Odluke 7. sjednice OV

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu te Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2017. godinu
3. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu
4. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Nedelišće
7. Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2017. godini
8. Odluka o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine
9. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2017. godine
10. Odluka o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju i uređenju naselja
12. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
13. Plan gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2023. godine
14. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
15. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
16. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje kolnika asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Nedelišće
17. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje poljskih puteva na području Općine Nedelišće
18. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Nedelišće
19. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu
20. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu
21. Odlukao izmjeni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće
22. Odluka o prodaji nekretnine u Pretetincu
23. Odluka o kupnji nekretnina u Pretetincu
24. Odluka o kupnji nekretnine u Nedelišću
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće