Odluke 12. sjednice OV

1. Odluka o Proračunu Općine Nedelišće za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
2. Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2019.-2021. godine
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu
4. Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu
5. Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu
6. Socijalni program Općine Nedelišće za 2019. godinu
7.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu
8.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu
9.  Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće
10.  Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
11.  Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag
12.  Izjava o osnivanju trgovačkog društva NED-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
13.   Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu
14. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće