Odluke 6. sjednice OV

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nedelišće
2. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće
3. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nedelišće
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće