Odluke 3. sjednice OV

1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2016/17. godinu
2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2017. godine
3. Odluka o raspodjeli rezultata
4. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
6.   Odluke o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća:
  6.1. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise
  6.2. Odluka o izboru Odbora za proračun i financije
  6.3. Odluka o izboru Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  6.4. Odluka o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja
  6.5. Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  6.6. Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
  6.7. Odluka o izboru Socijalnog vijeća
  6.8. Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam
  6.9. Odluka o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće
  6.10 Odluka o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
7. Odluka o Izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće
8. Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Nedelišće
10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Pretetincu
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Dunjkovcu
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Črečanu
13. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2021. godine
14. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće