj će građane obavijestiti o tijeku radova. Što se tiče rada nedjeljom, on je protivnik i to je dokazano kad je sa radom započela općinska cvjećara. Kad je održan sastanak o radu nedjeljom svi su bili protiv rada nedjeljom osim predstavnika METSS-a koji se nije ni pojavio na sastanku. Rad nedjeljom pravo je trgovina, a zabraniti im se može jedino ako se rad zabrani na razini države. Za krovište na NM klubu prijavljen je projekt, ali za sad nema rezultata. Ako prođemo bilo bi lijepše da se gradi sa sredstvima koja nisu iz proračuna, a ako ne prođemo napravljen je troškovnik da se unutarnji dio prekrije i da se postavi adekvatno krovište i osigura prostor.

 • Na kraju aktualnog sata načelnik Darko Dania pozvao je sve prisutne na potpisivanje Povelje o bratimljenju, koje će se održati 11. listopada 2019. godine u prostorijama ATON-a. Ujedno, prisutne je obavijestio o postupku prijave projekta DVD-a Nedelišće za koji je Općinsko vijeće dalo potporu. DVD Nedelišće prijavio se na natječaj i dobili su prvo priopćenje da se nalaze na 52. mjestu, a 85. mjesto je bilo ulazno i radi se o 3.600.000,00 kn nepovratnih sredstava. Međutim, javio se i DVD Pušćine bez suglasnosti Općinskog vijeća i bez potpune dokumentacije i oni su išli na najbrži prst i prijavili su se prije DVD-a Nedelišće. Već pet mjeseci bori se kako se navedena sredstva ne bi izgubila zbog nečije gluposti i nepoštivanja Općinskog vijeća. Predsjednik DVD-a Nedelišće Zlatko Marciuš dodao je kako su već dobili rješenje kojim su odbijeni. Načelnik Općine Darko Dania nadalje je objasnio kako smo mi na žalost jedinstveni slučaj u Republici Hrvatskoj jer ako netko nije imao suglasnost Općinskog vijeća, jednostavno se nije ni prijavljivao.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (14 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2018/19. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2018/19. godinu te je otvorio raspravu.

Potpredsjednik vijeća Ivan Marciuš osvrnuo se na broj djece koja polaze engleski jezik te je sugerirao da se engleski jezik uvede kao obavezan za starije vrtićke grupe i postavio je pitanje da li se na to može utjecati.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak odgovorio mu je da je program dječjih vrtića određen kurikulumom te da engleski jezik nije određen kao obavezan.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda te je otvorio raspravu.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Ciglarić obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i prihvatio prijedlog Odluke te je vijećnicima predložio da je i oni prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o razrješenju i imenovanju člana Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda,
 2. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2019. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2019. godine te je otvorio raspravu.

Načelnik Darko Dania ukratko je objasnio projekte koji su realizirani u periodu od 01.01.-30.06.2019. godine.

Predsjednik Odbora za proračun i financije Vitomir Kirić obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i prihvatio prijedlog Odluka pod rednim brojevima 3, 4, 5 i 6 Dnevnog reda 18. sjednice te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2019. godine,
 2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2019. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2019. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2019. godine te je otvorio raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec postavila je pitanje načelniku zbog čega puno projekata iz plana Razvojnih programa nije započeto, a ono što je započeto je izvršeno u maloj mjeri.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da će se većina projekata realizirati u drugoj polovini godine.

Vijećnik Franjo Cimerman mišljenja je kako su u Plan razvojnih programa Općine Nedelišće uneseni višegodišnji projekti te da je zbog toga izvršenje na takvoj razini.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je, zbog prijava na fondove, u Plan razvojnih programa potrebno unijeti projekte u cijelokupnom iznosu troškova.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2019. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2019. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu,
 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o visini paušalnog poreza,
 2. Odluka o visini paušalnog poreza prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.
Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine te je otvorio raspravu.

Vijećnik Franjo Cimerman postavio mu je pitanje vezano uz stipendiranje studenata, gdje je uočio nelogičnost vezanu uz naveden broj stipendista Općine Nedelišće.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je došlo do tiskarske pogreške te da je točan broj studenata 83.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina te je otvorio raspravu.

Načelnik Darko Dania dodao je kako će Općina Nedelišće, prihvaćanjem ove Odluke pristupiti većem urbanom području Grada Varaždina, a to su do sad učinile i druge općine i gradovi u okolici. Pristupanjem će se omogućiti javljanje i korištenje sredstava iz više fondova.

Vijećnik Franjo Cimerman izjavio je da zna kako je Vlada RH donijela Zakon o regionalnom razvoju, te da je to nametnula Europska unija koja novce želi dijeliti po svojim uvjetima tako da Općina Nedelišće nema utjecaj. Izjasnio se kako je legalist te da poštuje Ustav Republike Hrvatske kojim nije predviđena ova vrsta međurazina. Kao županijski vijećnik zna što se sve pokušava strpati pod Grad Varaždin, i malo po malo postajemo dio Grada Varaždina i gubi se identitet županije. Ujedno, zna kako izgleda kada maleni dođu pod velike, a kao primjer je naveo korištenje autocesta koje mi plaćamo i kažnjavanje zbog razvrstavanja otpada, a Zagreb i ostala središta su gora od nas, a ne plaćaju nikakve kazne. Dodao je i kako u urbano područje nije uključeno ni kompletno Međimurje. Iz navedenih razloga glasati će protiv.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (10 za, 3 suzdržana i 1 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina,
 2. Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.
Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Upućuje se Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Nedelišće,
 2. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec pozdravila je donošenje ove mjere i nada se da će se ova Odluka provoditi i kad se radi o održivoj upotrebi pesticida na vodozaštitnom području u Nedelišću. Kad je postavila pitanje zaštite na tome području uvijek je dobila odgovor da je voćnjak u drugoj zoni te da je sve u redu, a smatra da nije. Isto tako se nada da će se provoditi mjere održavanja razine organske tvari - humusa u tlu. Predložila je da se održi predavanje poljoprivrednicima o agrotehničkim mjerama i o upoznavanju o Mjeri 10 iz koje poljoprivredni proizvođači i OPG-ovi mogu dobiti značajna sredstva. To je važno pitanje koje se tiče klimatskih promjena i zdravlja svih nas. Predlaže da se prvo ide sa edukacijom, a ne sa kaznama.

Vijećnik Franjo Cimerman složio se sa vijećnicom Dijanom Posavec da prvo treba educirati, a tek poslije kažnjavati te je postavio dva pitanja. Prvo pitanje odnosilo se na članak 17. koji govori o održavanju živica i međa, a u kojem stoji da je zabranjeno koristiti bodljikave žice i armaturne mreže. Zanimalo ga je da li to znači da se međa smije betonirati, ali samo ako se ne koristi armaturna mreža. Možda bi trebalo precizirati ili detaljnije napisati članak. Drugo pitanje odnosilo se na provedbu kontrole. U Odluci stoji da će kontrolu provoditi poljoprivredno-komunalni redar Općine Nedelišće te je postavio pitanje da li je to nova funkcija ili će te poslove preuzeti komunalni redar. Kako komunalni redar do sad nije u cijelosti uspio pratiti ni nedozvoljeno odlaganje komunalnog otpada po površinama smatra da je to fizički neizvedivo.

Vijećnik Željko Ciglarić podržava donošenje Odluke, ali u članku 24. stavak 1 u smislu obveze od osiguranja od požara koriste se pojmovi veća poljoprivredna površina i manja poljoprivredna površina, ali nije definirano što se smatra većom, a što manjom.

Načelnik Darko Dania prihvatio je inicijativu vijećnice Dijane Posavec za organizaciju sastanka, a što se tiče voćnjaka od njih se traži da prskaju sa eko sredstvima, a vezano uz provođenje Odluke vijećniku Franji Cimermanu odgovorio je da za sad Općina ima samo komunalnog redara, ali je u pregovoru sa okolnim općinama da bi imali zajedničkog poljoprivrednog redara. Slaže se s njim da komunalni redar ne može sam odraditi posao. Vijećniku Željku Ciglariću odgovorio je da je teško definirati veću i manju površinu te da to ovisi o slobodnoj procjeni.

Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković vijećniku Franji Cimermanu odgovorila je na pitanje vezano uz međe. Navedenim člankom misli se na postavljanje armaturne mreže na parapet i korištenje istih kao sredstva ograđivanja. Što se tiče bodljikave žice, ona se prvenstveno spominje zbog zaštite životinja.

Predsjednik Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda Hrvoje Kolman obavijestio je prisutne da je Povjerenstvo razmotrilo i prihvatio prijedlog Odluke te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.
Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2020. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.
Rasprava o odlukama kojima se uređuju obveze građana vezane uz održavanje površina ispred objekata

 

Načelnik Darko Dania vijećnicima je obrazložio kako je, sukladno dogovoru sa 17. sjednice Općinskog vijeća, pripremio odluke kojima je utvrđeno da građani moraju održavati javne površine ispred svojih objekata. Zatražio je mišljenje da li predmetne odluke zadržati u obliku u kojem jesu ili pristupiti izmjenama kojima bi se obaveza za građane ukinula.

Vijećnik Franjo Cimerman mišljenja je kako bi odluke trebale ostati takve kakve jesu jer su u ovome obliku najčišće i najlogičnije te da bi se izmjenama stvorile još veće podjele. Ukoliko netko nije u mogućnosti održavati, za to postoji socijalna služba i drugi, nema potrebe da se odluke prilagođavaju svim izuzecima. Najveći problem je u Čakovečkoj i Varaždinskoj ulici u Nedelišću jer je najveći broj starih kuća kod kojih postoje neriješeni imovinski poslovi. Njima ta situacija odgovara jer to smatraju štednjom za budućnost, ali to je neprihvatljivo i smatra da je kažnjavanje primjereno. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Hrvoje Kolman također je mišljenja da se odluke ne bi trebale mijenjati na način da se ukine obaveza, već da se eventualno odrede kriteriji pod kojima bi se građanima moglo pomoći, ali samo ukoliko podnesu zahtjev.

Načelnik Darko Dania također je mišljenja da se obaveza ne ukine, a oni koji nisu u mogućnosti sami održavati javne površine mogu se obratiti komunalnom poduzeću Općine Nedelišće NED-KOM d.o.o., koje će izvršiti uslugu održavanja i istu naplatiti u skladu sa cjenikom.

Nakon rasprave, vijećnici su se složili da se Odluke kojima je utvrđeno da građani moraju održavati javne površine ispred svojih objekata neće mijenjati, a građanima koji nisu u mogućnosti izvršavati svoju obavezu, omogućiti će se da to u njihovo ime izvrši komunalno poduzeće NED-KOM d.o.o. uz naplatu usluge.

 

Završeno u 20,20 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće