Zapisnik s 23. sjednice OV

KLASA:021-05/20-01/04
URBROJ:2109/12-02-20-03
Nedelišće, 26.05.2020.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
održane u utorak, 26. svibnja 2020. godine u 13:00 sati elektroničkim putem

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće, članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, a sukladno uputi Ministarstva uprave, KLASA:023-01/20-01/114, URBROJ:515-05-02-01/1-20-1, od 13.03.2020. godine.

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.

U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave mora biti prilagođen.

Sukladno danoj uputi, održavanje sjednice predstavničkog tijela elektroničkim putem smatra se opravdanim.

Izjašnjavanje o točkama dnevnog reda 23. sjednice održalo se elektroničkim putem preko portala Općinskog vijeća na kojem se preuzimaju materijali za sjednice (upute za glasovanje su bile priložene u e-mail poruci).

 

Temeljem navedenog predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članice Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja,
 2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca,
 3. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Macinec,
 4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
 5. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore,
 6. Donošenje Odluke o oslobađanju roditelja sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće,
 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja djece u predškolskim ustanovama kojima Općina Nedelišće nije osnivač za vrijeme epidemije bolesti COVD – 19 uzrokovane virusom SARS CoV – 2,
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine,
 9. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 10. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata,
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2019. godini,
 16. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 18. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine,
 19. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2019. godine.

  

VIJEĆNICI KOJI SU SE IZJASNILI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Vitomir Kirić, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Magdalena Špicar Marciuš.

 

VIJEĆNICI KOJI SE NISU IZJASNILI: Anna Bratković, Franjo Cimerman, Vanesa Čuka, Ivan Klekar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

„Za“ Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko te je usvojen jednoglasno.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članice Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o razrješenju i imenovanju članice Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja donesena jednoglasno.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca 

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca donesena jednoglasno.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Macinec

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Macinec donesena jednoglasno.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi donesena jednoglasno.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore donesena jednoglasno.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o oslobađanju roditelja sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o oslobađanju roditelja sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće donesena jednoglasno.

 

Ad. 7.
Donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja djece u predškolskim ustanovama kojima Općina Nedelišće nije osnivač za vrijeme epidemije bolesti COVD – 19 uzrokovane virusom SARS CoV – 2

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o sufinanciranju smještaja djece u predškolskim ustanovama kojima Općina Nedelišće nije osnivač za vrijeme epidemije bolesti COVD – 19 uzrokovane virusom SARS CoV – 2 donesena jednoglasno.

 

Ad. 8.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine donesena jednoglasno.

 

Ad. 9.
Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu donesena jednoglasno.

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o raspodjeli rezultata donesena jednoglasno.

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu donesena jednoglasno.

 

Ad. 12.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu donesena jednoglasno.

  

Ad. 13.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu donesena jednoglasno.

 

Ad. 14.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu donesena jednoglasno.

 

Ad. 15.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2019. godini

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2019. godini donesena jednoglasno.

 

Ad. 16.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2019. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2019. godinu donesena jednoglasno.

 

Ad. 17.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2019. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2019. godinu donesena jednoglasno. 

 

Ad. 18.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine donesena jednoglasno.

 

Ad. 19.
Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2019. godine

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2019. godine donesena jednoglasno.

 

 

Završeno u 13:10 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće