Zapisnik s 31. sjednice OV

KLASA:021-05/21-01/04
URBROJ:2109/12-02-21-2
Nedelišće, 14.04.2021.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
održane u srijedu, 14. travnja 2021. godine, u 18:00 sati u multimedijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću, J. Marčeca 27

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine,
 2. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2020. godini,
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine,
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2020. godine,
 11. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće,
 12. Donošenje Odluke o naknadama za rad u općinskim tijelima,
 13. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja,
 14. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću,
 15. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Macincu,
 16. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
 17. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2020. godinu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Ivan Marciuš, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Denis Šafarić, Magdalena Špicar Marciuš. 

IZOSTALI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivana Pozvek.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - Općinski načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica JUO Općine Nedelišće, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove. 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Siniša Obadić, Dora Vadlja, Izak Vrtarić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, utvrdio je da je sjednici prisutno 12 vijećnika i postoji kvorum za donošenje odluka te je pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo te je isti usvojen većinom glasova jednoglasno (10 glasova za i 2 glasa protiv). 

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne i postavio je dva pitanja. Zamjeniku općinskog načelnika Nikoli Novaku postavio je pitanje vezano uz prenamjenu MESAP-a u poduzetnički inkubator. Nikola Novak u svojem predizbornom programu naveo je, među tri glavna projekta, prenamjenu MESAP-a u poduzetnički inkubator. Još 2018. godine, vijećnik Franjo Cimerman, osobno je na Skupštini Međimurske županije predložio da se MESAP prenamjeni u poduzetnički inkubator. Župan Matija Posavec prihvatio je prijedlog i poručio da Općina Nedelišće mora preuzeti incijativu, a da će ju Županija podržati u realizaciji. Isti prijedlog, uz istu, poruku iznio je i na sjednici Općinskog vijeća, 2018. godine. Prije dva tjedna ponovno je na Skupštini županu Matiji Posavcu uputio pitanje što je s MESAP-om i gdje je zapela ideja poduzetničkog inkubatora. Župan Posavec odgovorio mu je da Općina Nedelišće nije pokazala nikakav interes i da je potpuno inertna prema rješavanju MESAP-a. S obzirom da je zamjenik načelnika u svojem predizbornom programu među tri glavna projekta naveo prenamjenu MESAP-a u poduzetnički inkubator pitao ga je što je radio tri godine i što ga je u tri godine sprječavalo da počne realizaciju te ideje te da li ima financijski plan, tj. koliko bi koštala prenamjena MESAP-a u poduzetnički inkubator?

Drugo pitanje postavio je Općinskom načelniku Darku Daniji. U siječnju 2018. godine na sjednici Općinskog vijeća donesena je odluka o skupljanju otpada. GKP ČAKOM je prihvatio novi način prikupljanja otpada u jesen 2018. godine i odmah svim građanima značajno povećao cijene usluge odvoza otpada. Pri tome je, kao privremena mjera dok se ne nabave nove kante, uvedeno skupljanje biootpada u plastične vreće. Dvije godine nakon te odluke upozorio je da GKP ČAKOM vara građane jer je odmah povećao cijenu otpada kao da svaki tjedan prazni smeđe kante, a gotovo nitko od građana tada još nije dobio kante. Sada je već veliki broj građana dobio smeđe kante, ali još uvijek nisu svi, međutim, GKP ČAKOM je promijenio politiku pa smeđe kante prazni svaka dva tjedna. Općinsko vijeće donijelo je odluku o uvjetima odvoza otpada i u njoj jasno piše kako je najmanja učestalost odvoza biorazgradivog komunalnog otpada jednom tjedno. Temeljem te odluke, GKP ČAKOM je već 2018. godine povećao cijene odvoza otpada, a građani do danas nisu dobili uslugu kakvu su vijećnici izglasali. Dobili su samo novi cjenik koji nije prihvatilo Općinsko vijeće već Općinski načelnik u dogovoru s GKP ČAKOM. Također, usprkos inzistiranju vijećnika, nisu zatražene ponude od MURKOM-a ili PREKOM-a, nego je ditrektno izabran GKP ČAKOM za izvršenje usluge. Postavio je pitanje kako dugo će GKP ČAKOM varati građane i naplaćivati uslugu koju ne izvršava.

 

 • Zamjenik Općinskog načelnika Nikola Novak odgovorio mu je kako, s obzirom da je ovo radna sjednica Općinskog vijeća, ne namjerava koristiti govornicu za propagiranje svoje predizborne kampanje.

 

 • Vijećnik Franjo Cimerman prigovorio je predsjedniku općinskog vijeća kako zamjenik načelnika krši Poslovnik odbijanjem davanja odgovora na postavljeno pitanje. Pitanje je bilo normalno, a glasilo je da li postoji financijski plan za prenamjenu MESAP-a i kako će se realizirati.

 

 • Općinski načelnik Darko Dania odgovorio mu je na pitanje vezano uz GKP ČAKOM za smeđe kante. Podijeljen je određeni broj smeđih kanti s malim zaostatkom. Ovih dana je još došlo 2.000 kanti preko Fonda. Istina je da svaki drugi tjedan odvoze smeđu kantu, ali isto tako, svaki tjedan uz kantu može ići vreća sa otpadom koji ide u smeđe kante. Razlika je jedino u tome da se vreća mora kupiti, a kanta je besplatna. Kada i da li će se preći k nekome drugome ili će Nedelišće imati svoj odvoz smeća o tome će odlučivati jedan od idućih načelnika i vijećnika. Slaže se da kante nisu bile nabavljene odmah, kako je bilo rečeno, i da se ne odvozi po tome redoslijedu nego se vozi svaki drugi tjedan. Nada se da je vijećnik zadovoljan s odgovorom.

Ujedno, iako je pitanje bilo postavljeno zamjeniku načelnika, odgovorio mu je i na pitanje vezano uz inkubator na MESAP-u. Županija i župan većinski su vlasnici MESAP-a i on ni u jednom trenutku nije pokazao nikakav interes da se MESAP prenamijeni u bilo šta drugo. Prije dva mjeseca župan ga je pitao da li bi Općina Nedelišće dala MESAP Županiji. Odgovorio mu je kako MESAP nije od načelnika Općine, da to mora biti odluka Općinskog vijeća, da je Općina participirala u isplati kredita svih ovih godina, a svaku odluku župan može i donosi sam kao većinski vlasnik. Od strane Županije nije bilo nikakvog prijedloga niti nikakvog rješenja svih ovih osam godina od kad je gospodin Matija Posavec župan, a on načelnik.

 

 • Vijećnik Franjo Cimerman odgovorio mu je kako je zadovoljan s odgovorom vezanim uz GKP ČAKOM, ali ne i s praksom. Dakle, Odluka se krši tri godine i ne smeta nas to i dalje će biti tako. Donijela se Odluka da se odvozi svaki tjedan. Mirno se gleda kako GKP ČAKOM odvozi svaka dva tjedna i apsolutno ništa se ne kani poduzeti. Nije zadovoljan time.

 

 • Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne. Postavio je dva pitanja načelniku, ali prije postavljanja pitanja iznio je neke činjenice. Naveo je kako ide cestom po selu i vele da se ništa ne radi, a on je drugog mišljenja i onda mora objašnjavati što se sve radi. Neće govoriti što se radilo za vrijeme prethodnih načelnika Zamude i Posavca, već samo što se radilo dok je bio vijećnik za vrijeme Horvata i sad gospodina Danije. Za vrijeme Horvata napravili su tri velike stvari. Prva je bila kanalizacija u Dunjkovcu i Pretetincu. Druga je bila kompletna sanacija ulice M. Tita u Nedelišću, a treća stadion na kojem sada ima dosta problema. Nabrojio je pet velikih stvari koje su napravljene za vrijeme sadašnjeg načelnika. Kanalizacija u svih preostalih osam sela, gospodarska zona Goričica, pješačke staze u Čakovečkoj i Varaždinskoj ulici u Nedelišću i uređenje groblja. Ni jedne godine proračun nije bio u minusu. Uređena je općina i uređen je dječji vrtić. Puno se radilo i, kao član HSU-a, zahvaljuje mu na dobrom vođenju općine. Postavio je pitanje da li je bio u Zagrebu da bi proširili gospodarsku zonu i da li je dobio više zemljišta, a drugo pitanje bilo je vezano uz postavljanje nadstrešnice i panela na stadionu. Bilo je rečeno kako će se postaviti solarni paneli koji će proizvoditi struju i stadion će otplaćivati sam sebe. Da li se šta radilo po tome pitanju?

 

 • Općinski načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je dan zahtjev za proširenje zone Ministarstvu graditeljstva i državne imovine za još jedan kompleks kao što je ovaj postojeći. Što se tiče nadstrešnice i postavljanja solarnih kolektora, to je u razradi sa tvrtkom gospodina Oreškoga. Da li će proći i dobiti kvote te da li će se izvesti još se ne zna.

 

 • Vijećnica Dijana Posavec pozdravila je sve prisutne te je općinskom načelniku Darku Daniji postavila pitanja o predmetima koji već dulje vrijeme opterećuju naša mjesta, o kojima je već pokrenuta rasprava, a nije bilo odgovora. Na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće, održanoj 14.09.2017. godine, na upit vijećnika o rješavanju problema koji se javljaju zbog velikog broja napuštenih kuća po naseljima, načelnik je najavio da je u tijeku izrada popisa napuštenih kuća, a kad se on dovrši biti će prezentiran na sjednici Općinskog vijeća. Da li izrada popisa još traje ili postoji prijedlog rješenja Općine kako da se takvi objekti što brže obnove ili na istim lokacijama izgrade novi, kao što su to već učinile neke druge jedinice lokalne samouprave koje konkretnim mjerama pomažu svojim građanima?

Na 5. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 14.12.2017. godine, na vijećničko traženje da se MESAP učini korisnijim, npr. pretvori u poduzetnički inkubator, načelnik je odgovorio da će općina uputiti dopis Međimurskoj županiji o toj ideji i da će se na tu temu održati sastanak. Je li upućen dopis, da li se održao sastanak, postoji li prijedlog rješenja? MESAP već godinama opterećuje proračune Općine i Županije za pokriće poslovanja koji uključuju i plaće zaposlenih osoba. Svi troškovi u nesrazmjeru su sa opsegom poslova i obvezama zaposlenih, kao i njihovom iskazanom doprinosu rezultatima poslovanja. Već su i sami poduzetnici, a i vijećnici županijske skupštine zahtijevali da se poslovanje MESAP-a racionalizira. Što je sa konkretnim mjerama?

Na 7. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 29.03.2018. godine, vijećnik upozorava na pad broja malih poduzetnika u Općini za 34% i navodi što sve druge jedinice lokalne samouprave čine za očuvanje i povećanje broja malih poduzetnika i obrtnika. Načelnik je odgovorio da za smanjenje broja poduzetnika nije kriva Općina već više instance. Začuđuje načelnikov odgovor na ovako jasno vijećničko upozorenje.

Na 11. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 11.09.2018. godine, načelnik daje informaciju da će općina, zajedno sa Međimurskim vodama, napraviti analizu cijene vode jer smatra da ima prostora za smanjenje cijene vode. Analiza će se prezentirati vijećnicima i predložiti će se zajedničko donošenje odluke sa kakvim će se smanjenjem ići od 01.01. iduće, tj. 2019. godine. S obzirom da je od te načelnikove najave prošlo više od dvije godine, a cijena vode nije smanjena, a niti je poznata najavljena analiza, izostala je i povratna informacija vijećnicima, a posebno građanima Općine, korisnicima vodnih usluga. Pad cijene vode imao bi izravni pozitivni utjecaj na smanjenje troškova poslovanja sadašnjih i budućih poduzetnika. Doprinio bi stvaranju poticajne poduzetničke klime i daljnjem povećanju gospodarske aktivnosti. Možda još značajnije, znatno bi rasteretio troškove života brojnih građana koji teško podnose teret krize. Uporišta za to je bilo, a ima ga i sada. Poslovni cij javnog poduzeća, koje nema tržišnu konkurenciju, mora biti kvalitetan i po cijeni što pristupačniji proizvod i usluga. Razvojno i racionalno poslovanje Međimurskih voda trebalo bi obzirnije pratiti stanje u gospodarstvu, naročito njegovog realnog sektora kao i skromne prihode osiromašenih domaćinstava. Dosadašnje aktivnosti i odluke u Međimurskim vodama nisu se podredile ostvarenju tog cilja. Tim više što Međimurske vode svoje prihode ostvaruju prodajom vodnih usluga u Međimurju, bez konkurencije, za razliku od npr. Međimurje plina koji u značajnim konkurentskim uvjetima svoje prihode ostvaruje diljem Republike Hrvatske. Znakovito je da je na zahtjev Općine Nedelišće, prije isteka redovnog mandata, smijenjen član Nadzornog odbora iz Općine Nedelišće koji je propitivao, predlagao, tražio informacije i obrazloženja u cilju poboljšanja i racionalizacije poslovanja. Smijenjen je bez ikakve najave i obrazloženja.

Na 17. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 03.07.2019. godine, vijećnici su usvojili tekst Sporazuma kojim Općina Nedelišće i DVD Nedelišće reguliraju procedure i obveze preseljenja baznih stanica mobilne telekomunikacijske mreže sa zgrade DVD-a Nedelišće. U Sporazumu je navedeno kako stupa na snagu 01.01.2020. godine, odnosno od dana raskida ugovora o zakupu sklopljenih između Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nedelišće i teleoperatera. Teleoperateri koji se navode u Sporazumu i sa kojima je DVD Nedelišće sklopilo ugovore o zakupu jesu Tele2, ugovor sklopljen 2006. godine, i VIPnet – sada A1 Hrvatska, ugovor sklopljen 2001. godine. Da li su ugovori s teleoperaterima raskinuti i od kada se provode odredbe Sporazuma? Vrijeme je poodmaklo, a antene su još uvijek na zgradi Vatrogasnog doma u Nedelišću.

 1. sjednica Općinskog vijeća, održana 16.12.2020. godine, sazvana je po hitnom postupku sa samo jednom točkom dnevnog reda: donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun i financije. Član Odbora prijevremeno je smijenjen, također bez ikakve najave i obrazloženja.

Smatra kako je neistinita izjava načelnika Darka Danije, objavljena u Listu Međimurje, 06.07.2020. godine, da nakon primitka presude Vrhovnog suda u predmetu NM cluba, a koja glasi, citiram: „možemo krenuti u ono što želimo…. da je ovdje projektirana izgradnja Centra za kulturu. No tada je planiran s dvije knjižnice, dvoranom…. Prenamijenit ćemo stoga projekt u nešto realnije….“. Činjenica je da je Općina već pred deset godina mogla nesmetano započeti izgradnju Centra za kulturu jer je imala sve dozvole i ostalu dokumentaciju. Projekt sadrži jednu, a ne dvije knjižnice, dvoranu, binu, prostore za udruge i druge potrebne sadržaje. Presuda Vrhovnog suda u očekivanju, bila obvezujuća ili oslobađajuća za Općinu, kakva god bila, ničim nije utjecala niti sprečavala izgradnju Centra za kulturu. „I možemo krenuti u ono što želimo“ naveo je načelnik Darko Dania, ali stavke za izgradnju Centra za kulturu nigdje nema, ni u Planu Proračuna za 2021. godinu, a niti u projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Prema načelnikovim najavama plana pripreme i provedbe projekta izgradnje obilaznice Nedelišća i Pušćina sami radovi izvođenja trebali su započeti u studenom mjesecu prošle godine. Kada će započeti radovi na izgradnji obilaznice?

Da li je službeno općinsko vozilo označeno općinskim obilježjem? Ako nije, koji je razlog?

 

 • Općinski načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako se ne radi o samo dva pitanja te da na cijelu grupu pitanja ne može odgovoriti na ovoj sjednici već će odgovoriti pismenim putem jer se već radi i o predizbornim pitanjima njezinih koalicijskih partnera.

Za smjenu člana Odbora za proračun i financije odgovorio je kako je to bila odluka koalicijskih partnera koji su zatražili smjenu i postavljanje nove članice u Odbor i to je sve odrađeno kako treba.

 

 • Vijećnik Ivan Klekar pozdravio je sve prisutne i postavio je dva pitanja. Prvo pitanje uputio je zamjeniku načelnika Nikoli Novaku. Naveo je kako je ovih dana najavio kako će potaknuti rast gospodarstva u Općini Nedelišće ukoliko postane načelnik iste. Zanima ga kako i na koji način planira to ostvariti i zna li kakvi su trenutni gospodarski pokazatelji u Općini Nedelišće? Drugo pitanje postavio je općinskom načelniku Darku Daniji, a odnosi se na građevinsku dozvolu za vatrogasno spremište. Zanima ga s kojim datumom je izdana građevinska dozvola za izgradnju vatrogasnog spremišta u Nedelišću i s kojim datumom su započeti radovi na navedenom objektu.

 

 • Zamjenik Općinskog načelnika Nikola Novak odgovorio mu je da, kao što je prije naveo, smatra da ne bi bilo korektno od njega koristiti govornicu za propagiranje svoje predizborne kampanje. Što se tiče razvoja poduzetništva pozvao ga je da se mogu čuti i porazgovarati o tome. Ono što je vidio u medijima je vjerodostojno, a smatra da nema potrebe da govori o detaljima. Naveo je, s obzirom da je magistar ekonomije, da o gospodarstvu nešto zna.

 

 • Vijećnik Ivan Klekar odgovorio mu je kako je žalostan jer nije komentirao i objasnio razvoj gospodarstva što je jedna od najbitnijih stvari u Općini Nedelišće. Smatra da Općina Nedelišće stagnira, a zamjenik načelnika je sukreator politike koja se vodi zadnje četiri godine i prijašnje četiri godine od kada je ovaj načelnik. Navodi kako su podaci katastrofalni. Ima 301 poduzetnika, a zapošljava se 1.865 ljudi. Istovremeno Prelog zapošljava 3.522 zaposlenih, a sa samo 5.000 radno sposobnih, dok je u Općini Nedelišće radno sposobnih 8.000. Prelog ima konstantan rast od 51%, a Nedelišće stagnira. Trgovinski saldo Preloga je 751.000.000,00 kn, a Nedelišća 43.000.000,00 kn. Smatra da se to trebalo prokomentirati.

 

 • Zamjenik Općinskog načelnika Nikola Novak odgovorio mu je kako možda nije bio dovoljno jasan prilikom davanja odgovora te da ga je vijećnik pitao o planovima za buduće razdoblje, a želi da komentira proteklo razdoblje.

 

 • Vijećnik Ivan Klekar odgovorio mu je kako je pitao i za trenutne gospodarske pokazatelje.

 

 • Općinski načelnik Darko Dania, vezano uz građevinsku dozvolu za Vatrogasni dom, odgovorio mu je kako je ona izdana pred već nekoliko godina i da je gradilište otvoreno jer su već počeli nekakvi radovi na početku. Sada se krenulo u dodatne radove nakon javne nabave koju je odradio DVD Nedelišće uz pomoć Općine. Ovih dana je krenula izgradnja koja će trajati dvije godine. Ide Nova perspektiva 2021. – 2027. za izgradnju i dogradnju vatrogasnih domova i za opremanje gdje će se, bez obzira što je počela gradnja, DVD moći javiti i osigurati ta sredstva i vratiti ih u općinski proračun. Prije mjesec dana u posjeti je bio zapovjednik Vatrogasne zajednice Republike Hrvatske gospodin Tucaković koji je potvrdio taj podatak.

 

 • Vijećnik Ivan Klekar pojasnio je pitanje vezano uz građevinsku dozvolu. Koliko je upućen, građevinska dozvola izdana je 2012. godine, a može se produžiti još na tri godine, tj. do 2015. Ta građevinska dozvola bila bi nevažeća jer su prošli svi rokovi.

 

 • Općinski načelnik Darko Dania odgovorio mu je da će pismeno dostaviti odgovor, ali da je gradnja započeta u rokovima te da je građevinska dozvola važeća i sve je po zakonu, a gradi DVD Nedelišće ne Općina Nedelišće.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je kako su svim vijećnicima prethodno bili dostavljeni materijali prema Dnevnom redu te je pozvao na glasovanje o predloženom Dnevnom redu. Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (12 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine te je otvorio raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec zahvalila je ravnateljici Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće i njezinom timu, a posebno s obzirom da je općinski načelnik izvjestio kako u vrtiću ima zaraženih covidom jer znamo kakvo je vrijeme i da djeca mogu biti prijenosnici bez simptoma. Tete se žrtvuju za djecu i rade s njima iako se borimo za bolje uvjete u vrtiću. Nije u redu da druga općina po veličini u Republici Hrvatskoj ima ovakav vrtić. Općina Nedelišće zaslužuje moderniji vrtić s većim kapacitetima, a žene trenutno rade u uvjetima kakvi jesu. Želi im sreću i da izdrže u ovim teškim vremenima.

Vijećnik Franjo Cimerman dodao je kako on umjesto većeg kapaciteta vrtića predlaže izgradnju više različitih vrtića jer je upravo ova pandemija pokazala da kada se zaraze dvije-tri tete ili spremačica onda je zatvoren cijeli vrtić. Trebaju dva-tri manja vrtića pa da se ne mora zatvoriti vrtić nego se može zatvarati po segmentima.

Općinski načelnik Darko Dania zahvalio je na pohvali i prijedlozima te je iznio informaciju kako se za ti mjesna odbora, Slakovec, Dunjkovec i Pretetinec, projektira novi dječji vrtić u Dunjkovcu pokraj područne škole pa će se time u vrtiću u Nedelišću osloboditi prostor i za jasličke skupine i za manji broj djece. Vrtić se projektira za dvije skupine od tri godine do šest godina i jednu jasličku skupinu.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (12 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

Predsjednik Odbora za proračun i financije Vitomir Kirić obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i prihvatio prijedloge Odluka pod rednim brojevima 2, 3, 4, 5, 6, 12 i 17 Dnevnog reda 31. sjednice većinom glasova te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

Vijećnik Franjo Cimerman dao je kumulativni komentar na točke 2, 3, 4, 5, 6 Dnevnog reda. Mišljenja je kako, dok se generalno gleda proračun za zadnje četiri godine, ključne stvari nisu napravljene. U osam godina nema ni južne ni sjeverne zaobilaznice, nema nove osnovne škole, nije riješen problem MESAP-a, javio se novi problem ATON-a, nije riješen probem stadiona koji je sad na sudu i u četiri godine se ništa nije pomaklo. Postoje krucijalni problemi koji stoje osam godina i to je razlog zbog čega on osobno neće glasati ni za jednu od ovih točaka, iako su one tehnički možda ispravne. Ono što je generalno napravljeno njega ne zadovoljava.

Vijećnica Dijana Posavec složila se sa vijećnikom Fanjom Cimermanom. Pozitivno je bila iznenađena kada je vidjela izvršenje proračuna za razdoblje prošle godine kada su bila zatvaranja, lockdown i drugi problemi. Proračun za prethodno proračunsko razdoblje je dobar, on je pozitivan. Zatražila je objašnjenje pojedinih stavaka izvršenja. Na stranici 5, 3.2.1.4. - ostale naknade troškova zaposlenima je porast u odnosu na prethodnu godinu na 282,68%, 3.2.2.5 - sitni inventar, autogume isto je porast na 171%, komunalne usluge porast na 214% s 854.000,00 kn na skoro 1.900.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge na 153% na 408.000,00 kn u usporedbi s 268.000,00 kn u 2019. godini, onda 3.2.3.9 - ostale usluge za koje nije veliki porast ali ne razumije na što se odnose jer u obrazloženju piše da je to sufinanciranje pogrebne opreme za covid-19, na reprezentaciji je vidljiv značajan pad jer je godinu prije bila na razini 231.000,00 kn, a u 2020. godini 58.000,00 kn. Na stranici 6, pod dijelom kazne, penali i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama iznose 101.000,00 kn, na što se to odnosi. Značajan porast na 205% za umjetnička, literarna i znanstvena djela na koja su u prošloj godini iznosila 200.000,00 kn, a 2019. godine 97.000,00 kn. Također tražila je objašnjenje za 4.2.2.6 sportska i glazbena oprema. Koliko godina se ulaže u tu opremu jer je 2019. godine uloženo 60.000,00 kn, a prošle godine nešto malo više od 65.000,00 kn. Da li su ti instrumenti imovina Općine, koliko sredstava je uloženo u njih te da li se oni nasljeđuju i prenose? Vidi se i značajan porast usluga odvjetnika za savjetovanje i javnobilježničke usluge, u 2019. godini iznos je bio 57.000,00 kn, a u 2020. godini 256.000,00 kn. Bilo je smanjenje za kulturne, sportske i udruge građana radi situacije s covidom i ukupno je smanjeno za 559.000,00 kn, međutim, istovremeno je povećano za 242.500,00 kn Vatrogasnoj zajednici Općine. Često šeće pokraj parkirališta kraj groblja u Nedelišću na kojem su uvijek samo dva-tri automobila, a gradnja je plaćena 843.000,00 kn što joj se čini dosta, s obzirom da je za izgradnju pješačkih staza u Čakovečkoj i Varaždinskoj ulici u Nedelišću plaćeno 367.000,00 kn, za cijelu javnu rasvjetu u Čakovečkoj ulici 191.000,00 kn, za izgradnju pješačkih staza u Pušćinama 157.000,00 kn. Što su potraživanja za nenaplaćene prihode poslovanja 1.839.000,00 kn za koje nema usporedbe za 2019. godinu? Isto tako, troškovi košnje trave po naseljima u iznosu od 278.096,00 kn, što se vjerojatno odnosi na košnju trave od strane udruga. One naplaćuju 11 lipa po metru kvadratnom, a naša novootvorena tvrtka više nego duplo, tj. 28 lipa po metru kvadratnom. Kada se to uzme u obzir, naša tvrtka je vratila 177.000,00 kn PDV-a. Ako se izračuna da bi NED-KOM kompletno kosio po toj cijeni, tj. duplo više nego to fakturiraju udruge, onda bi za cijelu Općinu to iznosilo više od 1.500.000,00 kn sa 350.000,00 kn PDV-a. Da nema udruga koje kose i održavaju naše travnjake po duplo nižoj cijeni to bi bio, a u kasnijem periodu će i biti, veliki problem.

Općinski načelnik odgovorio je vijećniku Franji Cimermanu kako možemo biti zadovoljni sa izvršenjem za prošlu godinu i to je odraz dobre suradnje s Vladom RH jer smo uspjeli privući sredstva za projekte. Što se tiče projekata koje je nabrojio može ponosno reći da ide hitno projektiranje obilaznice, kreće izgradnja nasipa Pušćine - Gornji Hrašćan, a za MESAP treba pitati Župana.

Vijećnici Dijani Posavec odgovorio je kako su sva njezina pitanja riječi njezinih prijatelja i budućih koalicijskih partnera koji su ta ista pitanja postavljali kukavički iza leđa. Što se tiče tvrtke NED-KOM, ponosan je na njezin rad. Mogli smo imati tvrtku koja bi odvozila otpad i ostalo, a „ti vaši“ su to sve dali GKP ČAKOM-u. Stoji iza svih brojki jer se radilo pošteno. Može joj dati odgovor na svih njezinih dvadeset pitanja, ali ne ovako na brzinu već pisanim putem. Što se tiče košnje trave, to je samo nastavak košnje trave od vremena „tih vaših“ koji ju instruiraju, a udrugama se pomaže i na drugi način preko dotacija, sanacija objekata i sl. Cijenu kakvu ima naša tvrtka imaju i PREKOM i GKP ČAKOM. Ponovio je kako odgovore na pitanja može dati pisanim putem jer je u njima bilo puno nebuloza, galame i vike. Tvrdi odgovorno da se radilo dobro i da je sve što stoji u proračunu pozitivno.

Vijećnica Dijana Posavec odgovorila mu je kako nema „vaših i naših“ i da za razliku od njega nikad nije bila na poziciji izvršne vlasti, dok je on bio načelnik u dva mandata i u jednom zamjenik načelnika. Svi znaju koje su zasluge i problemi tih mandata. Postavila je pitanja vezana uz proračun i ne zna na koga misli pod „vaši“ jer nju, kao i druge vijećnike i njega, kontaktiraju mještani Općine Nedelišće koji ne dobivaju odgovore Mišljenja je da nije bilo nikakvih nesuvislih pitanja jer je pitala samo ono što pokazuju brojke u obračunu proračuna. Dodala je kako je ona pohvalila proračun da je iznenađujuće pozitivan, a ne gospodin Cimerman, koji bi vjerojatno rekao to isto. Sva pitanja koje je postavila su razumna i ne razumije zbog čega se načelnik ljuti i tvrdi da je to sve hrpa nabacanih pitanja.

Općinski načelnik Darko Dania odgovarao joj je na pitanja te je naveo kako se povećanje troškova zaposlenih odnosi na projekt „Zaželi“ u kojem je zaposleno 20 žena, a vrijednosti projekta je 1.800.000,00 kn.  Povećanje se odnosi na njihove plaće. Što se tiče troškova vezanih uz covid, Općina Nedelišće mora financirati troškove limenog uloška, vreće i dodatnih sredstava za ukop umrlih od covida, a to moraju i ostale općine i gradovi. Što se tiče kazni, penala i naknada šteta to se odnosi na sredstva za elementarne nepogode za koje su ostvareni i prihodi. Na ostala pitanja dati će joj pisani odgovor.

Vezano uz instrumente odgovorio joj je zamjenik načelnika Nikola Novak koji je odgovorio kako se navedeno odnosi na instrumente za polaznike KUU Sloga. U suradnji sa OŠ Nedelišće javilo se oko 26 zainteresiranih učenika za koje su nabavljeni instrumenti. Zadnja veća nabava instrumenata bila je 2012. godine, a sada su instrumenti dokupljivani. Instrumenti su dani na revers roditeljima, a u vlasništvu su Općine Nedelišće. Instrumenti koji su kupljeni 2012. godine bili su slabije kvalitete te je dio njih rashodovan. Sada su kupljeni kvalitetniji instrumenti marke yamaha. Na žalost, zbog covida nema proba orkestara, a orkestar ima cca 24 članova, ali broj je promjenjiv. Djeca se uključuju, neka ostaju duže, a druga odustanu. Instrumenti se dalje koriste, ali imaju različit rok trajanja.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (9 za, 2 protiv i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (10 za i 2 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu,
 2. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2020. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec postavila je pitanje na koji način je činjenica da je sve bilo zatvoreno i da sportaši nisu mogli trenirati utjecala na proračun?

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako su trenirali vrhunski sportaši, odbojkaši koji igraju prvu ligu, drugu ligu, te prva i druga kategorija sportaša, a to su bili karatisti i atletičari.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (9 za, 2 protiv, 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (9 za, 2 protiv i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (9 za, 2 protiv i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (9 za, 2 protiv i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2020. godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2020. godini te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (11 za i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2020. godini,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće u 2020. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine, te je otvorio raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec zahvalila je gospođi Pergar, predsjednici Socijalnog vijeća, te joj je postavila pitanje da li je, s obzirom na covid, bio povećan broj zahtjeva te da li može malo obavijestiti prisutne vezano uz stanje na terenu.

Vijećnica i predsjednica Socijalnog vijeća Darinka Pergar odgovorila joj je kako je zahtjeva bilo manje nego prošle godine, a terenskog rada je bilo malo s obzirom na covid. Socijalno vijeće izlazi samo kada ih se zove, odnosno kada korisnici ili ljudi u potrebi to prihvate jer nema status socijalne službe.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (12 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine, prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2020. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2020. godine te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (9 za, 2 protiv i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2020. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2020. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.
Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

Vijećnik Franjo Cimerman dao je primjedbu kako je jedna od glavnih točaka u Poslovniku ta da se dozvoljavaju elektronske sjednice. Međutim, to je samo spomenuto, a nije specificirano. Oporbeni vijećnici bunili su se na prethodne četiri sjednice koje su sazivane elektroničkim putem jer to nije bilo u skladu sa Statutom i Poslovnikom. Niti ovim Poslovnikom ne regulira se precizno to pitanje. Mišljenja je da nije dovoljno samo napisati da može biti elektronička sjednica jer se time nisu definirala nikakva pravila. Smatra kako se slanjem mail poruke u kojoj se nabrajaju točke i stavljanjem kućice u kojoj se može očitovati sa da ili ne to nije sjednica u skladu sa Poslovnikom jer Poslovnik jasno nalaže da vijećnik mora imati pravo na aktualni sat, pravo postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika, mora imati pravo na raspravu i sudjelovanje na raspravi. Sjednica koja to ne zadovoljava nije održana u skladu Poslovnikom. Smatra kako nije bitno da li će se sjednica održati putem maila, facebooka, vibera ili slično, ali ona se može osmisliti na način da zadovolji sve prije navedeno.

Vijećnica Dijana Posavec osvrnula se na primjedbu vijećnika Franje Cimermana i smatra kako valjda nije bilo popularno organizirati na taj način te je navela činjenicu kako su druge jedinice lokalne samouprave imale online sjednice. Postavila je pitanje zašto se navodi da Općinsko vijeće ima dva potpredsjednika jer je do sad imalo jednog potpredsjednika. U članku 83. i 84. pisano je u množini „zamjenicima“, a Općina Nedelišće ima samo jednog zamjenika općinskog načelnika. Postavila je pitanje da li je to tipfeler ili se radi o nekom mogućem budućem savjetniku te moli da se to ispravi.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak odgovorio joj je kako je Općinsko vijeće i do sad imalo dva potpredsjednika, a množina „zamjenicima“ zamijeniti će se sa jedninom „zamjenika“. Sa navedenom izmjenom složio se i predlagatelj akta Općinski načelnik Općine Nedelišće Darko Dania.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (10 za i 2 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Poslovnik Općinskog vijeća Općine Nedelišće,
 2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.
Donošenje Odluke o naknadama za rad u općinskim tijelima

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o naknadama za rad u općinskim tijelima te je otvorio raspravu.

Vijećnik Franjo Cimerman izjavio je kako mu je jasno da se radi o usklađenju sa Zakonom i da se mora smanjiti naknada predsjedniku vijeća, no ne slaže se sa Odlukom jer nije napisana u duhu zakona. Zakonom je definirano kako naknada predsjednika može biti 50% veća od naknade vijećnika te je na taj način zakon dao smjernice koliko bi ona morala iznositi. Naknada vijećnika je 180,00 kn, a naknada predsjednika biti će 1.250,00 kn, što je skoro deset puta više. Smatra da pred izbore nije dobro mijenjati naknade, pogotovo na gore, ali novi vijećnici će imati još težu odluku to mijenjati na prvome ili drugome vijeću. Predlaže da ukupan trošak naknda bude jednak, ali da se raspored između predsjednika, zamjenika predsjednika vijeća i vijećnika napravi tako da predsjednik vijeća ima 50% više od vijećnika, a potpredsjednici, s obzirom da nisu imali neku posebnu funkciju, mogu imati kao i vijećnici. Članovi će imati toliko veće naknade koliko će se rasporediti od naknade predsjednika, a ukupan trošak će biti isti kao i protekle četiri godine.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak prvo je na glasovanje dao prijedlog Odluke o naknadama za rad u općinskim tijelima te je taj prijedlog dobio većinu glasova.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (9 za i 3 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o naknadama za rad u općinskim tijelima,
 2. Odluka o naknadama za rad u općinskim tijelima prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.
Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja te je otvorio raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec konstatirala je kako se u Odluci spominje krematorij i iz nje se može isčitati da postoje tri krematorija na groblju Nedelišće, Gornji Hrašćan i Macinec. Postavila je pitanje što se sa time misli, da li netko iz tvrtke NED-KOM ima certifikat za to jer zna da ne postoje krematoriji.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako je odluka uskađena sa tvrtkom PREKOM i GKP ČAKOM koji također vrše ukope. Ne postoje krematoriji na grobljima u Općini Nedelišće, ali to se odnosi na urne kod ukopa. Svatko može o svoj trošak platiti kremiranje i tada se vrši ta vrsta ukopa.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (10 za, 1 protiv i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja,
 2. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.
Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću te je otvorio raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec mišljenja je kako nije u redu novoj vlasti donijeti odluke koje podrazumijevaju financijsko zaduženje te da nije takva sila da se ta odluka donosi sada već se mogla donijeti na sljedećoj radnoj sjednici sa novom izvršnom vlašću. Postavila je pitanje da li se procjena odnosi na samo jedan dio nekretnine.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako smatra da je nužno kupiti navedenu nekretninu zbog povećanog prometa uzokovanog industrijskom zonom. Upit za to je podnio gospodin Marodi te obitelj koja je vlasnik pilane. Kamionski promet je sve jači. I prošle godine bila su predviđena sredstva za otkup, ali vlasnik nekretnine nije se složio sa cijenom. Županijska uprava za ceste MŽ poslala je dopis da će to uvrstiti u sljedeću godinu, ali da Općina Nedelišće mora kupiti tu nekretninu i dio te nekretnine im dati, a preostali dio nekretnine ostaje Općini Nedelišće gdje može osigurati dodatan parking, komunalno redarstvo ili sl. Radi se kompletno o kući i o cijeloj parceli.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (11 za i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o kupnji nekretnine u Nedelišću,
 2. Odluka o kupnji nekretnine u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 Ad. 15.
Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Macincu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Macincu te je otvorio raspravu.

Općinski načelnik Darko Dania objasnio je kako se radi o ulici iza ugostiteljskog objekta „Žir-As“, iza zadnje kuće. Zahtjev je dan od strane hrvatskog ratnog vojnog invalida. Po zakonu se ne može dodjeliti. Na toj parceli nije moguća gradnja, a to je parcela do kuće. Provesti će se licitacija na kojoj nekretninu može kupiti bilo tko. Napravljena je sužbena procjena za početnu cijenu parcele.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (12 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prodaji nekretnine u Macincu,
 2. Odluka o prodaji nekretnine u Macincu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 16.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (12 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
 2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 17.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2020. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec usporedila je podatke sa proračunom u kojem je navedeno da za JVP Čakovec izdvajamo 235.000,00 kn plus transfer kroz proračun po zakonu u sveukupnom iznosu od 478.000,00 kn, a istodobno za vatrogasnu postrojbu Općine Nedelišće odvajamo 710.000,00 kn. U Listu Međimurje, od 14.12.2020. godine, govori se o planovima gospodina Danie i gospodina Marciuša za DVD-a Nedelišće gdje traže podršku jer ne mogu imati dvadesetak operatvnih vatrogasaca. Postavila je pitanje da li se planira profesionalna vatrogasna postrojba u Općini Nedelišće i, ukoliko je to u planu, da li je napravljen financijski izračun što bi to značilo u usporedbi s tim što se odvaja sada, s obzirom na financiranje izgradnje vatrogasnog doma u Nedelišću što smatra neprihvatljivim.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio joj je da Općina Nedelišće i da želi ne može imati javnu vatrogasnu postrojbu jer se takva odluka donosi na razini Republike Hrvatske i točno se određuje koliko ih koja županija može imati. Općina Nedelišće može imati samo centralno društvo. Kad je bio zamjenik načelnika obveza prema JVP-u bila je oko 80.000,00 kn, a sada je blizu 500.000,00 kn. Kad bi imali centralno društvo, taj iznos bi bio još i veći. Naveo je kako je već rekao da će sredstva za vatrogasni dom biti vraćena, a prethodnih godina već su se gradili domovi kao npr. u Slakovcu. Svjestan je da se prilikom nesreća najviše možemo oslanjati na vatrogasce. Po zakonu treba izdvajati za vatrogasce, a gradnja je bila predviđena već prije dvije godine.

Vijećnica Dijana Posavec pitala ga je da li, ako postoji centralno društvo, nema obveze plaćanja javne vatrogasne postrojbe te što bi osnivanje financijski značilo za Općinu Nedelišće.

Općinski načenik Darko Dania odgovorio joj je kako centralno društvo oslobađa od obveze plaćanja javne vatrogasne postrojbe, ali podrazumijeva zapošljavanje određenog broja ljudi, nabavu određene opreme, navalna vozila i sl. te postoji obaveza osposobljavanja za različite vrste nesreća. Ne raspolaže financijskim podacima koji bi prikazali utjecaj na proračun.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (12 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2020. godinu,
 2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak zahvalio je prisutnima na suradnji te je svima koji izlaze na izbore poželio sreću.

Općinski načelnik Darko Dania zahvalio je svima na suradnji. Zahvalio je na svakoj kritici i na svakoj podršci. Svima koji se kandidiraju poželio je uspjeh. Trudio se maksimalno koliko je mogao, napravilo se puno, ali uvijek se moglo više. Ponosno odlazi sa funkcije načelnika nakon 8 godina. Posebno je zahvalio građanima, udrugama i vijećnicima.

 

Završeno u 19,43 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće