Zapisnik s 25. sjednice OV

KLASA:021-05/20-01/07
URBROJ:2109/12-02-20-2
Nedelišće, 30.09.2020.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
održane u srijedu, 30. rujna 2020. godine u 18:00 sati, u multimedijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću, J. Marčeca 27

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2019./20. godinu,
 2. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2020. godine,
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine,
 5. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 6. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
 7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Nedelišću,
 8. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Magdalena Špicar Marciuš.

IZOSTALI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Dijana Posavec, Ivana Pozvek.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania – Općinski načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica JUO Općine Nedelišće, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Siniša Obadić, Dora Vadlja.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, utvrdio je da je sjednici prisutno 14 vijećnika i postoji kvorum za donošenje odluka te je pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo te je isti usvojen jednoglasno (14 glasova za). 

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne i općinskom načelniku postavio je dva pitanja. Prvo pitanje bilo je vezano uz Međimurje plin d.o.o. i njihovo poslovanje, odnosno na udio i interes Općine Nedelišće u Međimurje plinu d.o.o. Iz novina je isčitao da je na zadnjoj skupštini društva utvrđeno da je Međimurje plin d.o.o. poslovao sa dobiti u iznosu od 1,4 milijuna kuna i to je onaj dio koji se službeno raspoređuje na općine i gradove koji su suvlasnici. Općina Nedelišće je također suvlasnik u postotku od 9,3% pa će vjerojatno dobiti dio te dobiti. S druge strane, na skupštini se dalo isčitati da mnoge općine i gradovi nisu zadovoljni s poslovanjem niti svojim udjelima koje imaju u društvu. Tako je Općina Selnica najavila da će prodati svoj udio u iznosu od 2,9% koji je procijenjen na 4,6 milijuna kuna. Također, na samoj skupštini bile su izrečene mnoge druge stvari s kojima se ne slažu neki predstavnici gradova i općina, npr. da je nova zgrada koja je napravljena prevelika, da bi se dio prostora trebao iznajmiti i komercijalizirati, da je broj zaposlenih prevelik, odnosno da nije potrebno da radi toliko blagajni itd. Interesira ga interes Općine Nedelišće u Međimurje plinu jer po nekakvoj računici, ako je dobit u jednoj godini 1,4 milijuna kuna, a udio Općine Nedelišće 9,3%, možemo se nadati da će Općina dobiti oko 140.000,00 kn od ostvarene dobiti. S druge strane, Općina Selnica svoj udio od 2,9% procijenila je na 4,6 milijuna kuna, prema tome vrijednost udjela Općine Nedelišće iznosila bi oko 15 milijuna kuna. Da bi naplatili tih 15 milijuna kuna uz ovakvu dobit kakva je bila prošle godine trebalo bi 115 godina da se isplati i da Općina ima interes. Interesira ga kakav je interes Općine Nedelišće i zašto ne bi prodala svoj udio umjesto da čeka 115 godina da dobi te iste novce. Prodajom bi se ti novci vjerojatno odmah mogli dobiti. S druge strane, tržište plina je liberalizirano i pojavljuje se sve veći broj ponuditelja plina pa je za očekivati da će se smanjivati marže i sve teže će biti ostvarivati neke velike dobiti kakve su možda bile prije 10, 15 ili 20 godina. Ne želi prejudicirati da se nešto prodaje, ali smatra da vijećnici imaju pravo na informacije o stanju i financijskom poslovanju Međimurje plina d.o.o. za prošlu godinu pa predlaže načelniku da direktno od Međimurje plina d.o.o. traži podatke o stanju i financijskom poslovanju i iste dostavi vijećnicima Općinskog vijeća kako bi se napravila rasprava o interesima Općine Nedelišće i mogućem boljem iskorištavanju interesa. Drugo pitanje odnosilo se na postavljene tri kamere kod opskrbnog centra u Nedelišću, kod trokuta. Interesira ga koja je svrha tih kamera.

 

 • Općinski načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne i složio se s inicijativom vijećnika Franje Cimermana te će od Međimurje plina d.o.o. zatražiti dostavu podataka vezanih uz stanje i financijsko poslovanje i još ove godine će se na sjednicu Općinskog vijeća uvrstiti točka vezana uz dostavljene materijale. Činjenica je da je prije dvije godine Općina Nedelišće dobila više od 600.000,00 kn, prošle godine računalo se na isti iznos, ali je bilo puno manje, a ove godine još nije bilo ništa. Što se tiče kamera kod opskrbnog centra, postavljene su u suradnji s Policijskom upravom Međimurskom. Dok je bila migrantska kriza kamere su bile postavljene u Trnovcu i Macincu na dvije lokacije. Sad trenutno te problematike nema pa je ostala jedna kamera, a ostale su prebačene na lokaciju kod opskrbnog centra i pokrivaju kompletan ulazak i izlazak iz Nedelišća i prema graničnom prijelazu Trnovec, Varaždinu, Čakovcu i gornjem Međimurju. Postavljanje je odrađeno sa tvrtkom Alzas d.o.o., a kamere rade 24 sata i moguće je pretraživanje do 60 dana unatrag. Po potrebi, policijska uprava traži podatke sa kamera.

 

 • Vijećnik Ivan Klekar pozdravio je sve prisutne i postavio je pitanje općinskom načelniku. Dana 22. kolovoza 2020. godine obilježavao se Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima u Macincu i Gornjem Hrašćanu u organizaciji Društva za žrtve rata i poraća. Odana je počast svim žrtvama svih režima, a posebno žrtvama komunističkog režima na tim prostorima. Zanima ga zašto nitko od predstavnika Općine nije bio nazočan na tom obilježavanju, da li se zaboravilo na to ili se nešto drugo dogodilo.

 

 • Općinski načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je do sad osobno bio prisutan svake godine, ali ove godine nije došla pozivnica nego samo informacija da Općina Nedelišće uredi oko grobnice, a županija je obilježavanje organizirala jedan dan ranije. Nije ni bio u Nedelišću na naveden datum, a u ime drugih zašto nisu bili prisutni nije ulazio. Općina Nedelišće pripremila je sve kako je bilo zatraženo.

 

 • Vijećnik Ivan Klekar odgovorio mu je kako smatra da je to žalosno i jadno te da se treba odazvati takvim obilježavanjima jer je to u našem mjestu i našoj Općini.

 

 • Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne i postavio je dva pitanja Općinskom načelniku. S obzirom da financ-ministarka već priprema proračun za iduću godinu jer već dolazi deseti mjesec ima prijedlog za uvrštenje u proračun. U Općini Nedelišće ima puno ljudi starijih od 65 godina. Ti ljudi su sad u mirovini, a radili su u tekstilnim, obućarskim industrijama ili su bili trgovci i imali su male osobne dohodke. To je rezultiralo time da sada imaju male mirovine. To će se dogoditi i sa budućim generacijama, i smatra da to vijećnik Klekar i njegova klika znaju jer većina ljudi koji rade dobiva novce ispod stola, a prijavljeni su na minimalni osobni dohodak. To svi znaju, ali se o tome ne govori. Ti ljudi koji su sad stariji teško žive. Iznio je informaciju kako se Stranka penzionera već dugo zalaže za to da osobe nakon smrti bračnog druga dobiju barem 30% mirovine, ali se za to ne mogu izboriti. Zbog navedenog predlaže općinskom načelniku da pomoge starijim osobama, pogotovo onima koji su sami u kući, te da se kao u drugim općinama ukine komunalna naknada za njih. To je govorio iz razloga jer na sjednice mjesnog odbora dolazi sve više molbi za ukidanje komunalne naknade i zato jer postoji ogovaranje da se mnogima ukinula komunalna naknada. Drugo pitanje odnosilo se na Trg Republike. Održana je prezentacija gdje su prikazani slajdovi na kojima je bilo prikazano kako će izgledati novi Trg Republike. Do sad se na njemu nije ništa radilo. Pred mjesec i pol, prilikom šetnje, primijetio je kako je neki gospodin fotografirao platanu, po njegovom mišljenju od 5 do 10 puta, a na kraju je poslikao i kuću u suvlasništvu Općine za koju smatra da je dosta plaćena, a iste godine nije bilo zaštićeno krovište. Interesira ga da li će se u sljedećem mandatu naći sredstva da se zaštiti krovište polovice kuće. Ujedno, interesira ga kakvo je stanje sa drugom polovicom kuće.

 

 • Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak ispravio ga je da se stranka ne zove Stranka penzionera već Stranka umirovljenika.

 

 • Općinski načelnik Darko Dania na prvo pitanje odgovorio mu je kako se pri oslobođenju plaćanja komunalne naknade ne radi samo o umirovljenicima već o svim građanima koji su slabije imovinske moći. Svi zahtjevi za oslobođenje prvo su upućeni mjesnim odborima koji daju svoje mišljenje jer najbolje poznaju građane u svojim naseljima. Nakon toga mišljenje dolazi na Socijalno vijeće koje je u ovom mandatu vrhunski odradilo svoj posao i osiguralo je da svi kojima je potrebna pomoć tu pomoć i dobiju. Ne radi se samo o komunalnoj naknadi, već i o drugim oblicima pomoći. Uvijek kad se priprema proračun daje se prijedlog iznosa za socijalne potrebe, ali ako postoji potreba za više sredstva ona će se uvijek osigurati. Ima umirovljenika koji imaju velika primanja i nije im potrebna socijalna pomoć, a oni koji imaju male mirovine i potrebna im je pomoć nisu nikad bili odbijeni. Općina Nedelišće nedugo je prošla na projektu Zaželi u kojem mora pronaći 120 štićenika, a za sad ih ima samo 65 pa izgleda da nema tako velike potrebe za pomoći. Svatko može podnijeti zahtjev koji će se razmotriti i svakome se uvijek izašlo u susret. Što se tiče Trga Republike i kuće, Općina Nedelišće je polovinu te kuće otplatila u dvije godine, a iduće godine će se u proračun staviti stavka za projektiranje te kuće kako bi bilo moguće prijavljivanje na natječaje i u pregovorima smo s vlasnicima druge polovice kuće kako bi zajednički sanirali krovište. Trenutno vlasnici druge polovice kuće nisu voljni prodati svoj dio.

 

 • Vijećnik Ivan Klekar reagirao je na izjavu potpredsjednika Općinskog vijeća Ivana Marciuša i postavio mu je pitanje na koga je mislio kad je govorio da se plaća ispod stola te na koju je to kliku mislio. Izjavio je kako u obrtništvu radi 30 godina i uredno plaća svoje zaposlene, kojih u ovome trenutku ima četiri. Postavio mu je pitanje da li po njegovom mišljenju onda svi obrtnici, poduzetnici, opg-ovi dobivaju plaćeno ispod stola. Ukoliko je mislio na to, uputio ga je na institucije koje to kažnjavaju jer je to protuzakonito. Izjavio je kako nikad u životu nije ništa dobio ispod stola i zamolio ga je da ga ne vrijeđa na taj način.

 

 • Vijećnik Franjo Cimerman također je reagirao na izjavu potpredsjednika Općinskog vijeća Ivana Marciuša. Mišljenja je kako većina poduzetnika plaća svoje radnike normalno, ne ispod stola te kako je ovo uvreda za sve poduzetnike. Ako ne bi reagirao na to, stvarno bi izgledalo da poduzetnici tako posluju. Također ga je uputio da je, ako ima kakva saznanja da netko radi protuzakonito, to po zakonu dužan prijaviti policiji inače je i sam kriv za ono što je izrekao. Smatra kako on i većina poduzetnika radi pošteno i kako ne može izricati takve kvalifikacije kojima svi ispadaju krivi i spadaju u isti koš.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je kako su svim vijećnicima prethodno bili dostavljeni materijali prema Dnevnom redu te je pozvao na glasovanje o predloženom Dnevnom redu. Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (14 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2019./20. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2019./20. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2019./20. godinu,
 2. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2019./20. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak otvorio je raspravu i uvodnu riječ je predao Općinskom načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako se radi o obračunu proračuna za dio godine nakon zimskih mjeseci koji je bio pogođen virusom COVID 19 te je većina investicija započela kasnije. Trenutno je otvoreno dvanaest gradilišta i do kraja godine će se ostvariti planirano. Porez na osobni dohodak je na zadovoljavajućoj razini, ali ostali smo bez određenih potpora i pomoći. Određene pomoći su ostvarene u prethodnoj godini, što se tiče Gospodarske zone Goričica ona je završena. Prvih šest mjeseci bili su takvi kakvi su bili, a u drugih šest će se nadoknaditi.

Vijećnik Franjo Cimerman iznio je podatak koji je vezan uz krizu o kojoj se govori zadnjih šest mjeseci i uz prepirke što poduzetnici plaćaju, a što ne plaćaju. Iz obračuna proračuna, u odnosu na prošlu godinu kad se gledaju porezi koje plaćaju poduzetnici, a pogotovo porez na dohodak koji direktno dolazi iz plaće, vidljivo je da su ti porezi smanjeni za samo 3%. Dok se mnoge općine, gradovi, institucije i država pozivaju na velike krize i velike probleme, izgleda da su poduzetnici ipak odradili svoj dio priče i ljudima su dalje davali normalne plaće. Kako je smanjenje poreza samo 3% posto znači da su plaće samo malo pale i poduzetnici su sve odradili prema zaposlenicima i državi, a mnogi koriste ovu situaciju kao izgovor.

Predsjednik Odbora za proračun i financije Vitomir Kirić obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i prihvatio prijedloge Odluka pod rednim brojevima 1 i 2 Dnevnog reda 25. sjednice te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2020. godine,
 2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2020. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine te je otvorio raspravu.

Vijećnik Ivan Klekar tražio je detaljnije objašnjenje točke 2, projekt 2.2.3. uređenje poljskih puteva koje je izvedeno u iznosu od 221.908,91 kn. Interesira ga na koji način se kontrolira održavanje tih poljskih puteva jer građani nisu zadovoljni napravljenim. Također, tražio je detaljnije objašnjenje točke 5 koja se odnosi na predškolski odgoj i tiče se dodatnih radova na Dječjem vrtiću Zvončić Nedelišće, program 5.5 sport i rekreacija za SRC Trate u iznosu od 789.000,00 kn te program 5.8 uređenje centra naselja kao središta Općine Nedelišće u iznosu od 153.000,00 kn.

Općinski načelnik Darko Dania na pitanje vezano uz točku 2, projekt 2.2.3. uređenje poljskih puteva odgovorio mu je kako se uređenje poljskih puteva svake godine radi u suradnji sa mjesnim odborima. Sredstva nisu dostatna kako bi se uredili svi poljski putevi već se određuju prioriteti u dogovoru sa mjesnim odborima. Na teren izlaze predstavnik mjesnog odbora, predstavnik Općine i predstavnik izvođača. Na području Općine Nedelišće navedene poslove obavlja TEGRA d.o.o. Problem su veliki traktori i strojevi koji puno više uništavaju te poljske puteve nego što je to bilo prije kad se zemlja obrađivala sa malim traktorima. Nastoji se što više puteva proći sa grederima, a što manje navoziti šljunak jer su ljudi nezadovoljni time. Svake godine nastoji se što kvalitetnije odraditi posao, ali nije moguće sa tim novčanim sredstvima obuhvatiti sve puteve. Samo kontroliranje na terenu vrši komunalna služba Općine Nedelišće.

Vezano uz 5.2. i dodatnih radova na Dječjem vrtiću Zvončić Nedelišće radi se o kotlovnici koja se više nije mogla popraviti te se trebalo pristupiti nabavi nove.

Vezano uz 5.5. i SRC Trate radi se o dugu prema tvrki TEAM d.d. kojoj je, zbog otkrivenih nedostataka na stadionu, bilo prekinuto plaćanje.

Vezano uz 5.8. uređenje centra naselja kao središta Općine Nedelišće radi se o zemljištu na Trgu Republike.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za i 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

  

Ad. 5.
Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak otvorio je raspravu i uvodnu riječ predao je Općinskom načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako se izmjene i dopune odnose na mjesto Slakovec i gospodina Josipa Senčara koji je potpisao ugovor s Općinom Nedelišće da će financirati novu prometnicu na zemljištu u njegovom vlasništvu i da će pripremiti prometnicu za asfaltiranje, za izgradnju staze i na kraju je i asfaltirati. U onome trenutku dok se još nije počelo raditi, Općinsko vijeće donijelo je odluku da komunalni doprinos iznosi 90 kn. U ugovoru je stajalo da se komunalni doprinos neće naplatiti kad se izvedu svi ugovoreni radovi, a ako se izvedu određeni radovi da se komunalni doprinos smanji. Gospodin Senčar je o svom toršku pripremio kompletnu prometnicu za infrastrukturu i dodijelio je općini 1.600 m2 zemljišta za tu prometnicu. Pošto je većina radova odrađena smatra se kako je opravdano da se smanji komunalni doprinos.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša  Ivan Marciuš, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i prihvatio prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu te je vijećnicima predložio da je i oni prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
 2. Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

  

Ad. 7.
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Nedelišću

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak otvorio je raspravu i uvodnu riječ predao je Općinskom načelniku Darku Daniji koji je objasnio kako se radi o Industrijskoj zoni Nedelišće. Gospodin Marodi podnio je zahtjev za kupovinu dijela puta koji nema svrhu jer su sve okolne parcele njegove i dijela starog kanala koji je, na žalost, bio pun građevinskog otpada koji je on o svom trošku očistio i uložio znatna sredstva. Na dijelu zemljišta planira izgraditi još jednu proizvodnu halu. Smatra kako je za pozdraviti poduzetnika koji radi, ulaže, stvara i zapošljava ljude. Izvršena je procjena zemljišta od ovlaštenog procjenitelja i nakon izglasavanja odluke provesti će se licitacija jer se nikome ne može direktno prodati.

Obrazložio je 8. točku Dnevnog reda kod koje se radi o kupovini zemljišta iza groblja koje će biti dobro za proširenje groblja ili uređenje parkirališta. Cijena je niska i iznosi 792,00 €, a vlasnik je pismom namjere sam ponudio Općini da otkupi to zemljište.

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju, kupnju imovine i provođenje natječaja Željko Ciglarić, obavijestio je prisutne da je Komisija razmotrila i prihvatila prijedloge Odluka pod rednim brojevima 7 i 8 Dnevnog reda 25. sjednice te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prodaji nekretnina u Nedelišću,
 2. Odluka o prodaji nekretnina u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.
Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak nakon uvodnog obrazloženja Općinskog načelnika Darka Danije otvorio je raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o kupnji nekretnine u Nedelišću,
 2. Odluka o kupnji nekretnine u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda sjednice Općinski načelnik Darko Dania obavijestio je sve prisutne kako će za otprilike deset dana biti održana završna konferencija za Gospodarsku zonu Goričica u Nedelišću u kojoj će ovih dana početi izgradnja treće tvornice. Pozvan će biti i ministar Darko Horvat kojem je čestitao na ponovnom izboru na dužnost ministra i preko čijeg bivšeg ministarstva je su dobivena značajna sredstva za uređenje zone. Pozvao je sve prisutne da se pridruže na završnoj konferenciji. Ujedno, čestitao je i kolegici Sandri Herman koja je postala državna tajnica u Ministarstvu turizma. Nada se kako će imati još veću pomoć i potporu u razvoju Općine.

 

Završeno u 18:43 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće