Odluke 14. sjednice OV

1. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
3. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu
4. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu
5. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu
6. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu
7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu
8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Nedelišće
9. Odluka o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine
10. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2018. godine
11. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće
12. Odluka o 1. izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi
13. Odluka o kupnji nekretnine u Nedelišću (Dvorište, livada te stambena i gospodarska zgrada na Trgu Republike)
14. Odluka o kupnji nekretnine (Građevinsko zemljište u zoni za građenje groblja Nedelišće)
15. Odluka o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće