Odluke 11. sjednice OV

1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2017/18. godinu
2. Odluka o 1. dopuni Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Nedelišće
3. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2018. godine
4. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu (01.01.-30.06.2018.)
5. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine
6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza na dijelu Čakovečke i Varaždinske ulice u Nedelišću
7. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nedelišće
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće