Odluke 10. sjednice OV

1. Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta) – DVD Nedelišće
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće