Odluke 9. sjednice OV

1. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu
2. Odluka o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu
3. Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu
4. Odluka o  I. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće