Odluke 2. sjednice OV

1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu
2. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu
3. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu
4. Odluka o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Nedelišće
5. Pravilnik o jednostavnoj nabavi
6. Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg Vrtića „Zvončić“ Nedelišće
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće